Mùa hè có gió thổi qua

0
19

Mùa hè có gió thổi qua

 

Tác giả: Đại Vu Hào

Thể loại: hiện đại, ấm áp, ôn nhu cường công x đáng yêu dương quang thụ, HE

Dịch: QT + GG

Edit: Huang Fang

 

Văn án:

 

Mỗi người sống trên đời đều là một vòng tròn chưa hoàn chỉnh

Một nửa hình tròn cố gắng đi tìm kiếm một nửa còn lại

Chỉ có ở vào thời gian nhất định, địa điểm nhất định, hai nửa hình tròn mới có thể hợp lại một cách trọn vẹn.

Mùa hè có gió thổi qua – CHƯƠNG 1.

Mùa hè có gió thổi qua – CHƯƠNG 2.1

Mùa hè có gió thổi qua – CHƯƠNG 2.2

Mùa hè có gió thổi qua – CHƯƠNG 3.

Mùa hè có gió thổi qua – CHƯƠNG 4.

Mùa hè có gió thổi qua – CHƯƠNG 5.

Mùa hè có gió thổi qua – CHƯƠNG 6.

Mùa hè có gió thổi qua – CHƯƠNG 7.

Mùa hè có gió thổi qua – CHƯƠNG 8.

Mùa hè có gió thổi qua – CHƯƠNG 9.1

Mùa hè có gió thổi qua – CHƯƠNG 9.2

Mùa hè có gió thổi qua – CHƯƠNG 10.

Mùa hè có gió thổi qua – CHƯƠNG 11.

Mùa hè có gió thổi qua – CHƯƠNG 12.

Mùa hè có gió thổi qua – CHƯƠNG 13.

Mùa hè có gió thổi qua – CHƯƠNG 14.

Mùa hè có gió thổi qua – CHƯƠNG 15.

Mùa hè có gió thổi qua – CHƯƠNG 16.

Mùa hè có gió thổi qua – CHƯƠNG 17.

Mùa hè có gió thổi qua – CHƯƠNG 18.

Mùa hè có gió thổi qua – CHƯƠNG 19.

Mùa hè có gió thổi qua – CHƯƠNG 20.

Mùa hè có gió thổi qua – CHƯƠNG 21.

Mùa hè có gió thổi qua – CHƯƠNG 22.

Mùa hè có gió thổi qua – CHƯƠNG 23 PN1

Mùa hè có gió thổi qua – CHƯƠNG 24 PN2

Mùa hè có gió thổi qua – CHƯƠNG 25 PN3

SHARE
Previous articleMùa hè có gió thổi qua - CHƯƠNG 25 PN3
Next articleMùa hè của Diệp Xuyên - CHƯƠNG 1 - NGHỈ HÈ. . .

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI