Nói chắc anh không tin, tôi cũng là thẳng nam

0
16

Tên gốc: Thuyết khởi lai nhĩ khả năng bất tín, ngã dã thị cá trực nam

Tác Giả: Dữu Tử Thành Quân

Thể Loại: Ngắn, ngốc bạch ngọt, tinh khiết não động, minh tinh, hiện đại

Bản QT: Hoàn (20 chương + PN)

Bản Edit: Hoàn

Edit + Beta: Nyaa

Văn án

Tôi tên là Phụ Ninh, là ca sĩ đã qua thời, ông chủ hứa sẽ cho tôi ‘phát uy’ với điều kiện là tôi phải bẻ con trai của ông ta thẳng lại!!

Con trai của ông chủ: Ba ba của tôi luôn nghĩ tôi là gay a.

Excuses me? ? ? ? ?

# Tôi luôn cảm thấy mình sẽ bị bẻ cong, làm sao bây giờ? #

# Tôi muốn đi tìm một cô gái xoa dịu tôi #

# Cuối cùng thì chừng nào tôi mới ‘phát uy’ được đây??#

————————————–

Nói tóm lại, đây là câu chuyện của hai bạn nhỏ thẳng nam hiểu lầm nhau, tiểu công tưởng tiểu thụ theo đuổi mình, tiểu thụ lại muốn thực hiện nhiệm vụ bẻ thẳng lại tiểu công. Ai ngờ bẻ thẳng quá lại thành cong =))) Ngoài ra chúng ta sẽ được chứng kiến cái suy nghĩ tưng tửng thiếu muối và hơi ảo tưởng của bạn tiểu thụ.

Nói chắc anh không tin, tôi cũng là thẳng nam – [TÔI CŨNG LÀ THẲNG NAM] – VĂN ÁN

Nói chắc anh không tin, tôi cũng là thẳng nam – [TÔI CŨNG LÀ THẲNG NAM] – CHƯƠNG 1+2

Nói chắc anh không tin, tôi cũng là thẳng nam – [TÔI CŨNG LÀ THẲNG NAM] – CHƯƠNG 3 + 4

Nói chắc anh không tin, tôi cũng là thẳng nam – [TÔI CŨNG LÀ THẲNG NAM] – CHƯƠNG 5 + 6

Nói chắc anh không tin, tôi cũng là thẳng nam – [TÔI CŨNG LÀ THẲNG NAM] CHƯƠNG 7 + 8

Nói chắc anh không tin, tôi cũng là thẳng nam – [TÔI CŨNG LÀ THẲNG NAM] CHƯƠNG 9 + 10

Nói chắc anh không tin, tôi cũng là thẳng nam – [TÔI CŨNG LÀ THẲNG NAM] CHƯƠNG 11 + 12

Nói chắc anh không tin, tôi cũng là thẳng nam – [TÔI CŨNG LÀ THẲNG NAM] CHƯƠNG 13 + 14

Nói chắc anh không tin, tôi cũng là thẳng nam – [TÔI CŨNG LÀ THẲNG NAM] CHƯƠNG 15 + 16

Nói chắc anh không tin, tôi cũng là thẳng nam – [TÔI CŨNG LÀ THẲNG NAM] CHƯƠNG 17 + 18

Nói chắc anh không tin, tôi cũng là thẳng nam – [TÔI CŨNG LÀ THẲNG NAM] CHƯƠNG 19 + 20

Nói chắc anh không tin, tôi cũng là thẳng nam – [TÔI CŨNG LÀ THẲNG NAM] PN 1 (THƯỢNG + HẠ)

Nói chắc anh không tin, tôi cũng là thẳng nam – [TÔI CŨNG LÀ THẲNG NAM] PN 2 + 3

Nói chắc anh không tin, tôi cũng là thẳng nam – [TÔI CŨNG LÀ THẲNG NAM] PN 4 + 5 (KẾT)

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI