Nhất võng khuynh tâm

0
22

Tác giả: Donggua1986

 

Thể Loại: hiện đại đô thị, võng vương, nhất thụ nhất công.

 

Tình Trạng: 61 chương + 6 PN (hoàn)

 

Editor: Zhou Zhou (U Linh Tà Thần)

 

Beta: Thánh Lan Phi aka Vợ iu

 

Bảng edit tên: brick

 

 

.

 

Văn án:

 

 

 

 

Fiez là một hạt giống mới trong giới tennis lập chí muốn đánh bại tay vợt thiên tài Juliano, vì ước mơ này cậu đã phải cố gắng vượt qua biết bao chông gai. Đến khi thái độ của tên Juliano lãnh ngạo đó với cậu trở nên mập mờ, thậm chí theo đuổi điên cuồng, Fiez nên đối mặt như thế nào đây?

 

 

Nhất Võng Khuynh Tâm – CHƯƠNG 1

Nhất Võng Khuynh Tâm – CHƯƠNG 2

Nhất Võng Khuynh Tâm – CHƯƠNG 3

Nhất Võng Khuynh Tâm – CHƯƠNG 4

Nhất Võng Khuynh Tâm – CHƯƠNG 5

Nhất Võng Khuynh Tâm – CHƯƠNG 6

Nhất Võng Khuynh Tâm – CHƯƠNG 7

Nhất Võng Khuynh Tâm – CHƯƠNG 8

Nhất Võng Khuynh Tâm – CHƯƠNG 9

Nhất Võng Khuynh Tâm – CHƯƠNG 10

Nhất Võng Khuynh Tâm – CHƯƠNG 11

Nhất Võng Khuynh Tâm – CHƯƠNG 12

Nhất Võng Khuynh Tâm – CHƯƠNG 13

Nhất Võng Khuynh Tâm – CHƯƠNG 14

Nhất Võng Khuynh Tâm – CHƯƠNG 15

Nhất Võng Khuynh Tâm – CHƯƠNG 16

Nhất Võng Khuynh Tâm – CHƯƠNG 17

Nhất Võng Khuynh Tâm – CHƯƠNG 18

Nhất Võng Khuynh Tâm – CHƯƠNG 19

Nhất Võng Khuynh Tâm – CHƯƠNG 20

Nhất Võng Khuynh Tâm – CHƯƠNG 21

Nhất Võng Khuynh Tâm – CHƯƠNG 22

Nhất Võng Khuynh Tâm – CHƯƠNG 23

Nhất Võng Khuynh Tâm – CHƯƠNG 24

Nhất Võng Khuynh Tâm – CHƯƠNG 25

Nhất Võng Khuynh Tâm – CHƯƠNG 26

Nhất Võng Khuynh Tâm – CHƯƠNG 27

Nhất Võng Khuynh Tâm – CHƯƠNG 28

Nhất Võng Khuynh Tâm – CHƯƠNG 29

Nhất Võng Khuynh Tâm – CHƯƠNG 30

Nhất Võng Khuynh Tâm – CHƯƠNG 31

Nhất Võng Khuynh Tâm – CHƯƠNG 32

Nhất Võng Khuynh Tâm – CHƯƠNG 33

Nhất Võng Khuynh Tâm – CHƯƠNG 34

Nhất Võng Khuynh Tâm – CHƯƠNG 35

Nhất Võng Khuynh Tâm – CHƯƠNG 36

Nhất Võng Khuynh Tâm – CHƯƠNG 37

Nhất Võng Khuynh Tâm – CHƯƠNG 38

Nhất Võng Khuynh Tâm – CHƯƠNG 39

Nhất Võng Khuynh Tâm – CHƯƠNG 40

Nhất Võng Khuynh Tâm – CHƯƠNG 41

Nhất Võng Khuynh Tâm – CHƯƠNG 42

Nhất Võng Khuynh Tâm – CHƯƠNG 43

Nhất Võng Khuynh Tâm – CHƯƠNG 44

Nhất Võng Khuynh Tâm – CHƯƠNG 45

Nhất Võng Khuynh Tâm – CHƯƠNG 46

Nhất Võng Khuynh Tâm – CHƯƠNG 47

Nhất Võng Khuynh Tâm – CHƯƠNG 48

Nhất Võng Khuynh Tâm – CHƯƠNG 49

Nhất Võng Khuynh Tâm – CHƯƠNG 50

Nhất Võng Khuynh Tâm – CHƯƠNG 51

Nhất Võng Khuynh Tâm – CHƯƠNG 52

Nhất Võng Khuynh Tâm – CHƯƠNG 53

Nhất Võng Khuynh Tâm – CHƯƠNG 54

Nhất Võng Khuynh Tâm – CHƯƠNG 55

Nhất Võng Khuynh Tâm – CHƯƠNG 56

Nhất Võng Khuynh Tâm – CHƯƠNG 57

Nhất Võng Khuynh Tâm – CHƯƠNG 58

Nhất Võng Khuynh Tâm – CHƯƠNG 59

Nhất Võng Khuynh Tâm – CHƯƠNG 60

Nhất Võng Khuynh Tâm – CHƯƠNG 61

Nhất Võng Khuynh Tâm – CHƯƠNG 62 PN1: MỐI TÌNH ĐẦU

Nhất Võng Khuynh Tâm – CHƯƠNG 63 PN2: NỬA ĐỜI ƯỚC HẸN

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI