[Tái thế trọng sinh hệ liệt] – Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt

0
42

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt

(Cuộc sống hạnh phúc của Tô Thần khi sống lại)

Thuộc: Tái thế trọng sinh hệ liệt

Tác giả: Lai Tự Viễn Phương

Thể loại: Trọng sinh, điềm văn, mỹ thực, HE

Dịch: Mog

Giới thiệu:

Tô Thần – một đời trước nhận đủ đau thương, do mình cũng có, do người cũng có. Khi mất đi tất cả, trời lại cho cậu một cơ hội. Quay về năm 17 tuổi, khi tất cả những hối tiếc, những sai lầm chưa tới, cậu phải nắm chặt lấy vận may này.

Dùng bàn tay vàng của mình chăm lo cho cha già tàn tật

Dùng kí ức một đời trước kiếm tiền xây dựng sự nghiệp cho mình

Lại vì thiện lương và tài năng mà có được tình yêu thực sự

Đây quả thực là món quà trời cao tặng cho niềm lạc quan của cậu.

Vậy thì, vui vẻ mà sống, mà hiếu thuận, mà nấu ăn kiếm tiền và yêu đương đi …

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 1.

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 2

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 3.

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 4

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 5

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 6

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 7

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 8

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 9

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 10

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 11

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 12

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 13

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 14

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 15

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 16

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 17

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 18

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 19

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 20

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 21

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 22

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 23

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 24

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 25

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 26

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 27

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 28

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 29

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 30

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 31

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 32

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 33

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 34

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 35

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 36

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 37

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 38

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 39

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 40

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 41

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 42

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 43

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 44

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 45

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 46

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 47

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 48

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 49

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 50

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 51

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 52

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 53

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 54

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 55

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 56

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 57

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 58

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 59

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 60

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 61

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 62

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 63

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 64

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 65

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 66

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 67

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 68

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 69

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 70

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 71

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 72

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 73 – KẾT THÚC CHÍNH VĂN

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 74 PN1: NGOẠI TRUYỆN VỀ CUỘC SỐNG CỦA MỘT NHÀ BA NGƯỜI ĐẦY ‘SÓNG GIÓ’:

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 75 PN2: RÊU PHONG CHUYỆN CŨ

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – CHƯƠNG 76 PN3: NGOẠI TRUYỆN VỀ ĐỖ THĂNG

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI