Bí mật – Lạc Duệ

0
21

Bí mật – Lạc Duệ

Thể loại: hiện đại, nam nam sinh tử, ngược, hài, cường công cường thụ, HE (bộ thứ I).

Tình trạng: bộ thứ I hoàn.

Nguồn: Thư Khố

Dịch: QT gege

Edit: Pika~♥ và Sue~♥

Beta: Shimmie Feng aka Nam Du

 

Tóm tắt:

Em là đặc biệt trợ lý của anh (cái này là do anh bắt buộc chứ em cũng chẳng muốn đâu).

Em là song tính nhân, anh đã muốn đè em lâu rồi (sau mấy lần câu mà suýt được), phát hiện em là song tính nhân, anh lại càng trói buộc em, lấy mọi uy hiếp để giữ lấy em bên mình.

Em rất hận, rất muốn chạy trốn, nhưng trốn không thoát.

Anh thấy em uống thuốc tránh thai, lại bắt em mang thai.

Một người yêu mà thể hiện sai cách, một người yêu mà sợ người kia không yêu mình, hai người, giằng co, ai thắng ai thua? Đứa nhỏ sẽ ra sao?

 

Bí mật Lạc Duệ – CHƯƠNG 1

Bí mật Lạc Duệ – CHƯƠNG 2

Bí mật Lạc Duệ – CHƯƠNG 3

Bí mật Lạc Duệ – CHƯƠNG 4

Bí mật Lạc Duệ – CHƯƠNG 5

Bí mật Lạc Duệ – CHƯƠNG 6

Bí mật Lạc Duệ – CHƯƠNG 7

Bí mật Lạc Duệ – CHƯƠNG 8

Bí mật Lạc Duệ – CHƯƠNG 9

Bí mật Lạc Duệ – CHƯƠNG 10

Bí mật Lạc Duệ – CHƯƠNG 11

Bí mật Lạc Duệ – CHƯƠNG 12

Bí mật Lạc Duệ – CHƯƠNG 13

Bí mật Lạc Duệ – CHƯƠNG 14

Bí mật Lạc Duệ – CHƯƠNG 15

Bí mật Lạc Duệ – CHƯƠNG 16

Bí mật Lạc Duệ – CHƯƠNG 17

Bí mật Lạc Duệ – CHƯƠNG 18

Bí mật Lạc Duệ – CHƯƠNG 19

Bí mật Lạc Duệ – CHƯƠNG 20

Bí mật Lạc Duệ – CHƯƠNG 21

Bí mật Lạc Duệ – CHƯƠNG 22

Bí mật Lạc Duệ – CHƯƠNG 23

Bí mật Lạc Duệ – CHƯƠNG 24

Bí mật Lạc Duệ – CHƯƠNG 25

Bí mật Lạc Duệ – CHƯƠNG 26

Bí mật Lạc Duệ – CHƯƠNG 27

Bí mật Lạc Duệ – CHƯƠNG 28

Bí mật Lạc Duệ – CHƯƠNG 29

Bí mật Lạc Duệ – CHƯƠNG 30

Bí mật Lạc Duệ – CHƯƠNG 31

Bí mật Lạc Duệ – CHƯƠNG 32

Bí mật Lạc Duệ – CHƯƠNG 33

Bí mật Lạc Duệ – CHƯƠNG 34

Bí mật Lạc Duệ – CHƯƠNG 35

Bí mật Lạc Duệ – CHƯƠNG 36

Bí mật Lạc Duệ – CHƯƠNG 37

Bí mật Lạc Duệ – CHƯƠNG 38

Bí mật Lạc Duệ – CHƯƠNG 39

Bí mật Lạc Duệ – CHƯƠNG 40

Bí mật Lạc Duệ – CHƯƠNG 41-42

Bí mật Lạc Duệ – CHƯƠNG 43-44

Bí mật Lạc Duệ – CHƯƠNG 45

Bí mật Lạc Duệ – CHƯƠNG 46

Bí mật Lạc Duệ – CHƯƠNG 47

Bí mật Lạc Duệ – CHƯƠNG 48-50

Bí mật Lạc Duệ – CHƯƠNG 51 PN1: NGÀY LỄ TÌNH NHÂN

SHARE
Previous articleBí mật Lạc Duệ - CHƯƠNG 51 PN1: NGÀY LỄ TÌNH NHÂN
Next articleBí mật không thể nói - CHƯƠNG 1

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI