Sắc lang thượng sai giường

0
20

Sắc lang thượng sai giường

Tác giả: Đào Đào

Thể loại:  hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, mỹ công bình phàm thụ. hài hước, HE

Người dịch: QT thúc thúc

Biên tập: Lạc Hy, Katherine Kim

Tình trạng bản gốc: Hòan (29 chương + 1 phiên ngoại)

***

Sắc lang thượng sai giường – CHƯƠNG 1

Sắc lang thượng sai giường – CHƯƠNG 2

Sắc lang thượng sai giường – CHƯƠNG 3

Sắc lang thượng sai giường – CHƯƠNG 4

Sắc lang thượng sai giường – CHƯƠNG 5

Sắc lang thượng sai giường – CHƯƠNG 6

Sắc lang thượng sai giường – CHƯƠNG 7

Sắc lang thượng sai giường – CHƯƠNG 8

Sắc lang thượng sai giường – CHƯƠNG 9

Sắc lang thượng sai giường – CHƯƠNG 10

Sắc lang thượng sai giường – CHƯƠNG 11

Sắc lang thượng sai giường – CHƯƠNG 12

Sắc lang thượng sai giường – CHƯƠNG 13

Sắc lang thượng sai giường – CHƯƠNG 14

Sắc lang thượng sai giường – CHƯƠNG 15

Sắc lang thượng sai giường – CHƯƠNG 16

Sắc lang thượng sai giường – CHƯƠNG 17

Sắc lang thượng sai giường – CHƯƠNG 18

Sắc lang thượng sai giường – CHƯƠNG 19

Sắc lang thượng sai giường – CHƯƠNG 20

Sắc lang thượng sai giường – CHƯƠNG 21

Sắc lang thượng sai giường – CHƯƠNG 22

Sắc lang thượng sai giường – CHƯƠNG 23

Sắc lang thượng sai giường – CHƯƠNG 24

Sắc lang thượng sai giường – CHƯƠNG 25

Sắc lang thượng sai giường – CHƯƠNG 26

Sắc lang thượng sai giường – CHƯƠNG 27

Sắc lang thượng sai giường – CHƯƠNG 28

Sắc lang thượng sai giường – CHƯƠNG 29

Sắc lang thượng sai giường – CHƯƠNG 30 PN1: LÃO PHU LÃO THÊ

SHARE
Previous articleSắc lang thượng sai giường - CHƯƠNG 30 PN1: LÃO PHU LÃO THÊ
Next articleSai quyền - CHƯƠNG 1: HÌNH ẢNH THỰC TẾ GIỐNG NHƯ TRÊN PHIM

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI