[Đam tứ tuyệt] – Bộ 2 – Chỉ là ảo giác

0
127

Chỉ là ảo giác (Đam tứ tuyệt)

Phần 2 của bộ Đam tứ tuyệt.

Tác giả: Nhộng Hiên

Thể loại: cường công nhu thụ, ngược tâm, đơn phương thụ, HE.

Thể loại: nhất thụ nhất công, cường công x nhu thụ, ngược luyến tàn tâm, đại thúc công, ngược trước yêu sau, ngược xen ngọt, HE.

Giới thiệu:•Công: Hứa Biên, (công thứ trong Dã thú) •Thụ: Từ Nhược Thiên.

* Nhân vật ngoài lề: •Hứa Tinh (thụ)•Gia Trình (công)

Chỉ là ảo giác (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 1

Chỉ là ảo giác (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 2

Chỉ là ảo giác (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 3

Chỉ là ảo giác (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 4

Chỉ là ảo giác (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 5

Chỉ là ảo giác (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 6

Chỉ là ảo giác (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 7

Chỉ là ảo giác (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 8

Chỉ là ảo giác (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 9

Chỉ là ảo giác (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 10

Chỉ là ảo giác (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 11

Chỉ là ảo giác (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 12

Chỉ là ảo giác (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 13

Chỉ là ảo giác (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 14

Chỉ là ảo giác (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 15

Chỉ là ảo giác (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 16

Chỉ là ảo giác (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 17

Chỉ là ảo giác (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 18

Chỉ là ảo giác (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 19

Chỉ là ảo giác (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 20

Chỉ là ảo giác (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 21

Chỉ là ảo giác (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 22

Chỉ là ảo giác (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 23

Chỉ là ảo giác (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 24

Chỉ là ảo giác (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 25

Chỉ là ảo giác (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 26

Chỉ là ảo giác (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 27

Chỉ là ảo giác (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 28

Chỉ là ảo giác (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 29

Chỉ là ảo giác (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 30

Chỉ là ảo giác (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 31

Chỉ là ảo giác (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 32

Chỉ là ảo giác (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 33

Chỉ là ảo giác (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 34

Chỉ là ảo giác (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 35

Chỉ là ảo giác (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 36

Chỉ là ảo giác (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 37

Chỉ là ảo giác (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 38

Chỉ là ảo giác (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 39

Chỉ là ảo giác (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 40

Chỉ là ảo giác (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 41

Chỉ là ảo giác (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 42

Chỉ là ảo giác (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 43

Chỉ là ảo giác (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 44

Chỉ là ảo giác (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 45

Chỉ là ảo giác (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 46

Chỉ là ảo giác (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 47: PHIÊN NGOẠI

SHARE
Previous articleChỉ là ảo giác (Đam tứ tuyệt) - CHƯƠNG 47: PHIÊN NGOẠI
Next articleCon yêu thú này ta muốn - CHƯƠNG 1.

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI