Mạt thế trọng sinh chi Hàn Vũ Thần

0
263

Mạt thế trọng sinh chi Hàn Vũ Thần

 

Tác giả: Tự Thủy Chủ

Tình trạng: Hoàn

Nguồn: gekkabijin

Giới thiệu vắn tắt:

Hàn Vũ Thần mang theo không gian đào nguyên đi trọng sinh về một năm trước khi mạt thế xảy ra.

Tại sao sau khi chết hắn mới phát hiện hắn yêu người ấy?

Nếu trọng sinh

Có phải hay không hắn sẽ có cơ hội…….

Nội dung: mạt thế, trọng sinh, tùy thân không gian

Nhân vật chính: Hàn Vũ Thần x Hàn Vũ Thiên

Phối hợp diễn: Bạch Hạo Hiên, Lăng Hạo Vũ, Thủy Du, Hân Thần, Vương Cường

Mạt thế trọng sinh chi Hàn Vũ Thần – CHƯƠNG 1

Mạt thế trọng sinh chi Hàn Vũ Thần – CHƯƠNG 2

Mạt thế trọng sinh chi Hàn Vũ Thần – CHƯƠNG 3

Mạt thế trọng sinh chi Hàn Vũ Thần – CHƯƠNG 4

Mạt thế trọng sinh chi Hàn Vũ Thần – CHƯƠNG 5

Mạt thế trọng sinh chi Hàn Vũ Thần – CHƯƠNG 6

Mạt thế trọng sinh chi Hàn Vũ Thần – CHƯƠNG 7

Mạt thế trọng sinh chi Hàn Vũ Thần – CHƯƠNG 8

Mạt thế trọng sinh chi Hàn Vũ Thần – CHƯƠNG 9

Mạt thế trọng sinh chi Hàn Vũ Thần – CHƯƠNG 10

Mạt thế trọng sinh chi Hàn Vũ Thần – CHƯƠNG 11

Mạt thế trọng sinh chi Hàn Vũ Thần – CHƯƠNG 12

Mạt thế trọng sinh chi Hàn Vũ Thần – CHƯƠNG 13

Mạt thế trọng sinh chi Hàn Vũ Thần – CHƯƠNG 14

Mạt thế trọng sinh chi Hàn Vũ Thần – CHƯƠNG 15

Mạt thế trọng sinh chi Hàn Vũ Thần – CHƯƠNG 16

Mạt thế trọng sinh chi Hàn Vũ Thần – CHƯƠNG 17

Mạt thế trọng sinh chi Hàn Vũ Thần – CHƯƠNG 18

Mạt thế trọng sinh chi Hàn Vũ Thần – CHƯƠNG 19

Mạt thế trọng sinh chi Hàn Vũ Thần – CHƯƠNG 20

Mạt thế trọng sinh chi Hàn Vũ Thần – CHƯƠNG 21

Mạt thế trọng sinh chi Hàn Vũ Thần – CHƯƠNG 22

Mạt thế trọng sinh chi Hàn Vũ Thần – CHƯƠNG 23

Mạt thế trọng sinh chi Hàn Vũ Thần – CHƯƠNG 24

Mạt thế trọng sinh chi Hàn Vũ Thần – CHƯƠNG 25

Mạt thế trọng sinh chi Hàn Vũ Thần – CHƯƠNG 26

Mạt thế trọng sinh chi Hàn Vũ Thần – CHƯƠNG 27

Mạt thế trọng sinh chi Hàn Vũ Thần – CHƯƠNG 28

Mạt thế trọng sinh chi Hàn Vũ Thần – CHƯƠNG 29

Mạt thế trọng sinh chi Hàn Vũ Thần – CHƯƠNG 30

Mạt thế trọng sinh chi Hàn Vũ Thần – CHƯƠNG 31

Mạt thế trọng sinh chi Hàn Vũ Thần – CHƯƠNG 32

Mạt thế trọng sinh chi Hàn Vũ Thần – CHƯƠNG 33 PN1

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI