Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật

0
31

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật

Tác giả: Hồng Trà Ngận Hảo Hát

Thể loại: Mạt thế – Huynh đệ niên thượng – Ôn nhu phúc hắc công – Tùy thân không gian – Dị năng – 1×1 – HE

Độ dài: 93 chương

Edit: Miêu Tinh

 

Văn án:

Thẩm An, một nhân vật nhỏ bé bình thường,

Một tháng sau khi mạt thế bùng nổ bị người đẩy về phía đàn tang thi…

Sau đó, Thẩm An mạc danh kỳ diệu trọng sinh… Câu chuyện như vậy bắt đầu.

Quét mìn chỉ thị:

  1. Chủ thụ văn.
  2. 1×1.
  3. Có lẽ tiểu bạch? (không biết, ( ̄△ ̄;))
  4. Huynh đệ niên thượng
  5. Bởi vì đủ loại nhân tố, có lẽ đổi mới bất định.
  6. Ba cou¬ple BL phụ, một hoặc là hai cou¬ple BG phụ.

Biên tập đánh giá:

Mạt thế đến, Thẩm An rời nhà trốn đi bị người đẩy về phía đàn tang thi mà chết.

Sau khi trọng sinh hắn ngoài ý muốn chiếm được một cái không gi¬an, tuy rằng không giống như trong tiểu thuyết viết có công năng nghịch thiên, nhưng may mắn có thể chứa đựng vật phẩm.

Vì thế Thẩm An bắt đầu cố gắng thu thập đồ vật để chạy trốn trong mạt thế, còn nghĩ biện pháp bảo hộ người thân. Nhưng Anh hai nhiều năm không gặp đột nhiên xuất hiện, nhiễu loạn kế hoạch tốt đẹp của hắn…

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 1: TRỌNG SINH

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 2: ANH HAI THẨM DUỆ

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 3: THẲNG THẮN

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 4: THẨM DUỆ, CON BÀI CHƯA LẬT (1)

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 5: THẨM DUỆ CON BÀI CHƯA LẬT (2)

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 6: TỬ PHỦ KHÔNG GIAN

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 7: KẾ THỪA TỬ PHỦ

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 8: VÕ ĐÀI QUYỀN ANH

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 9: CHUẨN BỊ (1)

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 10: CHUẨN BỊ (2)

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 11: CHUẨN BỊ (3)

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 12: CHUẨN BỊ (4)

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 13: CHUẨN BỊ (5)

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 14: CHUẨN BỊ (6)

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 15: CHUẨN BỊ (7)

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 16: CHUẨN BỊ (8)

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 17: TẬN THẾ ĐẾN (1)

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 18: TẬN THẾ ĐẾN (2)

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 19: TẬN THẾ ĐẾN (3)

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 20: TẬN THẾ ĐẾN (4)

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 21: TẬN THẾ ĐẾN (5)

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 22: DANH SÁCH CUỐI CÙNG (1)

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 23: DANH SÁCH CUỐI CÙNG (2)

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 24: XUẤT PHÁT

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 25: TIỂU ĐỘI SIÊU NHÂN (1)

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 26: TIỂU ĐỘI SIÊU NHÂN (2)

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 27: MẠT THẾ TRĂM THÁI (1)

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 28: MẠT THẾ TRĂM THÁI (2)

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 29: MẠT THẾ TRĂM THÁI (3)

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 30: MẠT THẾ TRĂM THÁI (4)

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 31: MẠT THẾ TRĂM THÁI (5)

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 32: MẠT THẾ TRĂM THÁI (6)

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 33: NGƯỜI MỚI NHẬP ĐOÀN (1)

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 34: NGƯỜI MỚI NHẬP ĐOÀN (2)

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 35: NGƯỜI MỚI NHẬP ĐOÀN (3)

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 36: NGƯỜI MỚI NHẬP ĐOÀN (4)

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 37: NGƯỜI MỚI NHẬP ĐOÀN (5)

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 38: NGƯỜI MỚI NHẬP ĐOÀN (6)

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 39: NGƯỜI MỚI NHẬP ĐOÀN (7)

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 40: NGƯỜI MỚI NHẬP ĐOÀN (8)

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 41: NGƯỜI MỚI NHẬP ĐOÀN (9)

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 42: NGƯỜI MỚI NHẬP ĐOÀN (10)

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 43: THÀNH PHỐ A – NGƯỜI MỚI TẠM THỜI

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 44: THÀNH PHỐ A – NGUY CƠ ẨN NẤP

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 45: THÀNH PHỐ A – XƯƠNG KHÔ MÀU ĐEN VÀ ĐỨA BÉ

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 46: THÀNH PHỐ A – THẨM AN LẮNG NGHE

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 47: THÀNH PHỐ A – ĐÊM (1)

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 48: THÀNH PHỐ A – ĐÊM (2)

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 49: THÀNH PHỐ A – HÔN MÔI LẦN THỨ HAI

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 50: THÀNH PHỐ A – BẢO BẢO VÀ XƯƠNG KHÔ MÀU ĐEN.

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 51: THÀNH PHỐ A – XƯƠNG KHÔ TÊN LIỄU TRÌNH

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 52: A THÀNH – SẮP RỜI ĐI

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 53: ĐẠI TUYẾT BUÔNG XUỐNG

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 54: CON TÊ TÊ??

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 55: ĐẠI TUYẾT CÓ KHÁCH (1)

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 56: ĐẠI TUYẾT CÓ KHÁCH (2)

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 57: LIỄU TRÌNH TỈNH?

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 58: LIỄU TRÌNH SỐNG LẠI.

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 59: XEM NHƯ TÂM Ý HỢP NHẤT?

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 60: NGUY CƠ (1)

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 61: NGUY CƠ (2)

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 62: NGUYỀN RỦA (1)

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 63: NGUYỀN RỦA (2)

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 64: NGHĨ LẠI

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 65: NGUYỆN VỌNG CỦA MỘT TÊN NGỐC

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 66: ĐÁNH CHUỘT – KHÚC DẠO ĐẦU

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 67: THẨM ĐẠI NHÂN ĐÁNH CHUỘT

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 68: THẨM ĐẠI NHÂN TRỞ VỀ (1)

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 69: ĐẠI TUYẾT ĐÓNG BĂNG KÌ (1)

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 70: ĐẠI TUYẾT ĐÓNG BĂNG KÌ (2)

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 71

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 72

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 73

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 74

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 75

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 76

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 77

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 78: CẦU CỨU (1)

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 79: CẦU CỨU (2)

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 80: CỨU NGƯỜI (1)

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 81: CỨU NGƯỜI (2)

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 82: CỨU NGƯỜI (3)

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 83: CỨU NGƯỜI (4)

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 84: ĐÊM TRƯỚC GIÓ BÃO

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 85

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 86: GIÓ BÃO TỚI

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 87: GIÓ BÃO TỚI (2)

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 88: GIÓ BÃO TỚI (3)

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 89: KIẾP TRƯỚC MÀ THẨM AN KHÔNG BIẾT (1)

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 90: KIẾP TRƯỚC MÀ THẨM AN KHÔNG BIẾT (2)

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 91

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 92

Mạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật – CHƯƠNG 93

SHARE
Previous articleMạt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật - CHƯƠNG 93
Next articleMàu cam - CHƯƠNG 1

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI