Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp | Một cách tu kiếm thần tốc

0
35

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp

(Một cách tu kiếm thần tốc)

Tác giả: Khải Tát Nguyệt

Nguồn: Xà Viện

Editor: Shuu

Thể loại: Cổ trang, cung đình, giang hồ, thần tiên yêu quái, huyền huyễn, nhất thụ đa công (6P), H văn, cường cường, sư sinh (sư đồ luyến), nhân thú, tu tiên, ngược, sủng, HE.

Note từ editor: Truyện khá nhiều H =)) Đó cũng là lý do mình chọn em nó :)

Văn án:

Đây là một chuyện xưa về việc tu kiếm lên con đường NP thần thánh…

Thiên chi kiêu tử Lâm Phương Sinh trên đường tu hành ngoài ý muốn gặp gỡ một con yêu quái, từ nay đi theo con đường tu kiếm bất đồng với thiên hạ….

“Sư tôn người đừng như vậy…”

“Sư huynh đừng như vậy…”

“Súc sinh cút ngay!”

“Sâu quá…”

Về cơ bản, đây chính là phương pháp tu hành vô cùng mới lạ a~

Nhân vật chính: Lâm Phương Sinh

Nhân vật phụ: Hách Liên Vạn Thành, Chinh Mạc, Tư Hoa Quân, Viêm Dạ,..

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp – CHƯƠNG 1. BẢO HUYỄN SƠN KHAI

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp – CHƯƠNG 2. BÊN HỒ THĂNG LONG

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp – CHƯƠNG 3. KIM QUAN BẠCH XÀ

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp – CHƯƠNG 4. ĐẾ LƯU TƯƠNG TRÌ

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp – CHƯƠNG 5  BẮC MINH THỊNH DIÊN

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp – CHƯƠNG 6. VẠN KIẾM CHƯỞNG MÔN

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp – CHƯƠNG 7. MA TU DIÊM TÀ

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp – CHƯƠNG 8. TRONG KHOANG BẢO THUYỀN.

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp – CHƯƠNG 9. HỢP HOAN PHÙ VĂN

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp – CHƯƠNG 10. THỐI KIẾM PHONG THƯỢNG

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp – CHƯƠNG 11. YÊU TU XUẤT HIỆN

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp – CHƯƠNG 12. NGŨ HÀNH KIẾM ĐỘNG

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp – CHƯƠNG 13. TƯỞNG THỊ SƠN TRANG

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp – CHƯƠNG 14. LIỄU TRẤN HUYẾT ÁN

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp – CHƯƠNG 15. ĐỐI CHỌI GAY GẮT.

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp – CHƯƠNG 16. NGŨ HÀNH TÔNG PHỦ

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp – CHƯƠNG 17. TƯỚNG NHẠC SƠN TRUNG

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp – CHƯƠNG 18. TẠM BIỆT DIÊM TÀ.

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp – CHƯƠNG 19. SÁT XUẤT TRỌNG VI

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp – CHƯƠNG 20. TRUNG TRÌ BÁO ÂN.

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp – CHƯƠNG 21. ĐIỆU HỔ LY SƠN.

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp – CHƯƠNG 22. KHÁNH LONG QUỐC ĐÔ

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp – CHƯƠNG 23. CHỮA THƯƠNG TRONG PHÒNG

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp – CHƯƠNG 24. VẠN THÚ CHÂN NHÂN

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp – CHƯƠNG 25. KÌ TRÂN DỊ BẢO

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp – CHƯƠNG 26. CÔNG DÃ MINH KÍNH

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp – CHƯƠNG 27. YÊU TU GIẾT NGƯỜI

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp – CHƯƠNG 28. CẠM BẪY LINH THÚ

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp – CHƯƠNG 29. PHÒNG CHƯƠNG NỘI SƯ TÔN

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp – CHƯƠNG 30. PHÒNG CHƯƠNG NGOẠI BẠCH THUẬT

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp – CHƯƠNG 31. NHĨ CHƯƠNG NGU TA TRÁ

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp – CHƯƠNG 32. NINH VƯƠNG DẠ ĐÀO

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp – CHƯƠNG 33. MA DO TÂM SINH

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp – CHƯƠNG 34. CHIẾT PHẢN TÔNG MÔN

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp – CHƯƠNG 35. KHÁCH QUÝ ĐẾN CHƠI

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp – CHƯƠNG 36. LÂM MÔN BẤT NHẬP

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp – CHƯƠNG 37. THIÊN MỤC SƠN TRANG

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp – CHƯƠNG 38. CHÂN NHÂN HỒNG DƯƠNG

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp – CHƯƠNG 39. BẮC MINH ĐẠI HỈ

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp – CHƯƠNG 40. SAU RƯỢU LOẠN TÂM

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp – CHƯƠNG 41. BĂNG NGUYÊN LƯU VIỆT

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp – CHƯƠNG 42. VẠN PHÁP LIỆT DIỄM

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp – CHƯƠNG 43. BẠCH LANG HIẾN THÂN

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp – CHƯƠNG 44. VIÊM DẠ KHU MA

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp – CHƯƠNG 45. PHÀM NHÂN TỨ TAI

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp – CHƯƠNG 46. THA HƯƠNG GẶP CỐ TRI

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp – CHƯƠNG 47. MA MÔN MỞ RỘNG

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp – CHƯƠNG 48. NHẤT THỂ ĐỒNG TÂM

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp – CHƯƠNG 49. THÔNG THIÊN THÁNH CHỦ

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp – CHƯƠNG 50. TÔNG CHẤN CHI BIẾN

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp – CHƯƠNG 51. TRẤN MA CỔ THÁP

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp – CHƯƠNG 52. VƯỢT MỌI CHÔNG GAI (1)

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp – CHƯƠNG 53. MA THÁP CÔNG LƯỢC

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp – CHƯƠNG 54. KÍNH CHI MÊ CUNG

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp – CHƯƠNG 55. LỤC ĐẠO TIÊN NHÂN

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp – CHƯƠNG 56. CẠM BẪY TRONG KÍNH

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp – CHƯƠNG 57. ĐỘNG PHÒNG HOA CHÚC

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp – CHƯƠNG 58. CON CÔI TIỀN TRIỀU

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp – CHƯƠNG 59. NGỰ GIÁ THÂN CHINH

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp – CHƯƠNG 60. HOÀNG LONG PHÁ TRẬN

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp – CHƯƠNG 61. LONG HUYẾT TẪN TRỪ

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp – CHƯƠNG 62. ĐẦU MỐI ĐỘT PHÁ

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp – CHƯƠNG 63. THIÊN HÀNG TRẢM LONG

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp – CHƯƠNG 64. THẦN LONG LỆNH XUẤT

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp – CHƯƠNG 65. CHƯỞNG MÔN QUY VỊ

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp – CHƯƠNG 66 PN1. MỘT BUỔI BÌNH MINH (THƯỢNG)

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp – CHƯƠNG 67 PN1. MỘT BUỔI BÌNH MINH (HẠ)

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp – CHƯƠNG 68 PN2. BĂNG SƯƠNG

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp – CHƯƠNG 69 PN3. HAPPY VALENTINE

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp – CHƯƠNG 70 PN3. HAPPY VALENTINE (HẠ)

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI