[Hắc Phong Thành chiến ký] – Quyển 1 – Bình chung thải nha, bình xuyên hà chi chiến

0
25

Tác phẩm: Hắc Phong Thành Chiến Ký

Tác giả: Nhĩ Nhã

Thể loại: Đồng nhân Bao Công, cổ trang, giang hồ, Thử Miêu, thanh thủy văn, phá án, nhiều couple.

Nhân vật chính: Triển Chiêu x Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ x Công Tôn Sách.

Nhân vật phụ: Lâm Dạ Hỏa x Trâu Lương, Tiểu Tứ Tử x Tiểu Lương Tử, Thiên Tôn x Ân Hậu.

Khác: Chiến dịch & huyền nghi.

Tình trạng bản gốc: Chưa hoàn

Tình trạng bản edit: hoàn quyển 1

Editor: Fin · Nhược Lam · Ka ·  Zizi

Beta: Po · Fin · Tử Sa · Linh · Dương

 

Văn án

“Hắc Phong Thành Chiến Ký” là phần tiếp theo của “Long Đồ Án Quyển Tập”, từ mười chiến dịch tạo thành, địa điểm chủ yếu là ở Hắc Phong Thành – Khu vực trọng yếu của Tây Bắc, đồng thời cũng có tình tiết phá án xen giữa các chiến dịch.

Ác Đế Thành được thành lập, phá vỡ hòa bình Tây Bắc, cuộc chiến giữa Chính và Tà diễn ra hết sức căng thẳng~~ Án kiện kết hợp với chiến dịch, toàn bộ nhân vật trong Long Đồ lại tiếp tục trải nghiệm.

 

Quyển 1: Bình Chung Thải Nha · Bình Xuyên Hà Chi Chiến

(*) Quạ màu núi Bình Chung, chiến dịch sông Bình Xuyên

Tác giả: Nhĩ Nhã

Số chương: 70 (hoàn)

Edit: Nhược Lam · Ka · Fin

Beta: Po · Fin

Hắc Phong Thành Chiến Ký Q1 – HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ – CHƯƠNG 1: THÀNH HẮC PHONG

Hắc Phong Thành Chiến Ký Q1 – HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ – CHƯƠNG 2: NÚI BÌNH CHUNG

Hắc Phong Thành Chiến Ký Q1 – HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ – CHƯƠNG 3: QUẠ MÀU XUẤT HIỆN

Hắc Phong Thành Chiến Ký Q1 – HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ – CHƯƠNG 4: VÙNG GIAO TRANH

Hắc Phong Thành Chiến Ký Q1 – HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ – CHƯƠNG 5: BIẾN Ở BÌNH CHUNG

Hắc Phong Thành Chiến Ký Q1 – HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ – CHƯƠNG 6: TIỀN CHIẾN

Hắc Phong Thành Chiến Ký Q1 – HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ – CHƯƠNG 7: HỎA PHƯỢNG CHIẾN CỬU LONG

Hắc Phong Thành Chiến Ký Q1 – HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ – CHƯƠNG 8: KHÔNG THỂ VƯỢT QUA

Hắc Phong Thành Chiến Ký Q1 – HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ – CHƯƠNG 9: QUỶ VÀ PHẬT

Hắc Phong Thành Chiến Ký Q1 – HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ – CHƯƠNG 10: KỲ CẢNH

Hắc Phong Thành Chiến Ký Q1 – HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ – CHƯƠNG 11: NĂNG GIẢ ĐA LAO

Hắc Phong Thành Chiến Ký Q1 – HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ – CHƯƠNG 12: BỐN KÝ HIỆU

Hắc Phong Thành Chiến Ký Q1 – HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ – CHƯƠNG 13: THÂN VÔ THẢI PHƯỢNG

Hắc Phong Thành Chiến Ký Q1 – HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ – CHƯƠNG 14: ÂM MƯU TIỀM ẨN

Hắc Phong Thành Chiến Ký Q1 – HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ – CHƯƠNG 15: THẦN GIAO CÁCH CẢM

Hắc Phong Thành Chiến Ký Q1 – HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ – CHƯƠNG 16: ĐỘC HỎA

Hắc Phong Thành Chiến Ký Q1 – HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ – CHƯƠNG 17: THỜI CƠ CHIẾN ĐẤU

Hắc Phong Thành Chiến Ký Q1 – HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ – CHƯƠNG 18: NGOÀI NÚI

Hắc Phong Thành Chiến Ký Q1 – HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ – CHƯƠNG 19: HỎA KÍCH

Hắc Phong Thành Chiến Ký Q1 – HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ – CHƯƠNG 20: CAO THỦ

Hắc Phong Thành Chiến Ký Q1 – HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ – CHƯƠNG 21: THÀNH VÀ QUỐC GIA

Hắc Phong Thành Chiến Ký Q1 – HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ – CHƯƠNG 22: SƯƠNG MÙ

Hắc Phong Thành Chiến Ký Q1 – HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ – CHƯƠNG 23: NGƯỜI TÌNH DƯ TÍ

Hắc Phong Thành Chiến Ký Q1 – HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ – CHƯƠNG 24: NGƯỜI GIỮ ĐẦM

Hắc Phong Thành Chiến Ký Q1 – HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ – CHƯƠNG 25: BA TẤM BẢN ĐỒ

Hắc Phong Thành Chiến Ký Q1 – HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ – CHƯƠNG 26: KẾ TRONG KẾ

Hắc Phong Thành Chiến Ký Q1 – HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ – CHƯƠNG 27: CHIẾN DỊCH TRÊN NƯỚC

Hắc Phong Thành Chiến Ký Q1 – HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ – CHƯƠNG 28: NGOÀI Ý MUỐN

Hắc Phong Thành Chiến Ký Q1 – HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ – CHƯƠNG 29: SỰ KIỆN NGẪU NHIÊN

Hắc Phong Thành Chiến Ký Q1 – HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ – CHƯƠNG 30: MỘNG

Hắc Phong Thành Chiến Ký Q1 – HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ – CHƯƠNG 31: HAI LỜI NGUYỀN RỦA

Hắc Phong Thành Chiến Ký Q1 – HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ – CHƯƠNG 32: CHÓ NGÁP PHẢI RUỒI

Hắc Phong Thành Chiến Ký Q1 – HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ – CHƯƠNG 33: TÀ THÁP

Hắc Phong Thành Chiến Ký Q1 – HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ – CHƯƠNG 34: ƯỚC ĐỊNH HUYẾT YÊU

Hắc Phong Thành Chiến Ký Q1 – HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ – CHƯƠNG 35: ĐÊM KHÓ NGỦ

Hắc Phong Thành Chiến Ký Q1 – HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ – CHƯƠNG 36: GIẢI TRỪ NGUYỀN RỦA

Hắc Phong Thành Chiến Ký Q1 – HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ – CHƯƠNG 37: HUNG KHÍ

Hắc Phong Thành Chiến Ký Q1 – HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ – CHƯƠNG 38: ẨN TÌNH

Hắc Phong Thành Chiến Ký Q1 – HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ – CHƯƠNG 39: THỪA NƯỚC ĐỤC THẢ CÂU

Hắc Phong Thành Chiến Ký Q1 – HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ – CHƯƠNG 40: CHUYỆN NGOÀI Ý MUỐN

Hắc Phong Thành Chiến Ký Q1 – HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ – CHƯƠNG 41: CHÂN TƯỚNG TÒA YÊU LÂU

Hắc Phong Thành Chiến Ký Q1 – HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ – CHƯƠNG 42: BẮT YÊU

Hắc Phong Thành Chiến Ký Q1 – HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ – CHƯƠNG 43: TRI CHU KẾ

Hắc Phong Thành Chiến Ký Q1 – HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ – CHƯƠNG 44: ÁC NHÂN THÔNG THƯỜNG

Hắc Phong Thành Chiến Ký Q1 – HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ – CHƯƠNG 45: TRỞ TAY KHÔNG KỊP

Hắc Phong Thành Chiến Ký Q1 – HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ – CHƯƠNG 46: SÓNG YÊN BIỂN LẶNG

Hắc Phong Thành Chiến Ký Q1 – HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ – CHƯƠNG 47: GIÀU NỨT ĐỐ ĐỔ VÁCH

Hắc Phong Thành Chiến Ký Q1 – HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ – CHƯƠNG 48: GẤU TRÚC GÂY HỌA

Hắc Phong Thành Chiến Ký Q1 – HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ – CHƯƠNG 49: MỘT RỔ PHIỀN PHỨC

Hắc Phong Thành Chiến Ký Q1 – HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ – CHƯƠNG 50: NGƯỜI TÓC BẠC

Hắc Phong Thành Chiến Ký Q1 – HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ – CHƯƠNG 51: TỘI ÁC HUNG TÀN

Hắc Phong Thành Chiến Ký Q1 – HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ – CHƯƠNG 52: BẢO VẬT

Hắc Phong Thành Chiến Ký Q1 – HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ – CHƯƠNG 53: TIM

Hắc Phong Thành Chiến Ký Q1 – HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ – CHƯƠNG 54: HÀ KHỨ, HÀ TÒNG

Hắc Phong Thành Chiến Ký Q1 – HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ – CHƯƠNG 55: GẦN TRONG GANG TẤC

Hắc Phong Thành Chiến Ký Q1 – HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ – CHƯƠNG 56: ĐIÊN VÀ KHÔNG ĐIÊN

Hắc Phong Thành Chiến Ký Q1 – HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ – CHƯƠNG 57: TĂM HƠI

Hắc Phong Thành Chiến Ký Q1 – HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ – CHƯƠNG 58: PHIÊN NGOẠI – KẸT ĐƯỜNG TRONG TRUYỀN THUYẾT

Hắc Phong Thành Chiến Ký Q1 – HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ – CHƯƠNG 59: MỘT ĐƯỜNG SINH TỬ

Hắc Phong Thành Chiến Ký Q1 – HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ – CHƯƠNG 60: TÚ VÂN ĐAO

Hắc Phong Thành Chiến Ký Q1 – HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ – CHƯƠNG 61: CỰC HÀN

Hắc Phong Thành Chiến Ký Q1 – HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ – CHƯƠNG 62: CHUYỆN NGOÀI Ý MUỐN

Hắc Phong Thành Chiến Ký Q1 – HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ – CHƯƠNG 63: LÒNG BÀN TAY MU BÀN TAY LÀ THỊT

Hắc Phong Thành Chiến Ký Q1 – HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ – CHƯƠNG 64: ÁM SÁT

Hắc Phong Thành Chiến Ký Q1 – HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ – CHƯƠNG 65: HẮC CẦU

Hắc Phong Thành Chiến Ký Q1 – HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ – CHƯƠNG 66: THANH LONG ĐẢM

Hắc Phong Thành Chiến Ký Q1 – HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ – CHƯƠNG 67: BẠCH DIỄM THIÊU THÀNH

Hắc Phong Thành Chiến Ký Q1 – HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ – CHƯƠNG 68: THÁNH TỬ CHI TÂM

Hắc Phong Thành Chiến Ký Q1 – HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ – CHƯƠNG 69: NHƯ THẾ NÀO MỚI LÀ VUA

Hắc Phong Thành Chiến Ký Q1 – HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ – CHƯƠNG 70: ĐẠO LÀM VUA

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI