Báo phục | Trả thù

0
21

Báo Phục – Trả thù

Tác giả: Xích Sắc Thập Nguyệt

Editor : Rain

Beta : Tử Tịch

Thể loại : Hiện đại, đô thị, hắc băng, giải trí, ngược thân, ngược tâm, H, HE

Nguồn raw : Tĩnh Lâm Hiên

Tình trạng edit : Hoàn

Văn án

Anh muốn cầu xin sự tha thứ của tôi ư ?

Tôi sẽ không tha thứ đâu, không thể tha thứ cho những gì anh đã làm nhục tôi, cũng không thể tha thứ cho anh trên miệng lúc nào cũng nói yêu tôi nhưng hành động thì lại hành hạ tôi !

Cứ để chúng ta tiếp tục như vậy đi để trừng phạt những gì anh đã khiến cho tôi đau khổ, anh sẽ không bao giờ có được tôi !

Đó là điều duy nhất tôi có thể trả thù anh, đó cũng là cái giá phải trả cho việc tôi yêu anh !

Báo phục – Trả thù – CHƯƠNG 1

Báo phục – Trả thù – CHƯƠNG 2

Báo phục – Trả thù – CHƯƠNG 3

Báo phục – Trả thù – CHƯƠNG 4

Báo phục – Trả thù – CHƯƠNG 5

Báo phục – Trả thù – CHƯƠNG 6

Báo phục – Trả thù – CHƯƠNG 7

Báo phục – Trả thù – CHƯƠNG 8

Báo phục – Trả thù – CHƯƠNG 9

Báo phục – Trả thù – CHƯƠNG 10

Báo phục – Trả thù – CHƯƠNG 11

Báo phục – Trả thù – CHƯƠNG 12

SHARE
Previous articleBáo phục – Trả thù - CHƯƠNG 12
Next articleBạo quân – Phong Lộng - CHƯƠNG 0

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI