囧 không gian

0
69

囧 không gian

Tác giả: Thiếu dưỡng kim ngư

Thể loại: đam mỹ, xuyên việt, Tây phương kỳ huyễn, chủ công, tùy thân không gian, 1×1, HE.

Editor: Socola chấm nước mắm

Tình trạng bản gốc: Hoàn (77 chương + 1 kết thúc + 5 phiên ngoại)

Tình trạng bản edit: hoàn

Văn án:

Dụ Đông bị đồ vật từ trên trời rớt xuống đập chết , lúc tỉnh lại phát hiện mình biến thành một tiểu shota, hơn nữa cái thứ đã đập chết hắn chính là động phủ  của một Đại La Kim Tiên. Nói thật ra thì nó chính là một thứ bỏ đi, được rồi, kỳ thật chính là lúc Đại La Kim Tiên sửa sang lại rác rưởi thì làm rớt nó xuống thế gian =.=

Thân là lính đánh thuê không có chỗ ở ổn định, trong lòng luôn có tư tưởng “thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng”, lại phát hiện chính mình xuyên đến một thế giới ma pháp, thành một tiểu quý tộc khắp nơi bị người khi dễ, tính kế. Vì thế hắn bắt đầu chuỗi ngày tháng đánh quái, đấu tranh đau khổ ở dị giới. Lý tưởng của hắn là ở trên núi làm một nông phu có ruộng có vườn, đầu giường thì có vợ hiền con thảo, cho nên hắn không thể không vì mục tiêu mà phấn đấu. Bất quá từ sau khi hắn nhặt được một quả trứng rồng , cuộc sống bình thường của hắn liền hoàn toàn bị phá hỏng!

 MỤC LỤC

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 1

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 2

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 3

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 4

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 5

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 6

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 7

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 8

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 9

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 10

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 11

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 12

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 13

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 14

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 15

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 16

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 17

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 18

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 19

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 20

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 21

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 22

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 23

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 24

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 25

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 26

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 27

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 28

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 29

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 30

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 31

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 32

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 33

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 34

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 35

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 36

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 37

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 38

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 39

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 40

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 41

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 42

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 43

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 44

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 45

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 46

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 47

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 48

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 49

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 50

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 51

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 52

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 53

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 54

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 55

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 56

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 57

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 58

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 59

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 60

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 61

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 62

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 63

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 64

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 65

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 66

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 67

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 68

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 69

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 70

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 71

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 72

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 73

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 74

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 75

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 76

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 77

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 78

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 79

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 80

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 81

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 82

囧 không gian – 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 83

SHARE
Previous article囧 không gian - 囧 KHÔNG GIAN – CHƯƠNG 83
Next articleVô hạn xuyên không Phần Chính - CHƯƠNG 1

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI