Cẩm thượng thiêm hoa

0
75

Cẩm thượng thiêm hoa

Tên gốc: Trùng sinh chi cẩm thượng thiêm hoa

 Tác giả: Phong Trung Hồ Điệp

 Thể loại: hiện đại, trùng sinh, linh hồn chuyển hoán, 1×1, cường cường, vườn trường, thương trường, ôn nhu trung khuyển công x kiện khí trì độn thụ, công sủng thụ, ấm áp, HE.

 Nguồn raw+QT: Hạ Nguyệt

 Biên tập: Thỏ lưu manh (74 chương + 2 PN)

 Văn án:

Trương Kiên Tuấn sống lại trong thân xác của tên Hoa Phẩm Tố ẻo lả, bởi vì biết trước tương lai của mười sáu năm sau, thấy được doanh nhân thành công sau này lại gặp phải thất bại bèn nhanh chóng giang tay giúp đỡ người gặp hoạn nạn.

Vì một tương lai ôm đùi dựa dẫm, kết quả cuối cùng là đem bản thân mình tặng đi luôn.

Cũng đã tự xây dựng một cuộc sống tươi đẹp cho bản thân.

Dán nhãn nội dung : trọng sinh linh hồn chuyển hoán

Tìm tòi mấu chốt: nhân vật chính: Trương Kiên Tuấn / Hoa Phẩm Tố, Trang Cẩm Ngôn ┃ phối hợp diễn: Hoa Phẩm Phác, Phương Đồng

 MỤC LỤC

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 1

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 2

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 3

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA-CHƯƠNG 4

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 5

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 6

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 7

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 8

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 9

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 10

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 11

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 12

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 13

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 14

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 15

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 16

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 17

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 18

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 19

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 20

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 21

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 22

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 23

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 24

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 25

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 26

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 27

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 28

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 29

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 30

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 31

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 32

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 33

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 34

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 35

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 36

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 37

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 38

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHUONG 39

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 40

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 41

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 42

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 43

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 44

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 45

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 46

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 47

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 48

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 49

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 50

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 51

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 52

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 53

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 54

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 55

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 56

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 57

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯƠNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 58

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 59

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 60

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 61

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 62

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 63

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 64

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 65

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 66

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 67

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 68

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 69

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 70

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 71

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 72

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 73

Cẩm thượng thiêm hoa – CẨM THƯỢNG THIÊM HOA – CHƯƠNG 74

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI