Phá vỡ truyền thuyết

0
12

Phá vỡ truyền thuyết

Tác giả: Vân Quá Thị Phi

Thể loại: Đam Mỹ, đồng nhân Thần Điêu hiệp lữ, cổ trang, giang hồ, nhất thụ nhất công, HE

Trans: QT

Xếp chữ: Tiểu Hân

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 1: XUYÊN QUA? CÁI BANG?

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 2 : … LÀ NỮ?

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 3 : SUY NGHĨ VỀ NGƯƠI…

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 4: BỞI VÌ KHÔNG CÓ TIỀN

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 5: CÓ LOẠI CẢM GIÁC, DƯỜNG NHƯ GỌI LÀ “HẠNH PHÚC”

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 6: NGUYÊN LAI LÀ QUEN NHAU NHƯ VẬY

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 7: VẬT QUA VAI

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 8: SONG KIẾM HỢP BÍCH LÀ NHƯ VẬY SAO?

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 9: KẾT CỤC TỐT…

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 10: KHÔNG MUỐN NÓI LỜI CẢM TẠ

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 11: BỎ LỠ…

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 12: GIÓ, ĐI RỒI …

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 13: ĂN CÀ CHUA

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 14: TƯƠNG NGỘ BẤT TƯƠNG KIẾN

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 15: CUỐI CÙNG CŨNG GẶP NHAU

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 16: ĐUỔI KỊP RỒI, SẼ KHÔNG ĐẨY RA NỮA

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 17: XIN ĐỪNG BỎ ĐI NỮA

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 18: DIỄN BIẾN THEO KỊCH BẢN

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 19: CHỈ LÀ MỘT CON THỎ

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 20: LÀ TIÊU PHONG

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 21: CHỈ CẦN CÓ NGƯƠI BÊN CẠNH

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 22: HỒNG PHỐI LỤC

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 23: ÍT NHẤT… CÙNG NHAU CHIA SẺ

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 24: TA CHỈ ĐỂ Ý MỘT MÌNH NGƯƠI, CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 25: CỐ NHÂN TỀ TỤ

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 26: NÓI ĐẾN THẬT HIỂU BIẾT…

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 27: BẮT CHƯỚC

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 28: TA ĐÃ XEM LÀ THẬT…

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 29: VÔ ĐỀ

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 30: THÍCH AI?

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 31: PHẪN NỘ!!

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 32: NGƯƠI SẼ CHO TA BIẾT

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 33: NHỚ MÃI KHÔNG QUÊN

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 34: CỐ NHÂN

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 35: ĐIỀN KỴ ĐUA NGỰA…

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 36: TIỂU LONG NỮ NHẢY TƯỜNG

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 37: XUẤT THỦ

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 38: YÊU NHƯ VẬY, THỰC MỎNG MANH

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 39: ĐIỀU MÀ TIỂU LONG NỮ CHÁN GHÉT

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 40: AI NỢ AI

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 41: LUẬN VÕ

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 42: TRÚNG ĐỘC QUÁ NẶNG

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 43: THẤT THỐ…

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 44: TRƯỚC “BÌNH MINH”

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 45: …KHÔNG PHẢI CỐ CHẤP

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 46: HIỂU LẦM THẬT NHIỀU

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 47: BÀY TỎ!!!

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 48: THÚ

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 49: KHỤ KHỤ, TIẾP TỤC CẨU HUYẾT

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 50: RỜI KHỎI

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 51: CÁI GỌI LÀ SÍNH LỄ

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 52: VÂY

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 53: KHÔNG ĐỂ Ý

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 54: TÌNH THÂM ÁI THIỂN

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 55: DẠY

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 56: … (KHỤ KHỤ, CHƯƠNG QUÁ ĐỘ…)

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 57: THẲNG THẮN

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 58: HỌC VÕ

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 59: MUỐN NGHE NGƯƠI NÓI

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 60: TỰ LÀM BẬY KHÔNG THỂ SỐNG

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 61: “TRÊU GHẸO” VÀ “PHẢN TRÊU GHẸO”

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 62: ÍCH KỶ…

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 63: HÀNG GIẢ

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 64: BI AI…

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 65: LÍ LUẬN GHEN

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 66: … TÁI KIẾN EDIT: HÂN

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 67: … HỖN LOẠN… EDIT: HÂN

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 68: TIẾP TỤC HỖN LOẠN EDIT: HÂN

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 69: LẠI ĂN DẤM NỮA?! EDIT: HÂN

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 70: VÔ SƯ TỰ THÔNG

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 71 EDIT: HÂN

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 72: BẤT KHẢ KHÁNG EDIT: HÂN

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 73: VÌ AI SINH, VÌ AI TỬ EDIT: HÂN

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 74: NIỀM HẠNH PHÚC, CÓ THỂ CẢM NHẬN RÕ… EDIT: HÂN

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 75: A A, THÔ QUÁ EDIT: HÂN

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 76: NGÀY HÔM SAU… EDIT: HÂN

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 77: BỊ THẤY RỒI… EDIT: HÂN

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 78: TRANH CHẤP EDIT: HÂN

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 79: LẠI ĐI RỒI… EDIT: HÂN

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 80: NGÃ BỆNH EDIT: HÂN

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 81: TƯƠNG DƯƠNG GẶP NGUY EDIT: HÂN

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 82: CHỜ EDIT: HÂN

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 83: DẠ TẬP EDIT: HÂN

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 84:……

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 85: MẤT TÍCH

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 86: BẤT KHẢ KHÁNG

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 87: GẶP LẠI

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 88: GẶP LẠI

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 89: HỖN LOẠN

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 90: CUỘC ĐỜI NÀY TÌNH CẢM CHÂN THÀNH!!

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 91: THÀNH THÂN

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 92: ĐỘNG PHÒNG

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 93

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 94: NGƯỜI HỈ NGƯỜI BI

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 95: ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP TRỐN KHÔNG THOÁT

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 96: TƯƠNG TƯ MỘT HÌNH BÓNG

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 97

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 98:

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 99: GẶP LẠI CỐ NHÂN

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 100: NHẪN

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 101:“ĐƯỜNG”

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 101:“ĐƯỜNG”

Phá vỡ truyền thuyết – CHƯƠNG 102: TUYẾT CHỈ PHONG ĐÌNH, NHƯ THẾ TRỞ LẠI

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI