Hựu nhất xuân | Có một mùa xuân như thế

0
25

Hựu nhất xuân

Tác giả : Đại Phong Quát Quá (a.k.a [Gió lớn thổi qua] tỷ tỷ)

Thể loại : phởn một cách nghiêm túc hài, sâu sắc, xuyên không, NP (là nhất công đa thụ đó nha, ha hả ~)

Tình trạng : Hoàn

Rating : kỳ vọng được gì ở chị Gió lớn đây ?

Edit : Thạch Họa Lam (cùng sự trợ giúp của QT đại tẩu tẩu)

Beta : Dạ Du

~o0o~

| Văn án |

Ta tên Mã Tiểu Đông, một thanh niên anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong đầy hứa hẹn. Hôm đó cùng cục cưng đi hẹn hò, chỉ vì chút chuyện nhỏ xíu ~~ sweetheart của ta cư nhiên lại rủa ta bị giời đánh ~~ thế mà ta ~~ bị giời đánh thật ~~~

Diêm Vương vì muốn “đền bù thương tổn” do phạt lộn người, ổng đồng ý cho ta tìm một thân thể khác để sống lại, trở thành một tiểu vương gia.

Thiên a, không ngờ tiểu vương gia kia lại là một tên đoạn tụ ! Chả sao ! Không thành vấn đề, ông trời đem sứ mệnh này giao cho ta. Lão tử thay hắn sửa sai đây. Chỉnh lại mấy chuyện ác ôn của hắn, cũng coi như tự mình tích đức.

Lão tử nhất định phải đem cả rổ mĩ nam kia luyện lại thành đàn ông đích thực !

Hựu nhất xuân – |HỰU NHẤT XUÂN| CHƯƠNG 1

Hựu nhất xuân – |HỰU NHẤT XUÂN| CHƯƠNG 2

Hựu nhất xuân – |HỰU NHẤT XUÂN| CHƯƠNG 3

Hựu nhất xuân – |HỰU NHẤT XUÂN| CHƯƠNG 4

Hựu nhất xuân – |HỰU NHẤT XUÂN| CHƯƠNG 5

Hựu nhất xuân – |HỰU NHẤT XUÂN| CHƯƠNG 6

Hựu nhất xuân – |HỰU NHẤT XUÂN| CHƯƠNG 7

Hựu nhất xuân – |HỰU NHẤT XUÂN| CHƯƠNG 8

Hựu nhất xuân – |HỰU NHẤT XUÂN| CHƯƠNG 9

Hựu nhất xuân – |HỰU NHẤT XUÂN| CHƯƠNG 10

Hựu nhất xuân – |HỰU NHẤT XUÂN| CHƯƠNG 11

Hựu nhất xuân – |HỰU NHẤT XUÂN| CHƯƠNG 12

Hựu nhất xuân – |HỰU NHẤT XUÂN| CHƯƠNG 13

Hựu nhất xuân – |HỰU NHẤT XUÂN| CHƯƠNG 14

Hựu nhất xuân – |HỰU NHẤT XUÂN| CHƯƠNG 15

Hựu nhất xuân – |HỰU NHẤT XUÂN| CHƯƠNG 16

Hựu nhất xuân – |HỰU NHẤT XUÂN| CHƯƠNG 17

Hựu nhất xuân – |HỰU NHẤT XUÂN| CHƯƠNG 18

Hựu nhất xuân – |HỰU NHẤT XUÂN| CHƯƠNG 19

Hựu nhất xuân – |HỰU NHẤT XUÂN| CHƯƠNG 20

Hựu nhất xuân – |HỰU NHẤT XUÂN| CHƯƠNG 21

Hựu nhất xuân – |HỰU NHẤT XUÂN| CHƯƠNG 22

Hựu nhất xuân – |HỰU NHẤT XUÂN| CHƯƠNG 23

Hựu nhất xuân – |HỰU NHẤT XUÂN| CHƯƠNG 24

Hựu nhất xuân – |HỰU NHẤT XUÂN| CHƯƠNG 25

Hựu nhất xuân – |HỰU NHẤT XUÂN| CHƯƠNG 26

Hựu nhất xuân – |HỰU NHẤT XUÂN| CHƯƠNG 27

Hựu nhất xuân – |HỰU NHẤT XUÂN| CHƯƠNG 28

Hựu nhất xuân – |HỰU NHẤT XUÂN| CHƯƠNG 29

Hựu nhất xuân – |HỰU NHẤT XUÂN| CHƯƠNG 30

Hựu nhất xuân – |HỰU NHẤT XUÂN| CHƯƠNG 31

Hựu nhất xuân – |HỰU NHẤT XUÂN| CHƯƠNG 32

Hựu nhất xuân – |HỰU NHẤT XUÂN| CHƯƠNG 33

Hựu nhất xuân – |HỰU NHẤT XUÂN| CHƯƠNG 34

Hựu nhất xuân – |HỰU NHẤT XUÂN| CHƯƠNG 35

Hựu nhất xuân – |HỰU NHẤT XUÂN| CHƯƠNG 36

Hựu nhất xuân – |HỰU NHẤT XUÂN| CHƯƠNG 37 + 38

Hựu nhất xuân – |HỰU NHẤT XUÂN| CHƯƠNG 39

Hựu nhất xuân – |HỰU NHẤT XUÂN| CHƯƠNG 40

Hựu nhất xuân – |HỰU NHẤT XUÂN| CHƯƠNG 41

Hựu nhất xuân – |HỰU NHẤT XUÂN| CHƯƠNG 42

Hựu nhất xuân – |HỰU NHẤT XUÂN| CHƯƠNG 43

Hựu nhất xuân – |HỰU NHẤT XUÂN| CHƯƠNG 44 + 45

Hựu nhất xuân – |HỰU NHẤT XUÂN| CHƯƠNG 46

Hựu nhất xuân – |HỰU NHẤT XUÂN| CHƯƠNG 47

Hựu nhất xuân – |HỰU NHẤT XUÂN| CHƯƠNG 48

Hựu nhất xuân – |HỰU NHẤT XUÂN| CHƯƠNG 49

Hựu nhất xuân – |HỰU NHẤT XUÂN| CHƯƠNG 50

Hựu nhất xuân – |HỰU NHẤT XUÂN| CHƯƠNG 51.

Hựu nhất xuân – |HỰU NHẤT XUÂN| CHƯƠNG 52

Hựu nhất xuân – |HỰU NHẤT XUÂN| CHƯƠNG 53

Hựu nhất xuân – |HỰU NHẤT XUÂN| CHƯƠNG 54

Hựu nhất xuân – [HỰU NHẤT XUÂN] CHƯƠNG 56

Hựu nhất xuân – [HỰU NHẤT XUÂN] CHƯƠNG 57

Hựu nhất xuân – [HỰU NHẤT XUÂN] CHƯƠNG 58

Hựu nhất xuân – [HỰU NHẤT XUÂN] CHƯƠNG 59

Hựu nhất xuân – [HỰU NHẤT XUÂN] CHƯƠNG 60

Hựu nhất xuân – [HỰU NHẤT XUÂN] CHƯƠNG 61

Hựu nhất xuân – [HỰU NHẤT XUÂN] CHƯƠNG 62

Hựu nhất xuân – [HỰU NHẤT XUÂN] CHƯƠNG 63

Hựu nhất xuân – [HỰU NHẤT XUÂN] CHƯƠNG 64

Hựu nhất xuân – [HỰU NHẤT XUÂN] CHƯƠNG 65

Hựu nhất xuân – [HỰU NHẤT XUÂN] PHIÊN NGOẠI: HỒI BA TỪ.

Hựu nhất xuân – [HỰU NHẤT XUÂN] PHIÊN NGOẠI: CHIÊU SÍNH.

Hựu nhất xuân – [HỰU NHẤT XUÂN] PHIÊN NGOẠI: HOÁN HỒN KÝ (1).

Hựu nhất xuân – [HỰU NHẤT XUÂN] PHIÊN NGOẠI: HOÁN HỒN KÝ (2).

Hựu nhất xuân – [HỰU NHẤT XUÂN] PHIÊN NGOẠI: TUẾ TUẾ HOA KHAI.

Hựu nhất xuân – [HỰU NHẤT XUÂN] HẬU KÝ.

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI