Bạch si

0
18

Bạch si

Tác giả: Thất Ưu

Nguồn convert: Vnsharing

Editor: Silver Moon (Vân Anh)

Tóm tắt truyện:

Ta đã thu dưỡng một người ngu ngốc.

Bởi vì mẫu thân đại nhân “giá họa”. Trình Thiên Thu không thể không nhận “cục nợ” to đùng Lục Bách Đông này được. Nhìn người trước mắt, bề ngoài là người đàn ông hai mươi lăm tuổi, nhưng hỡi ôi, nội tâm thì chỉ là đứa trẻ năm tuổi.

Vừa nghĩ tới thời gian sau này phải chiếu cố tên tiểu hài mà không tiểu chút nào này, thật tình là lửa từ hai bên lỗ tai hắn không thể không phụt ra …

“Thu Thu, ta muốn đi tiểu.”

“Thu Thu, ta thèm gà chiên.”

“Thu Thu…”

Ô a a a ——

Đau đầu, thật là đau đầu ! Vì sao chỉ cần thấy cái bộ dạng cún con bị vứt bỏ cực kỳ ủy khuất của Lục Bách Đông thì bản thân lại áy náy chứ ! Bao nhiêu uất nghẹn đều “ngoan ngoãn” nuốt trở xuống rồi đi thực hiện nguyện vọng của y.

Chẳng lẽ hắn cứ phải dính gắt gao một chỗ với tên ngu ngốc này hay sao?

Bạch si – CHƯƠNG 1: TA THU DƯỠNG MỘT NGƯỜI NGU NGỐC

Bạch si – CHƯƠNG 2

Bạch si – CHƯƠNG 3

Bạch si – CHƯƠNG 4

Bạch si – CHƯƠNG 5

Bạch si – CHƯƠNG 6

Bạch si – CHƯƠNG 7

Bạch si – CHƯƠNG 8

Bạch si – CHƯƠNG 9

Bạch si – CHƯƠNG 10

Bạch si – CHƯƠNG 11

Bạch si – CHƯƠNG 12

Bạch si – CHƯƠNG 13

Bạch si – CHƯƠNG 14

Bạch si – CHƯƠNG 15

Bạch si – CHƯƠNG 16

Bạch si – CHƯƠNG 17

Bạch si – CHƯƠNG 18

Bạch si – CHƯƠNG 19

Bạch si – CHƯƠNG 20

Bạch si – CHƯƠNG 21

Bạch si – CHƯƠNG 22

Bạch si – CHƯƠNG 23

Bạch si – CHƯƠNG 24

Bạch si – CHƯƠNG 25

Bạch si – CHƯƠNG 26

Bạch si – CHƯƠNG 27

Bạch si – CHƯƠNG 28

Bạch si – CHƯƠNG 29

Bạch si – CHƯƠNG 30

Bạch si – CHƯƠNG 31

Bạch si – CHƯƠNG 32

Bạch si – CHƯƠNG 33

Bạch si – CHƯƠNG 34

Bạch si – CHƯƠNG 35

Bạch si – CHƯƠNG 36

Bạch si – CHƯƠNG 37

Bạch si – CHƯƠNG 38

Bạch si – CHƯƠNG 39 PN1: PHIÊN NGOẠI LỤC BÁCH ĐÔNG- BÍ MẬT (PHẦN 01)

Bạch si – CHƯƠNG 40 PN2: PHIÊN NGOẠI LỤC BÁCH ĐÔNG – HỘP BÍ MẬT (PHẦN 2)

Bạch si – CHƯƠNG 41 PN3: PHIÊN NGOẠI LỤC BÁCH ĐÔNG – HỘP BÍ MẬT (PHẦN 3)

Bạch si – CHƯƠNG 42 PN4: PHIÊN NGOẠI LỤC BÁCH ĐÔNG – HỘP BÍ MẬT (PHẦN 4)

Bạch si – CHƯƠNG 43 PN5: PHIÊN NGOẠI LỤC BÁCH ĐÔNG – HỘP BÍ MẬT (PHẦN 5)

Bạch si – CHƯƠNG 44 PN6: PHIÊN NGOẠI LỤC BÁCH ĐÔNG – HỘP BÍ MẬT (PHẦN 6)

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI