Nguyên nhược ngữ

0
29

Tên truyện: Nguyên Nhược Ngữ

Tác giả: Diệp Cảnh

Thể loại: xuyên việt, nhất thụ đa công, giang hồ ân oán, cung đình tranh đấu, ngược luyến tàn tâm, HE(ấy là ta nghĩ vậy chứ tác giả không ghi)

Diễn viên chính: Nguyên Nhược Ngữ.

Phối hợp diễn xuất: Nguyên Phi Lăng, Tiêu Nam, Lý Nhứ Ca, Nam Cung Li, Thất Dạ (mấy anh công a~~~)

Hỗ trợ: xuyên việt.

Văn án:

Kiếp trước ta vì một người mà sống, Nguyên Nhược Ngữ

Kiếp này, ở nơi xa lạ kia, ta chính là Nguyên Nhược Ngữ

Yêu? Không hiểu, cái ta truy cầu là sự ấm áp.

Ta rất ích kỷ, tình yêu đối với ta là gánh nặng, hận không thể tự mình cắt bỏ, nhưng sự ám áp ấy lại bao vây, trói chặt lấy ta, khiến ta nếm đủ độc dược ngọt ngào của các ngươi, vô phương ly khai, là nghiệt duyên.

Nguyên nhược ngữ – CHƯƠNG 1-2

Nguyên nhược ngữ – CHƯƠNG 3-4

Nguyên nhược ngữ – CHƯƠNG 5-6

Nguyên nhược ngữ – CHƯƠNG 7-8

Nguyên nhược ngữ – CHƯƠNG 9-10

Nguyên nhược ngữ – CHƯƠNG 11-12

Nguyên nhược ngữ – CHƯƠNG 13-14

Nguyên nhược ngữ – CHƯƠNG 15-16

Nguyên nhược ngữ – CHƯƠNG 17-18

Nguyên nhược ngữ – CHƯƠNG 19-20

Nguyên nhược ngữ – CHƯƠNG 21-22

Nguyên nhược ngữ – CHƯƠNG 23-24

Nguyên nhược ngữ – CHƯƠNG 25-26

Nguyên nhược ngữ – CHƯƠNG 27-28

Nguyên nhược ngữ – CHƯƠNG 29-30

Nguyên nhược ngữ – CHƯƠNG 31-32

Nguyên nhược ngữ – CHƯƠNG 33-34

Nguyên nhược ngữ – CHƯƠNG 35-36

Nguyên nhược ngữ – CHƯƠNG 37-38

Nguyên nhược ngữ – CHƯƠNG 39

Nguyên nhược ngữ – CHƯƠNG 39.1 PN1: LÝ NHỨ CA

Nguyên nhược ngữ – CHƯƠNG 39.2 PN2: NGUYÊN PHI LĂNG

Nguyên nhược ngữ – CHƯƠNG 39.3 PN3: TIÊU NAM

Nguyên nhược ngữ – CHƯƠNG 39.4 PN4: NAM CUNG LI

Nguyên nhược ngữ – CHƯƠNG 40

Nguyên nhược ngữ – CHƯƠNG 41-42

Nguyên nhược ngữ – CHƯƠNG 43

Nguyên nhược ngữ – CHƯƠNG 44-45

Nguyên nhược ngữ – CHƯƠNG 46-47

Nguyên nhược ngữ – CHƯƠNG 48-49

Nguyên nhược ngữ – CHƯƠNG 50-51

Nguyên nhược ngữ – CHƯƠNG 52-53

Nguyên nhược ngữ – CHƯƠNG 54-55

Nguyên nhược ngữ – CHƯƠNG 56-57

Nguyên nhược ngữ – CHƯƠNG 58-59

Nguyên nhược ngữ – CHƯƠNG 79

Nguyên nhược ngữ – CHƯƠNG 80 PN5

SHARE
Previous articleNguyên nhược ngữ - CHƯƠNG 80 PN5
Next articleNguyên thủy thuần sinh thái - CHƯƠNG 1.

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI