Thị ngược thành tính

0
37

Thị ngược thành tính

Tác giả: Đệ Lục

Thể loại: đam mỹ, nguyên sang, xuyên không, thầy thuốc S công x giáo chủ M trung khuyển thụ, nhất thụ nhất công, cao H, SM, điều giáo, cổ đại, giang hồ.

Editor: Tiêu Dao Nhân + Sky-chan + Khuynh Nhạc

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Văn án

Hàn Lượng, là một bác sĩ ngoại khoa, ngoài ý muốn “xuyên” về cổ đại.

Hắn:

Bị Nghiễm Hàn Cung cung chủ Lục Đỉnh Nguyên – thân là võ lâm đệ nhất đại đại tà giáo, nhặt về.

Lăn lộn một hồi thế nào lại trở thành nam sủng của hắn.

Thế nhưng mà Hàn Lượng vốn cẩn thận tỉ mỉ lại lớn gan, rất nhanh đã phát hiện một bí mật không thể bật mí.

Thì ra, cung chủ Lục Đỉnh Nguyên không chỉ là một tên bị ngược cuồng, mà còn bởi vì dục vọng không thể thỏa mãn trong suốt một thời gian dài, thế nên mới dẫn đến võ công cực kì cao, gây họa cho võ lâm.

Vì thế Hàn Lượng đã làm ra một quyết định vô cùng vô cùng vĩ đại : cầm roi lên – DẠY DỖ!

Thị ngược thành tính – Tiết tử

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 1

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 2

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 3

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 4

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 5

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 6

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 7

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 8

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 9

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 10

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 11

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 12

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 13

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 14

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 15

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 16

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 17

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 18: BẮT ĐẦU DẠY DỖ

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 19

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 20

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 21

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 22

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 23

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 24

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 25

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 26

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 27

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 28

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 29

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 30

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 31

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 32

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 33

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 34

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 35

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 37

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 38

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 39

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 40

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 41

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 42

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 43

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 44

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 45

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 46

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 47

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 48

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 49

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 50

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 51

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 52

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 53

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 54

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 55

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 56: KHẨU KHẨU, THẬN NHẬP

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 57

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 58

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 59

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 60

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 61

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 62

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 63

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 64

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 65

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 66

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 67

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 68

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 69

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 70

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 71

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 72

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 73

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 74

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 75

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 76

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 77

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 78

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 79

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 80 [XÔI THỊT ]

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 81[ THUẦN THỊT ]

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 82

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 83

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 84

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 85

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 86

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 87

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 88

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 89

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 90

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 91

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 92

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 93

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 94

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 95

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 96

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 97

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 98

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 99

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 100

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 101

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 102

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 103

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 104

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 105

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 106

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 107

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 108

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 109

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 110

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 111

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 112

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 113

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 114

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 115

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 116

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 117

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 118

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 119

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 120

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 121

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 122

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 123

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 124

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 125

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 126

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 127

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 128

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 129

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 130

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 131

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 132

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 133

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 134

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 135

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 136

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 137

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 138

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 139

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 140

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 141

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 142

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 143

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 144

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 145

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 146

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 147

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 148

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 149

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 150

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 151

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 152

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 153

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 154

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 155

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 156

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 157

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 158

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 159

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 160

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 161

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 162

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 163

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 164

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 165

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 166

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 167

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 168

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 169

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 170

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 171

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 172

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 173.

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 174

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 175

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 176

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 177

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 178

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 179

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 180

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 181

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 182

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 183

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 184

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 185 PN1: SỰ NGHI HOẶC CỦA TIỂU HÀ TỬ

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 186 PN2: SONG TU LÀ PHÚC 1

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 187 PN2: SONG TU LÀ PHÚC 2

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 188 PN2: SONG TU LÀ PHÚC 3

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 189 PN2: SONG TU LÀ PHÚC 4

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 190 PN2: SONG TU LÀ PHÚC 5

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 191 PN2: SONG TU LÀ PHÚC 6

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 192 PN2: SONG TU LÀ PHÚC 7

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 193 PN2: SONG TU LÀ PHÚC 8

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 194 PN2: SONG TU LÀ PHÚC 9

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 195 PN3: TA ĐEM MÌNH TẶNG CHO NGƯƠI 1

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 196 PN3: TA ĐEM MÌNH TẶNG CHO NGƯƠI 2

Thị ngược thành tính – CHƯƠNG 197 PN4: H

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI