[Thử Miêu đồng nhân] – Miêu đại nhân sinh tử ký

0
20

Miêu đại nhân sinh tử ký

Tác giả: Thiên Tằm Bảo giáp

Thể loại: Đồng nhân, sinh tử văn, ngược miêu

Couple: Bạch Ngọc Đường x Triển Chiêu

[Giới thiệu]

Tương truyền, một ngày nào đó, trời vừa tảng sáng, một trong tứ đại môn trụ phủ Khai Phong – Trương Long đại nhân đã ôm đầu vội vội vàng vàng chạy ra phía sau nha môn…

Vừa tảng sáng hắn chạy nhanh như thế để làm gì nha? Chỉ thấy hắn vừa lẩm bẩm vừa bước năm bước ba một hơi vọt tới nơi kín đáo nhất – nhỏ nhất phủ Khai Phong —  Nhà xí—

Đúng lúc hắn chuẩn bị vọt vào, đột nhiên —

Bên đó có cái gì? Một thứ đen đen đang ngọ nguậy ở vách tường bên ngoài nhà xí!

Miêu đại nhân sinh tử ký – CHƯƠNG 1

Miêu đại nhân sinh tử ký – CHƯƠNG 2

Miêu đại nhân sinh tử ký – CHƯƠNG 3

Miêu đại nhân sinh tử ký – CHƯƠNG 4

Miêu đại nhân sinh tử ký – CHƯƠNG 5

Miêu đại nhân sinh tử ký – CHƯƠNG 6

Miêu đại nhân sinh tử ký – CHƯƠNG 7

Miêu đại nhân sinh tử ký – CHƯƠNG 8

Miêu đại nhân sinh tử ký – CHƯƠNG 9

Miêu đại nhân sinh tử ký – CHƯƠNG 10

Miêu đại nhân sinh tử ký – CHƯƠNG 11

Miêu đại nhân sinh tử ký – CHƯƠNG 12

Miêu đại nhân sinh tử ký – CHƯƠNG 13

Miêu đại nhân sinh tử ký – CHƯƠNG 14

Miêu đại nhân sinh tử ký – CHƯƠNG 15

Miêu đại nhân sinh tử ký – CHƯƠNG 16

Miêu đại nhân sinh tử ký – CHƯƠNG 17

Miêu đại nhân sinh tử ký – CHƯƠNG 18

Miêu đại nhân sinh tử ký – CHƯƠNG 19

Miêu đại nhân sinh tử ký – CHƯƠNG 20

Miêu đại nhân sinh tử ký – CHƯƠNG 21

Miêu đại nhân sinh tử ký – CHƯƠNG 22

Miêu đại nhân sinh tử ký – CHƯƠNG 23

Miêu đại nhân sinh tử ký – CHƯƠNG 24

Miêu đại nhân sinh tử ký – CHƯƠNG 25

Miêu đại nhân sinh tử ký – CHƯƠNG 26

Miêu đại nhân sinh tử ký – CHƯƠNG 27

Miêu đại nhân sinh tử ký – CHƯƠNG 28

Miêu đại nhân sinh tử ký – CHƯƠNG 29

Miêu đại nhân sinh tử ký – CHƯƠNG 30

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI