Hồng phúc dao

0
36

Hồng phúc dao

Tác giả: Neleta

Thể loại: Cổ trang, cung đình, giang hồ, cường công cường thụ, 1×1, công cực sủng thụ, sinh tử, HE

Edit: Yappa

Văn án

Hắn Lưu Tích Tứ, sinh ra miệng đã ngậm thìa vàng (1),Trên có hoàng gia gia, phụ hoàng, phụ vương cùng vương thúc nâng đỡ, dưới có thái tử ca ca, Vận phường Vanh thân vương làm chỗ dựa,

Chưa kể bản thân hắn lại là Hiển thân vương được muôn vàn sủng ái.

Lúc trước phụ hoàng ban cho hắn danh hiệu này vì chính là muốn cho hắn cả đời phúc phúc an an, làm một vương gia tự tại nhàn nhã (2).

Có thể nói thiên hạ hiện nay ngoại trừ một người ra, cho dù là phụ hoàng, hắn cũng dám ở ngoài miệng lão hổ nhổ râu.

Nhưng một Ly Nghiêu này lại khiến cho hắn hứng thú, để hắn không ý thức mà lâm vào cạm bẫy sẵn của y,

Chờ khi hắn phát giác, hắn đã sớm bị đối phương gắt gao bắt được.

Hắn mặc kệ! Hắn mới không muốn giống như phụ thân, Hãn Triệt đâu.

Chú thích

(1) được sinh ra trong gia đình giàu có ↑

(2) “Hiển” trong “Hiển thân vương” có nghĩa là vinh hiển, hiển đạt, hiển hách

Hồng phúc dao – CHƯƠNG 1

Hồng phúc dao – CHƯƠNG 2

Hồng phúc dao – CHƯƠNG 3

Hồng phúc dao – CHƯƠNG 4

Hồng phúc dao – CHƯƠNG 5

Hồng phúc dao – CHƯƠNG 6

Hồng phúc dao – CHƯƠNG 7

Hồng phúc dao – CHƯƠNG 8

Hồng phúc dao – CHƯƠNG 9

Hồng phúc dao – CHƯƠNG 10

Hồng phúc dao – CHƯƠNG 11

Hồng phúc dao – CHƯƠNG 12

Hồng phúc dao – CHƯƠNG 13

Hồng phúc dao – CHƯƠNG 14

Hồng phúc dao – CHƯƠNG 15

Hồng phúc dao – CHƯƠNG 16

Hồng phúc dao – CHƯƠNG 17

Hồng phúc dao – CHƯƠNG 18

Hồng phúc dao – CHƯƠNG 19

Hồng phúc dao – CHƯƠNG 20

Hồng phúc dao – CHƯƠNG 21

Hồng phúc dao – CHƯƠNG 22

Hồng phúc dao – CHƯƠNG 23

Hồng phúc dao – CHƯƠNG 24

Hồng phúc dao – CHƯƠNG 25

Hồng phúc dao – CHƯƠNG 26

Hồng phúc dao – CHƯƠNG 27

Hồng phúc dao – CHƯƠNG 28

Hồng phúc dao – CHƯƠNG 29

Hồng phúc dao – CHƯƠNG 30

Hồng phúc dao – CHƯƠNG 31

Hồng phúc dao – CHƯƠNG 32

Hồng phúc dao – CHƯƠNG 33

Hồng phúc dao – CHƯƠNG 34

Hồng phúc dao – CHƯƠNG 35

Hồng phúc dao – CHƯƠNG 36

Hồng phúc dao – CHƯƠNG 37

Hồng phúc dao – CHƯƠNG 38

Hồng phúc dao – CHƯƠNG 39

Hồng phúc dao – CHƯƠNG 40

Hồng phúc dao – CHƯƠNG 41 PN1

Hồng phúc dao – CHƯƠNG 42 PN2

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI