Mua nam thê

0
23

Mua nam thê

TÁC GIẢ:  LÃO MIÊU

EDIT: RÒM

THỂ LOẠI: CỔ TRANG, CƯỜNG CÔNG NHƯỢC THỤ, NHẤT THỤ NHẤT CÔNG, NGƯỢC TÂM, HE.

Mua nam thê – Tiết tử

Mua nam thê – CHƯƠNG 1: MỘNG ỨC

Mua nam thê – CHƯƠNG 2: ĐỘNG PHÒNG (THƯỢNG)

Mua nam thê – CHƯƠNG 3: ĐỘNG PHÒNG (HẠ)

Mua nam thê – CHƯƠNG 4: BÁI THÂN (THƯỢNG)

Mua nam thê – CHƯƠNG 5: BÁI THÂN (HẠ)

Mua nam thê – CHƯƠNG 6: LỒNG GIAM

Mua nam thê – CHƯƠNG 7: PHONG BA

Mua nam thê – CHƯƠNG 8: MỚI QUEN

Mua nam thê – CHƯƠNG 9: NỮ NHI (THƯỢNG)

Mua nam thê – CHƯƠNG 10: NỮ NHI (HẠ)

Mua nam thê – CHƯƠNG 11: CẢNH CÁO

Mua nam thê – CHƯƠNG 12: NHỤC NHÃ

Mua nam thê – CHƯƠNG 13: HỌC TẬP

Mua nam thê – CHƯƠNG 14: KHIÊU KHÍCH

Mua nam thê – CHƯƠNG 15: CÙNG PHÒNG

Mua nam thê – CHƯƠNG 16: TRỪNG PHẠT (THƯỢNG)

Mua nam thê – CHƯƠNG 17: TRỪNG PHẠT (TRUNG)

Mua nam thê – CHƯƠNG 18: TRỪNG PHẠT (HẠ)

Mua nam thê – CHƯƠNG 19: RÙNG MÌNH

Mua nam thê – CHƯƠNG 20: THĂM BỆNH

Mua nam thê – CHƯƠNG 21: CHUYỆN CŨ

Mua nam thê – CHƯƠNG 22: NGOÀI Ý MUỐN

Mua nam thê – CHƯƠNG 23: NÓI LỜI TỪ BIỆT

Mua nam thê – CHƯƠNG 24: TỘC HỘI

Mua nam thê – CHƯƠNG 25: GIỮ LẠI

Mua nam thê – CHƯƠNG 26: ĐƯA TIỄN

Mua nam thê – CHƯƠNG 27: NHỚ LẠI

Mua nam thê – CHƯƠNG 28: THÂN THỤ

Mua nam thê – CHƯƠNG 29: NHÀN NGÔN

Mua nam thê – CHƯƠNG 30: TRẢ THÙ

Mua nam thê – CHƯƠNG 31: TAI HOẠ NGẦM

Mua nam thê – CHƯƠNG 32: CHUẨN BỊ ĐÓN NĂM MỚI

Mua nam thê – CHƯƠNG 33: TRỪ TỊCH

Mua nam thê – CHƯƠNG 34: ĐÓN GIAO THỪA

Mua nam thê – CHƯƠNG 35: CHÚC TẾT

Mua nam thê – CHƯƠNG 36: HỘI ĐÈN LỒNG

Mua nam thê – CHƯƠNG 37: GẶP TAI KIẾP

Mua nam thê – CHƯƠNG 38: PHÂN PHÒNG

Mua nam thê – CHƯƠNG 39: ĐỆ ĐỆ

Mua nam thê – CHƯƠNG 40: ĐỊCH Ý

Mua nam thê – CHƯƠNG 41: TÔ BÍNH

Mua nam thê – CHƯƠNG 42: HẠNH PHÚC

Mua nam thê – CHƯƠNG 43: GIÃY GIỤA

Mua nam thê – CHƯƠNG 44: THỔ LỘ

Mua nam thê – CHƯƠNG 45: TÌM HOAN

Mua nam thê – CHƯƠNG 46: ĐÌNH THÊ (THƯỢNG)

Mua nam thê – CHƯƠNG 47: ĐÌNH THÊ (HẠ)

Mua nam thê – CHƯƠNG 48: TIỂU QUAN

Mua nam thê – CHƯƠNG 49: LẠI CƯỚI

Mua nam thê – CHƯƠNG 50: THẤT HỒN

Mua nam thê – CHƯƠNG 51: KHỞI PHƯỢNG

Mua nam thê – CHƯƠNG 52: TÌNH ĐỊCH

Mua nam thê – CHƯƠNG 53: TRỐN ĐI

Mua nam thê – CHƯƠNG 54: TÁ TÚC

Mua nam thê – CHƯƠNG 55: ĐÊM SUY TƯ

Mua nam thê – CHƯƠNG 56: TÌM NGƯỜI

Mua nam thê – CHƯƠNG 57: TRUY THÊ

Mua nam thê – CHƯƠNG 58: VỀ NHÀ

Mua nam thê – CHƯƠNG 59: ĐÁP ÁN

Mua nam thê – CHƯƠNG 60: SẦU NÃO

Mua nam thê – CHƯƠNG 61: ÁY NÁY

Mua nam thê – CHƯƠNG 62: ĐỀ RA NGHI VẤN

Mua nam thê – CHƯƠNG 63: BẮT CÓC

Mua nam thê – CHƯƠNG 64: CƯỜNG BẠO

Mua nam thê – CHƯƠNG 65: XUÂN DƯỢC

Mua nam thê – CHƯƠNG 66: BẮT KẺ THÔNG DÂM

Mua nam thê – CHƯƠNG 67: CẦU TÌNH

Mua nam thê – CHƯƠNG 68: HƯU THÊ (THÔI VỢ)

Mua nam thê – CHƯƠNG 69: BIỆT UYỂN

Mua nam thê – CHƯƠNG 70: ĐAU LÒNG

Mua nam thê – CHƯƠNG 71: LY BIỆT

Mua nam thê – CHƯƠNG 72: ĐIỀU TRA

Mua nam thê – CHƯƠNG 73: THĂM HỎI

Mua nam thê – CHƯƠNG 74: MẤT TÍCH

Mua nam thê – CHƯƠNG 75: ĐIỀU KIỆN

Mua nam thê – CHƯƠNG 76: ĐẾN NƠI HẸN

Mua nam thê – CHƯƠNG 77: GIẰNG CO

Mua nam thê – CHƯƠNG 78: PHẢN BỘI

Mua nam thê – CHƯƠNG 79: BÁO THÙ

Mua nam thê – CHƯƠNG 80: HẬU SỰ

Mua nam thê – CHƯƠNG 81: TRẤN AN

Mua nam thê – CHƯƠNG 82: THỔ LỘ

Mua nam thê – CHƯƠNG 83 PN1: TIẾP KHÁCH

Mua nam thê – CHƯƠNG 84 PN2: TRÍ NHỚ

Mua nam thê – CHƯƠNG 85 PN3: CHUỘC THÂN

Mua nam thê – CHƯƠNG 86 PN4: TÌM CHẾT

Mua nam thê – CHƯƠNG 87 PN5: HÔN MÔI

Mua nam thê – CHƯƠNG 88 PN6: TIÊU TAN

Mua nam thê – CHƯƠNG 89 PN7: BẰNG HỮU

Mua nam thê – CHƯƠNG 90 PN8: TRANH CHẤP

Mua nam thê – CHƯƠNG 91 PN9: KHÓC KỂ

Mua nam thê – CHƯƠNG 92 PN10: THÂN MẬT

Mua nam thê – CHƯƠNG 93 PN11: ÔN NHU

Mua nam thê – CHƯƠNG 94 PN12: THAY THẾ

Mua nam thê – CHƯƠNG 95 PN13: TÌNH DỤC

Mua nam thê – CHƯƠNG 96 PN14: NHẪN NẠI

Mua nam thê – CHƯƠNG 97 PN15: YÊU CẦU

Mua nam thê – CHƯƠNG 98 PN16: LỪA GẠT

Mua nam thê – CHƯƠNG 99 PN17: TÙ KHOÁ

Mua nam thê – CHƯƠNG 100 PN18: NGẢ BÀI

Mua nam thê – CHƯƠNG 101 PN19: CƯỜNG LƯU

Mua nam thê – CHƯƠNG 102 PN20: HỖN LOẠN

Mua nam thê – CHƯƠNG 103 PN21: MỘ BIA

Mua nam thê – CHƯƠNG 104 PN22: ĐÙA GIỠN

Mua nam thê – CHƯƠNG 105 PN23: CẦU HÔN

Mua nam thê – CHƯƠNG 106 PN24: THIỆN LƯƠNG

Mua nam thê – CHƯƠNG 107 PN25: QUÁN CHỦ

Mua nam thê – CHƯƠNG 108 PN26: HIỂU LẦM

Mua nam thê – CHƯƠNG 109 PN27: TÚC CẬN

Mua nam thê – CHƯƠNG 110 PN28: TRƯỚC HÔN LỄ

Mua nam thê – CHƯƠNG 111 PN29: LỜI THỀ

Mua nam thê – CHƯƠNG 112 PN30: ĐÓN DÂU

Mua nam thê – CHƯƠNG 113 PN31: HẬU HÔN

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI