Ưng đích diện cụ

0
21

Ưng Đích Diện Cụ

Tác giả : La Liên

Tình Trạng Bản Raw : Hoàn

Edit : tiểu Bạch Dương

BETA:  tiểu Muội

Thể loại: Hiện đại, hắc bang tình cừu, tá thi hoàn hồn, 1×1, HE. Cường công, từ cường sang nhược thụ.

văn án:

Hắn là một con chim ưng cả đời ngông cuồng.

Chuyện xấu làm nhiều, không kể thủ đoạn, vất vả đánh bại tất cả đối thủ để trèo lên vị trí Đường chủ Ngự Phong Đường.

Không nghĩ tới kế hoạch san bằng Hồng Viễn bang không thành, đổi lại còn bị bang chủ bên kia bắn một phát.

Lúc tỉnh lại, phát hiện mình đã biến thành một người khác.

Lâu Triển Nhung khiếp sợ nhìn mỹ nam tử trong gương, tóc dài tung bay, xinh đẹp như thiên thần.

Mẹ kiếp, chẳng lẽ là làm nhiều việc xấu quá nên gặp báo ứng?

Cái loại thân xác nhu nhược gió thổi qua là ngã này có ích lợi gì?

Từ chim ưng biến thành chim bồ câu, làm hắn muốn nôn.

Đã thế lại còn có một thằng ngu quấn quít bên cạnh, luôn mồm:

“Bất kể ngươi biến thành như thế nào, ta đều sẽ chiếu cố ngươi cả đời.”

Được a! Một khi đã như vậy, liền đem thân thể của ngươi cho ta đi!

 

Ưng đích diện cụ – ƯNG ĐÍCH ĐIỆN CỤ CHƯƠNG 1.

Ưng đích diện cụ – ƯNG ĐÍCH DIỆN CỤ : CHƯƠNG 2

Ưng đích diện cụ – ƯNG ĐÍCH ĐIỆN CỤ : CHƯƠNG 3.

Ưng đích diện cụ – ƯNG ĐÍCH ĐIỆN CỤ CHƯƠNG 4

Ưng đích diện cụ – ƯNG ĐÍCH ĐIỆN CỤ CHƯƠNG 5.

Ưng đích diện cụ – ƯNG ĐÍCH ĐIỆN CỤ CHƯƠNG 6.

Ưng đích diện cụ – BẢO VỆ: ƯNG ĐÍCH ĐIỆN CỤ CHƯƠNG 7

Ưng đích diện cụ – ƯNG ĐÍCH ĐIỆN CỤ CHƯƠNG 8.

Ưng đích diện cụ – BẢO VỆ: ƯNG ĐÍCH DIỆN CỤ CHƯƠNG 9.

Ưng đích diện cụ – BẢO VỆ: ƯNG ĐÍCH ĐIỆN CỤ CHƯƠNG 10 (HOÀN)

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI