Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân

0
34

TRỌNG SINH CHI NGHIỆT NÔ NGƯỢC BẠO QUÂN

Tác giả: Mai Quả

Thể loại: Trọng sinh, cung đình, cường cường, quá trình NP, kết 1×1, HE

Độ dài: 479 chương Chính văn + 9 Phiên ngoại

Nguồn: vnsharing

Dịch: QT ca ca

Edit: Gián

Beta: Dark (chương 1 -> 25), Ngạo (đến chương 70)

Văn án:

Con trai Tả tướng – La Duy – kiếp trước từng yêu một người, khiến gia tộc diệt vong, bản thân trở thành nô lệ, chết thảm nơi thảo nguyên hoang dã ngập tuyết rơi.

Ông trời có mắt, cho y cơ hội sống lại, vốn tưởng rằng kiếp này chỉ để chuộc tội, không ngờ lại rơi vào vòng xoáy tình yêu. Khi vở kịch mang tên “Báo thù” kéo màn, La Duy mới hiểu đây lại là một hồi số mệnh tình kiếp. Đế vương kia, người yêu kiếp trước, ái nhân kiếp này, tân đế của quốc gia thù địch, ai mới là phu quân chân chính?

Là ai làm ai thương tổn? Giấc mộng anh hùng, thiên thu bá nghiệp, vạn dặm giang sơn, phồn hoa tan như mây khói, dùng trăm năm tịch mịch của ta, đổi lấy nụ cười của ngươi một kiếp, liệu có đáng giá hay không?

 MỤC LỤC

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TSCNNNBQ CHƯƠNG 1 -> 5

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TSCNNNBQ CHƯƠNG 6 -> 10

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 11 -> 15

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 16 -> 20

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 21 -> 25

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 26 -> 30

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 31 -> 35

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 36 -> 40

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 41 -> 45

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 46 -> 50

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 51 -> 55

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 56 -> 60

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 61 -> 65

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 66 -> 70

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 71 -> 75

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 76 -> 80

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 81 + 82 + 83 + 84 + 85

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 86 + 87 + 88 + 89 + 90

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 91 -> 95

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 96 -> 100

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 101 -> 105

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 106 -> 110

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 111 -> 115

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 116 -> 120

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 121 -> 125

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 126 -> 130

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 131 -> 135

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 136 -> 140

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 141 ->145

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 146 -> 150

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 151 -> 155

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 156 -> 160

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 161 -> 165

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 166 -> 170

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 171 -> 175

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 176 -> 180

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 181 -> 185

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 186 -> 190

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 191 -> 195

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 196 -> 200

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 201 -> 205

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 206 -> 210

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 211 -> 215

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 216 -> 220

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 221 -> 225

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 226 -> 230

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 231 -> 235

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 236 -> 240

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 241 -> 245

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 246 -> 250

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 251 -> 255

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 256 -> 260

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 261 -> 265

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 266 -> 270

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 271 -> 275

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 276 -> 280

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 281 -> 285

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 286 -> 290

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 291 -> 295

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 296 -> 300

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 301 -> 305

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 306 – 310

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 311 -> 315

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 316 -> 320

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 321 -> 325

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 326 -> 330

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 331 -> 335

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 336 -> 340

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 341 -> 345

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 346 -> 350

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 351 -> 355

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 356 -> 360

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 361 -> 365

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 366 -> 370

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 371 -> 375

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 376 -> 380

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS 381 -> 385

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 386 -> 390

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 391 -> 395

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 396 -> 400

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 401 -> 405

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 406 -> 410

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 411 -> 415

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 416 -> 420

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 421 -> 425

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 426 -> 430

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 431 – 435

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 436 – 440

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 441 -> 445

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 446 – 450

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 451 -> 455

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 456 – 460

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 461 -> 465

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 466 -> 470

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 471 -> 475

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS CHƯƠNG 476 ->479

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS PHIÊN NGOẠI 1 + 2

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS PHIÊN NGOẠI 3 + 4

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS PN 5 + 6

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân – TS PHIÊN NGOẠI 7 + 8 + 9

SHARE
Previous articleTrọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân - TS PHIÊN NGOẠI 7 + 8 + 9
Next articleTế thế - CHƯƠNG 1

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI