[Mãnh quỷ hệ liệt chi nhất] – Quỷ tế

0
22

 [Mãnh Quỷ Chi Nhất] Quỷ Tế (Hoàn)

【 Mãnh Quỷ Hệ Liệt 】

Mãnh Quỷ Chi Nhất – Quỷ Tế

Tác giả: Hoàng Thành U Hỏa

Thể loại: Đam mỹ, 1 x 1, trộm mộ, ma quái, hiện đại.

Dịch: Bánh Tiêu (Đã xin phép tác giả :D)

Văn án: 

Lễ tế quỷ linh ẩn giấu dưới đáy biển sâu

Chẳng qua chỉ bởi nhân tâm lan tràn quỷ kế mà ra.

 

Mãnh quỷ hệ liệt chi nhất Quỷ tế – MỞ ĐẦU

Mãnh quỷ hệ liệt chi nhất Quỷ tế – CHƯƠNG 1 – ĐÀM PHÁN

Mãnh quỷ hệ liệt chi nhất Quỷ tế – CHƯƠNG 2 – BỨC ẢNH

Mãnh quỷ hệ liệt chi nhất Quỷ tế – CHƯƠNG 3 – TÊN THÔN KỲ QUÁI

Mãnh quỷ hệ liệt chi nhất Quỷ tế – CHƯƠNG 4 – THÔN QUỶ

Mãnh quỷ hệ liệt chi nhất Quỷ tế – CHƯƠNG 5 – RỪNG HOANG

Mãnh quỷ hệ liệt chi nhất Quỷ tế – CHƯƠNG 6 – KẺ LỪA ĐẢO

Mãnh quỷ hệ liệt chi nhất Quỷ tế – CHƯƠNG 7 – LÔI CÔNG QUỶ

Mãnh quỷ hệ liệt chi nhất Quỷ tế – CHƯƠNG 8 – QUÁI ẢNH TRONG XÓ

Mãnh quỷ hệ liệt chi nhất Quỷ tế – CHƯƠNG 9 – QUỶ KHÓC

Mãnh quỷ hệ liệt chi nhất Quỷ tế – CHƯƠNG 10 – ÂM DƯƠNG SONG BÍCH

Mãnh quỷ hệ liệt chi nhất Quỷ tế – CHƯƠNG 11 – RA KHƠI

Mãnh quỷ hệ liệt chi nhất Quỷ tế – CHƯƠNG 12 – GẶP LẠI

Mãnh quỷ hệ liệt chi nhất Quỷ tế – CHƯƠNG 13 – LỜI NGUYỀN TỨ TUẪN

Mãnh quỷ hệ liệt chi nhất Quỷ tế – CHƯƠNG 14 – QUỸ THỊT NGƯỜI

Mãnh quỷ hệ liệt chi nhất Quỷ tế – CHƯƠNG 15 – VÂY ĐÁNH

Mãnh quỷ hệ liệt chi nhất Quỷ tế – CHƯƠNG 16 – XÔNG LÊN VÂY CHẶT

Mãnh quỷ hệ liệt chi nhất Quỷ tế – CHƯƠNG 17 – HỒ ANH

Mãnh quỷ hệ liệt chi nhất Quỷ tế – CHƯƠNG 18 – QUAN TÀI TREO

Mãnh quỷ hệ liệt chi nhất Quỷ tế – CHƯƠNG 19 – VU TẾ MẮT MÙ

Mãnh quỷ hệ liệt chi nhất Quỷ tế – CHƯƠNG 20 – KHU VỰC CHẾT

Mãnh quỷ hệ liệt chi nhất Quỷ tế – CHƯƠNG 21 – HAI NGƯỜI Ở LẠI NGOÀI CỬA

Mãnh quỷ hệ liệt chi nhất Quỷ tế – CHƯƠNG 22 – VÔ DIỆN NỮ

Mãnh quỷ hệ liệt chi nhất Quỷ tế – CHƯƠNG 23 – CHỈ CÒN BA NGƯỜI

Mãnh quỷ hệ liệt chi nhất Quỷ tế – CHƯƠNG 24 – VÔ ĐỀ

Mãnh quỷ hệ liệt chi nhất Quỷ tế – CHƯƠNG 25 – TỪ ĐÓ VỀ SAU

Mãnh quỷ hệ liệt chi nhất Quỷ tế – CHƯƠNG 26 PN1

Mãnh quỷ hệ liệt chi nhất Quỷ tế – CHƯƠNG 27 PN2: CHIM NGỌC (1)

Mãnh quỷ hệ liệt chi nhất Quỷ tế – CHƯƠNG 28 PN3: CHIM NGỌC (2)

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI