Đương nữ vương gặp phúc hắc

0
35

Đương nữ vương gặp  phúc hắc [ trùng sinh ]

Tác giả: thanh vụ liễm nguyệt

Tình trạng: hoàn

Thể loại: Phúc hắc cường công x yêu nghiệt nữ vương thụ, Trùng sinh, cường cường, sủng văn, báo thù, 1×1, HE

Nhân vật chính: Tô Vị Nhiên , Phương Quân Dục

Phối hợp diễn: Tô Sùng Hoa, Tô Lê

      [ văn án ]:

Mọi người đều biết, hắc đạo thái tử A Thành Tô Vị Nhiên thích thái tử gia Phương Quân Dục của A Thành.

Tô Vị Nhiên khi vừa mười sáu tuổi đã bất chấp tất cả bám lấy Phương Quân Dục, thậm chí còn chạy đến ở nhà Phương Quân Dục .

Bởi vì hai nhà cũng có giao tình, vì thể diện của gia tốc, Phương Quân Dục miễn cưỡng chịu đựng Tô Vị Nhiên.

Hai người cứ như vậy lấy thân phận người yêu ở cùng nhau mười năm.

Mười năm sau

Tô Vị Nhiên vì cha qua đời mà trở lại C thành tiếp nhận công việc của gia tộc, hai người cắt đứt từ đó.

Ba năm sau

Một  tai nạn trên không đã được âm mưu từ trước khiến Tô Vị Nhiên chết oan uổng.

.

Nếu hết thảy có thể lặp lại, ta nhất định sẽ không lại yêu ngươi — Tô Vị Nhiên

.

Nếu hết thảy có thể lặp lại, ta nhất định sẽ giữ chặt lấy ngươi, sẽ không lại buông tay — Phương Quân Dục

.

Có gian tình, có báo thù, cường cường, song trọng sinh, thoải mái, hầu như không ngược ~

—-oOo—-

Đương nữ vương gặp phúc hắc – CHƯƠNG 01

Đương nữ vương gặp phúc hắc – CHƯƠNG 02

Đương nữ vương gặp phúc hắc – CHƯƠNG 03

Đương nữ vương gặp phúc hắc – CHƯƠNG 04

Đương nữ vương gặp phúc hắc – CHƯƠNG 05

Đương nữ vương gặp phúc hắc – CHƯƠNG 06

Đương nữ vương gặp phúc hắc – CHƯƠNG 07

Đương nữ vương gặp phúc hắc – CHƯƠNG 08

Đương nữ vương gặp phúc hắc – CHƯƠNG 09

Đương nữ vương gặp phúc hắc – CHƯƠNG 10

Đương nữ vương gặp phúc hắc – CHƯƠNG 11

Đương nữ vương gặp phúc hắc – CHƯƠNG 12

Đương nữ vương gặp phúc hắc – CHƯƠNG 13

Đương nữ vương gặp phúc hắc – CHƯƠNG 14

Đương nữ vương gặp phúc hắc – CHƯƠNG 15

Đương nữ vương gặp phúc hắc – CHƯƠNG 16

Đương nữ vương gặp phúc hắc – CHƯƠNG 17

Đương nữ vương gặp phúc hắc – CHƯƠNG 18

Đương nữ vương gặp phúc hắc – CHƯƠNG 19

Đương nữ vương gặp phúc hắc – CHƯƠNG 20

Đương nữ vương gặp phúc hắc – CHƯƠNG 21

Đương nữ vương gặp phúc hắc – CHƯƠNG 22

Đương nữ vương gặp phúc hắc – CHƯƠNG 23

Đương nữ vương gặp phúc hắc – CHƯƠNG 24

Đương nữ vương gặp phúc hắc – CHƯƠNG 25

Đương nữ vương gặp phúc hắc – CHƯƠNG 26

Đương nữ vương gặp phúc hắc – CHƯƠNG 27

Đương nữ vương gặp phúc hắc – CHƯƠNG 28

Đương nữ vương gặp phúc hắc – CHƯƠNG 29

Đương nữ vương gặp phúc hắc – CHƯƠNG 30

Đương nữ vương gặp phúc hắc – CHƯƠNG 31

Đương nữ vương gặp phúc hắc – CHƯƠNG 32

Đương nữ vương gặp phúc hắc – CHƯƠNG 33

Đương nữ vương gặp phúc hắc – CHƯƠNG 34

Đương nữ vương gặp phúc hắc – CHƯƠNG 35

Đương nữ vương gặp phúc hắc – CHƯƠNG 37

Đương nữ vương gặp phúc hắc – CHƯƠNG 38

Đương nữ vương gặp phúc hắc – CHƯƠNG 39

Đương nữ vương gặp phúc hắc – CHƯƠNG 40

Đương nữ vương gặp phúc hắc – CHƯƠNG 41

Đương nữ vương gặp phúc hắc – CHƯƠNG 42

Đương nữ vương gặp phúc hắc – CHƯƠNG 42.2 (PN) + 43

Đương nữ vương gặp phúc hắc – CHƯƠNG 44

Đương nữ vương gặp phúc hắc – CHƯƠNG 45

Đương nữ vương gặp phúc hắc – CHƯƠNG 46

Đương nữ vương gặp phúc hắc – CHƯƠNG 47

Đương nữ vương gặp phúc hắc – CHƯƠNG 48

Đương nữ vương gặp phúc hắc – CHƯƠNG 49

Đương nữ vương gặp phúc hắc – CHƯƠNG 50+51+52+53+54

Đương nữ vương gặp phúc hắc – CHƯƠNG 55.

Đương nữ vương gặp phúc hắc – CHƯƠNG 56.

Đương nữ vương gặp phúc hắc – CHƯƠNG 57.

Đương nữ vương gặp phúc hắc – CHƯƠNG 58.

Đương nữ vương gặp phúc hắc – CHƯƠNG 59.

Đương nữ vương gặp phúc hắc – CHƯƠNG 60.

Đương nữ vương gặp phúc hắc – CHƯƠNG 61.

Đương nữ vương gặp phúc hắc – CHƯƠNG 62.

Đương nữ vương gặp phúc hắc – CHƯƠNG 63.

Đương nữ vương gặp phúc hắc – CHƯƠNG 64.

Đương nữ vương gặp phúc hắc – CHƯƠNG 65.

Đương nữ vương gặp phúc hắc – CHƯƠNG 66.

Đương nữ vương gặp phúc hắc – CHƯƠNG 67.

Đương nữ vương gặp phúc hắc – CHƯƠNG 68.

Đương nữ vương gặp phúc hắc – CHƯƠNG 69.

Đương nữ vương gặp phúc hắc – CHƯƠNG 70.

Đương nữ vương gặp phúc hắc – CHƯƠNG 71.

Đương nữ vương gặp phúc hắc – CHƯƠNG 72.

Đương nữ vương gặp phúc hắc – CHƯƠNG 73.

Đương nữ vương gặp phúc hắc – CHƯƠNG 74.

Đương nữ vương gặp phúc hắc – CHƯƠNG 75 BONUS.

SHARE
Previous articleĐương nữ vương gặp phúc hắc - CHƯƠNG 75 BONUS.
Next articleĐại ca - CHƯƠNG 1

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI