[Tôi đã chết rồi hệ liệt] – Đôi ba chuyện trong cuộc sống của Quý Ngôn và Tần Vị

0
44

PHẦN TRƯỚC: http://m3.yenvuthanh.com/2017/07/khi-the-gioi-khong-con-anh-sang-toi-da-chet-roi.html

Đôi Ba Chuyện Trong Cuộc Sống Của Quý Ngôn và Tần Vị.

Tác giả: Mộng Thường Uyển.

Biên tập: Khởi Linh

Thể loại: Đam mỹ, 1×1, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, thanh mai trúc mã ngọt văn.

Nhân vật chính: Quý Ngôn, Tần Vị.

Phối diễn: Tưởng Phàm, Quý Trạch.

Một hệ liệt của Tôi đã chết rồi

hoặc có tên khác:  Khi thế giới không còn ánh sáng

Văn án:

“Chấp niệm sâu nhất của Quý Ngôn, không gì bằng Tần Vị.”

“Kiếp này, chỉ chung tình với Quý Ngôn.”

Đôi Ba Chuyện Trong Cuộc Sống Của Quý Ngôn và Tần Vị – [ĐÔI BA CHUYỆN TRONG CUỘC SỐNG CỦA QUÝ NGÔN VÀ TẦN VỊ] CHƯƠNG 1

Đôi Ba Chuyện Trong Cuộc Sống Của Quý Ngôn và Tần Vị – [ĐÔI BA CHUYỆN TRONG CUỘC SỐNG CỦA QUÝ NGÔN VÀ TẦN VỊ] CHƯƠNG 2

Đôi Ba Chuyện Trong Cuộc Sống Của Quý Ngôn và Tần Vị – [ĐÔI BA CHUYỆN TRONG CUỘC SỐNG CỦA QUÝ NGÔN VÀ TẦN VỊ] CHƯƠNG 3

Đôi Ba Chuyện Trong Cuộc Sống Của Quý Ngôn và Tần Vị – [ĐÔI BA CHUYỆN TRONG CUỘC SỐNG CỦA QUÝ NGÔN VÀ TẦN VỊ] CHƯƠNG 4

Đôi Ba Chuyện Trong Cuộc Sống Của Quý Ngôn và Tần Vị – [ĐÔI BA CHUYỆN TRONG CUỘC SỐNG CỦA QUÝ NGÔN VÀ TẦN VỊ] CHƯƠNG 5

Đôi Ba Chuyện Trong Cuộc Sống Của Quý Ngôn và Tần Vị – BẢO VỆ: [ĐÔI BA CHUYỆN TRONG CUỘC SỐNG CỦA QUÝ NGÔN VÀ TẦN VỊ] CHƯƠNG 6

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI