Bàn về việc làm sao tóm được một vị kim chủ thiệt to

0
23

Bàn về việc làm sao tóm được một vị kim chủ thiệt to

Tác giả: Thanh Sắc Đích Quang

Giới thiệu: Kim chủ công x minh tinh thụ, từ bao dưỡng thành yêu thật, lúc đầu ngược nhẹ lúc sau ngọt ngọt ngọt ngọt ngọt

Tình trạng bản gốc: Hoàn 24 chương chính văn + 2 phiên ngoại

Tình trạng edit: Hoàn

~Văn án~

Coi trong bản raw không có văn án, nên con editor nó túm cái quần là thế này:

Em thương anh, nhưng chỉ dám lấy danh nghĩa kim chủ bao dưỡng minh tinh để ở bên anh.

Một đứa tiểu tam ngày xưa từng được anh bao dưỡng đột nhiên xuất hiện chen vào, em càng mất tự tin.

Đến khi nhận ra trong lòng anh em vẫn không đủ sức nặng, em quyết định dứt áo ra đi.

Bấy giờ anh mới biết, mất đi em là tư vị thế nào.

Anh càng níu kéo, em càng dứt khoát.

Đến cuối cùng những giọt nước mắt của anh mới khiến em xiêu lòng.

=>HE=>Ngọt sâu răng~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________

 

Bàn về việc làm sao tóm được một vị kim chủ thiệt to – CHƯƠNG 1

Bàn về việc làm sao tóm được một vị kim chủ thiệt to – CHƯƠNG 2

Bàn về việc làm sao tóm được một vị kim chủ thiệt to – CHƯƠNG 3

Bàn về việc làm sao tóm được một vị kim chủ thiệt to – CHƯƠNG 4

Bàn về việc làm sao tóm được một vị kim chủ thiệt to – CHƯƠNG 5

Bàn về việc làm sao tóm được một vị kim chủ thiệt to – CHƯƠNG 6

Bàn về việc làm sao tóm được một vị kim chủ thiệt to – CHƯƠNG 7

Bàn về việc làm sao tóm được một vị kim chủ thiệt to – CHƯƠNG 8

Bàn về việc làm sao tóm được một vị kim chủ thiệt to – CHƯƠNG 9

Bàn về việc làm sao tóm được một vị kim chủ thiệt to – CHƯƠNG 10

Bàn về việc làm sao tóm được một vị kim chủ thiệt to – CHƯƠNG 11

Bàn về việc làm sao tóm được một vị kim chủ thiệt to – CHƯƠNG 12

Bàn về việc làm sao tóm được một vị kim chủ thiệt to – CHƯƠNG 13

Bàn về việc làm sao tóm được một vị kim chủ thiệt to – CHƯƠNG 14

Bàn về việc làm sao tóm được một vị kim chủ thiệt to – CHƯƠNG 15

Bàn về việc làm sao tóm được một vị kim chủ thiệt to – CHƯƠNG 16

Bàn về việc làm sao tóm được một vị kim chủ thiệt to – CHƯƠNG 17

Bàn về việc làm sao tóm được một vị kim chủ thiệt to – CHƯƠNG 18

Bàn về việc làm sao tóm được một vị kim chủ thiệt to – CHƯƠNG 19

Bàn về việc làm sao tóm được một vị kim chủ thiệt to – CHƯƠNG 20

Bàn về việc làm sao tóm được một vị kim chủ thiệt to – CHƯƠNG 21

Bàn về việc làm sao tóm được một vị kim chủ thiệt to – CHƯƠNG 22

Bàn về việc làm sao tóm được một vị kim chủ thiệt to – CHƯƠNG 23

Bàn về việc làm sao tóm được một vị kim chủ thiệt to – CHƯƠNG 24

Bàn về việc làm sao tóm được một vị kim chủ thiệt to – CHƯƠNG 25: PHIÊN NGOẠI 1

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI