Thay thế phẩm

0
23

Tác giả: Tại Tuần Nhĩ

Tình trạng: Hoàn

Thể loại: Hiện đại, gương vỡ lại lành, ngược, ôn nhu cường thụ, HE

Nhân vật: Trang Khải x Ngôn Thư Vũ

Edit: An Nhiên, Hắc Tường Vy

***

Văn án

Trang Khải cho rằng, cho dù Ngôn Thư Vũ có cùng với người yêu hắn một khuôn mặt, bất quá cũng chỉ là một thế thân.

Ngôn Thư Vũ lại cho rằng, dù Trang Khải đối với cậu không yêu, nhưng ít ra cậu vẫn là người thay thế duy nhất.

Nhưng là, rốt cuộc ai mới là thay thế của ai?

 

Thay thế phẩm – CHƯƠNG 1

Thay thế phẩm – CHƯƠNG 2

Thay thế phẩm – CHƯƠNG 3

Thay thế phẩm – CHƯƠNG 4

Thay thế phẩm – CHƯƠNG 5

Thay thế phẩm – CHƯƠNG 6

Thay thế phẩm – CHƯƠNG 7

Thay thế phẩm – CHƯƠNG 8

Thay thế phẩm – CHƯƠNG 9

Thay thế phẩm – CHƯƠNG 10

Thay thế phẩm – CHƯƠNG 11

Thay thế phẩm – CHƯƠNG 12

Thay thế phẩm – CHƯƠNG 13

Thay thế phẩm – CHƯƠNG 14

Thay thế phẩm – CHƯƠNG 15

Thay thế phẩm – CHƯƠNG 16

Thay thế phẩm – CHƯƠNG 17

Thay thế phẩm – CHƯƠNG 18

Thay thế phẩm – CHƯƠNG 19

Thay thế phẩm – CHƯƠNG 20

Thay thế phẩm – CHƯƠNG 21

Thay thế phẩm – CHƯƠNG 22

Thay thế phẩm – CHƯƠNG 23

Thay thế phẩm – CHƯƠNG 24

Thay thế phẩm – CHƯƠNG 25

Thay thế phẩm – CHƯƠNG 26

Thay thế phẩm – CHƯƠNG 27

Thay thế phẩm – CHƯƠNG 28

Thay thế phẩm – CHƯƠNG 29

Thay thế phẩm – CHƯƠNG 30 PN1

Thay thế phẩm – CHƯƠNG 31 PN2

SHARE
Previous articleThay thế phẩm - CHƯƠNG 31 PN2
Next articleThế giới chi giá - CHƯƠNG 1

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI