Quân tử chi giao

0
23

Quân tử chi giao

Tác giả: Lam Lâm

Thể loại: Hiện đại đô thị, nhất công nhất thụ (trá hình 3P), cường công nhược thụ, BE (hết chính văn), HE (hết phiên ngoại).

Tóm tắt

Truyện trải dài từ những năm sinh viên thời đại học đến khi họ trưởng thành, cưới vợ, sinh con. Và rắc rối bắt đầu kéo đến. Những điều tưởng như là bí mật năm xưa dần dần được tiết lộ. Giữa ân oán tình thù ấy, họ sẽ lựa chọn như thế nào?

Không mong được ghi tên trên cùng một tấm thiệp hồng, chỉ mong tên người được khắc lên cùng một tấm mộ bia.

MỤC LỤC

Quân tử chi giao – CHƯƠNG 1.

Quân tử chi giao – CHƯƠNG 2.

Quân tử chi giao – CHƯƠNG 3.

Quân tử chi giao – CHƯƠNG 4.

Quân tử chi giao – CHƯƠNG 5.

Quân tử chi giao – CHƯƠNG 6.

Quân tử chi giao – CHƯƠNG 7.

Quân tử chi giao – CHƯƠNG 8.

Quân tử chi giao – CHƯƠNG 9.

Quân tử chi giao – CHƯƠNG 10.

Quân tử chi giao – CHƯƠNG 11.

Quân tử chi giao – CHƯƠNG 12.

Quân tử chi giao – CHƯƠNG 13.

Quân tử chi giao – CHƯƠNG 14.

Quân tử chi giao – CHƯƠNG 15.

Quân tử chi giao – CHƯƠNG 16.

Quân tử chi giao – CHƯƠNG 17.

Quân tử chi giao – CHƯƠNG 18.

Quân tử chi giao – CHƯƠNG 19.

Quân tử chi giao – CHƯƠNG 20.

Quân tử chi giao – CHƯƠNG 21.

Quân tử chi giao – CHƯƠNG 22.

Quân tử chi giao – CHƯƠNG 23.

Quân tử chi giao – CHƯƠNG 24.

Quân tử chi giao – CHƯƠNG 25.

Quân tử chi giao – CHƯƠNG 26.

Quân tử chi giao – CHƯƠNG 27.

Quân tử chi giao – CHƯƠNG 28.

Quân tử chi giao – CHƯƠNG 29.

Quân tử chi giao – CHƯƠNG 30.

Quân tử chi giao – CHƯƠNG 31.

Quân tử chi giao – CHƯƠNG 32.

Quân tử chi giao – CHƯƠNG 33.

Quân tử chi giao – CHƯƠNG 34.

Quân tử chi giao – CHƯƠNG 35.

Quân tử chi giao – CHƯƠNG 36.

Quân tử chi giao – CHƯƠNG 37.

Quân tử chi giao – CHƯƠNG 38.

Quân tử chi giao – CHƯƠNG 39.

Quân tử chi giao – CHƯƠNG 40.

Quân tử chi giao – CHƯƠNG 41.

Quân tử chi giao – CHƯƠNG 42.

Quân tử chi giao – CHƯƠNG 43.

Quân tử chi giao – CHƯƠNG 44.

Quân tử chi giao – CHƯƠNG 45.

Quân tử chi giao – CHƯƠNG 46.

Quân tử chi giao – CHƯƠNG 47.

Quân tử chi giao – CHƯƠNG 48.

Quân tử chi giao – CHƯƠNG 49.

Quân tử chi giao – CHƯƠNG 50.

Quân tử chi giao – CHƯƠNG 51.

Quân tử chi giao – CHƯƠNG 52.

Quân tử chi giao – CHƯƠNG 53.

Quân tử chi giao – CHƯƠNG 54.

Quân tử chi giao – CHƯƠNG 55.

Quân tử chi giao – CHƯƠNG 56.

Quân tử chi giao – CHƯƠNG 57.

Quân tử chi giao – CHƯƠNG 58.

Quân tử chi giao – CHƯƠNG 59 – PHIÊN NGOẠI 01

Quân tử chi giao – CHƯƠNG 60 – PHIÊN NGOẠI – THẾ GIỚI CỦA QUẢN LÝ NHẬM – HOÀN

Quân tử chi giao – CHƯƠNG 61 – PHIÊN NGOẠI 02

Quân tử chi giao – CHƯƠNG 62 – PHIÊN NGOẠI 03

Quân tử chi giao – CHƯƠNG 63 – PHIÊN NGOẠI 04

Quân tử chi giao – CHƯƠNG 64 – PHIÊN NGOẠI 05

Quân tử chi giao – CHƯƠNG 65 – PHIÊN NGOẠI 06

SHARE
Previous articleQuân tử chi giao - CHƯƠNG 65 - PHIÊN NGOẠI 06
Next articleQuân Vi Hạ - CHƯƠNG 1: BỨC HÔN

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI