Cố hữu

0
19

Cố Hữu

Tác giả: Yến Hoài Hề

Thể loại: Dân quốc, phúc hắc công & nhu nhược thụ, có chút ngược, HE

CP : Tiết Hành – Thẩm Thăng

Tình trạng bản gốc: đã hoàn

Tình trạng edit: Đã hoàn

Editor: Mục Thiên Vũ, Ryu

VĂN ÁN

Mặc kệ ngươi lừa gạt ta bao nhiêu lần, ta đều lựa chọn tin tưởng, vậy nên xin ngươi hãy thật sự yêu thích  ta có được hay không?

 

Cố Hữu – [CH] CHƯƠNG 1: GẶP GỠ.

Cố Hữu – [CH]CHƯƠNG 2: KINH MỘNG

Cố Hữu – [CH]CHƯƠNG 3: CHIẾN HỎA

Cố Hữu – [CH]CHƯƠNG 4

Cố Hữu – [CH]CHƯƠNG 5: BẤT KIẾN

Cố Hữu – [CH] CHƯƠNG 6

Cố Hữu – [CH] CHƯƠNG 7: LÀM BẠN ĐỜI

Cố Hữu – [CH] CHƯƠNG 8: CHUYỂN CƠ

Cố Hữu – [CH]CHƯƠNG 9: THẤT BẠI

Cố Hữu – [CH]CHƯƠNG 10: KHÓI THUỐC SÚNG

Cố Hữu – [CH] CHƯƠNG 11: HÀM CHIẾN

Cố Hữu – [CH]CHƯƠNG 12: RUNG CHUYỂN

Cố Hữu – [CH] CHƯƠNG 13: MÙ MỊT

Cố Hữu – [CH] CHƯƠNG 14: HỖN LOAN

Cố Hữu – [CH] CHƯƠNG 15: XUÂN SẮC

Cố Hữu – [CH] CHƯƠNG 16: CỐ NHÂN

Cố Hữu – [CH] CHƯƠNG 17: ẢO GIÁC

Cố Hữu – [CH] CHƯƠNG 18: RÕ RÀNG

Cố Hữu – [CH] CHƯƠNG 19: BẤT AN

Cố Hữu – [CH] CHƯƠNG 20

Cố Hữu – [CH]CHƯƠNG 21

Cố Hữu – [CH]CHƯƠNG 22

Cố Hữu – [CH]CHƯƠNG 23

Cố Hữu – [CH]CHƯƠNG 24

Cố Hữu – [CH]CHƯƠNG 25

Cố Hữu – [CH]CHƯƠNG 26

Cố Hữu – [CH]CHƯƠNG 27

Cố Hữu – [CH] PHIÊN NGOẠI 1: TIẾT TĨNH CHI – TRIỆU GIA

Cố Hữu – [CH] PHIÊN NGOẠI 2: THẤT TỊCH

Cố Hữu – [CH]PHIÊN NGOẠI 3

SHARE
Previous articleCố Hữu - [CH]PHIÊN NGOẠI 3
Next articleCưới Ma Đầu Về Sống Qua Ngày - CHƯƠNG 1

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI