Võng du chi nhân yêu

0
18

Võng du chi Nhân yêu

Tác giả: Huệ Huệ Yan

Thể loại: võng du bàn phím, hiện đại, 1×1, HE

Chuyển ngữ: Gà Ki

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng bản edit: Hoàn

Nguồn: Vns

Văn án:

Doãn Thiên Tề thích những âm thanh huyên náo của trò chơi này, tiếng NPC rao bán ồn ào, trên loa thì động một tí là ân cần hỏi thăm bố mẹ nhau, đây là hư ảo sao?

Ah, ít nhất thì tình cảm của người chơi ở đây đều là thực.

Tôi không cần biết bạn có phải Lí Cương hay không, càng không cần xoắn xuýt rốt cuộc bạn trai của Quách Mỹ Mỹ là ai.

*hai người nổi tiếng

Nếu nói Tầm Tiên là một cái hố xí, vậy thì Cố Tiểu Bắc chính là ngọn cỏ bé nhỏ bên cạnh cái hố đó, chung quanh đều là mùi khó ngửi, nhưng vẫn như cũ không bị đồng hóa thành hoa loa kèn tùy người rếp.

Ở đây hoa loa kèn ý chỉ những người ăn chơi á, không phải cúc búp nữa mà đã nở tung tóe thành hoa loa kèn (by Gà Chấm Muối)

Edit + beta: Gà Ki

 MỤC LỤC

Võng du chi nhân yêu – CHƯƠNG 2:

Võng du chi nhân yêu – CHƯƠNG 3:

Võng du chi nhân yêu – CHƯƠNG 4:

Võng du chi nhân yêu – CHƯƠNG 5:

Võng du chi nhân yêu – CHƯƠNG 6:

Võng du chi nhân yêu – CHƯƠNG 7:

Võng du chi nhân yêu – CHƯƠNG 8:

Võng du chi nhân yêu – CHƯƠNG 9:

Võng du chi nhân yêu – CHƯƠNG 10:

Võng du chi nhân yêu – CHƯƠNG 11:

Võng du chi nhân yêu – CHƯƠNG 12:

Võng du chi nhân yêu – CHƯƠNG 13:

Võng du chi nhân yêu – CHƯƠNG 14:

Võng du chi nhân yêu – CHƯƠNG 15:

Võng du chi nhân yêu – CHƯƠNG 16:

Võng du chi nhân yêu – CHƯƠNG 17:

Võng du chi nhân yêu – CHƯƠNG 18:

Võng du chi nhân yêu – CHƯƠNG 19:

Võng du chi nhân yêu – CHƯƠNG 20:

Võng du chi nhân yêu – CHƯƠNG 21:

Võng du chi nhân yêu – CHƯƠNG 22:

Võng du chi nhân yêu – CHƯƠNG 23:

Võng du chi nhân yêu – CHƯƠNG 24:

Võng du chi nhân yêu – CHƯƠNG 25:

Võng du chi nhân yêu – CHƯƠNG 26:

Võng du chi nhân yêu – CHƯƠNG 27:

Võng du chi nhân yêu – CHƯƠNG 28:

Võng du chi nhân yêu – CHƯƠNG 29:

Võng du chi nhân yêu – CHƯƠNG 30:

Võng du chi nhân yêu – CHƯƠNG 31:

Võng du chi nhân yêu – CHƯƠNG 32:

Võng du chi nhân yêu – CHƯƠNG 33:

Võng du chi nhân yêu – CHƯƠNG 34:

Võng du chi nhân yêu – CHƯƠNG 35:

Võng du chi nhân yêu – CHƯƠNG 36:

Võng du chi nhân yêu – CHƯƠNG 37:

Võng du chi nhân yêu – CHƯƠNG 38:

Võng du chi nhân yêu – CHƯƠNG 39:

Võng du chi nhân yêu – CHƯƠNG 40:

Võng du chi nhân yêu – CHƯƠNG 41:

Võng du chi nhân yêu – CHƯƠNG 42:

Võng du chi nhân yêu – CHƯƠNG 43:

Võng du chi nhân yêu – CHƯƠNG 44:

Võng du chi nhân yêu – CHƯƠNG 45:

Võng du chi nhân yêu – CHƯƠNG 46:

Võng du chi nhân yêu – CHƯƠNG 47:

Võng du chi nhân yêu – CHƯƠNG 48:

Võng du chi nhân yêu – CHƯƠNG 49:

Võng du chi nhân yêu – CHƯƠNG 50:

Võng du chi nhân yêu – CHƯƠNG 51:

Võng du chi nhân yêu – CHƯƠNG 52:

Võng du chi nhân yêu – CHƯƠNG 53:

Võng du chi nhân yêu – CHƯƠNG 54:

Võng du chi nhân yêu – CHƯƠNG 55:

Võng du chi nhân yêu – CHƯƠNG 56:

Võng du chi nhân yêu – CHƯƠNG 57:

Võng du chi nhân yêu – CHƯƠNG 58:

Võng du chi nhân yêu – CHƯƠNG 59:

Võng du chi nhân yêu – CHƯƠNG 60 PN1: 100 CÂU HỎI VỢ CHỒNG

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI