[Longfic] Chiếc nhẫn đi lạc

0
18

[Longfic-complete] Chiếc nhẫn đi lạc – Meme

Author                   : MeMe

Beta-readers        : shinkichan, leekangmin

Poster-designer  :  BlueDragon

Length : Longfic (27 chapters)

Genre:  SA-YA

Rating: 16+ (mình nghĩ nên để 18+ vì có những cảnh nếu không chuẩn bị tinh thần readers có thể bị mất máu trầm trọng =]] )

Status : Completed

Summany: Vốn là một người biết thân biết phận, không dám trèo cao. Nhưng khổ con tim không phải lúc nào cũng làm theo cái đầu. Thôi thì thuận theo con tim nhưng không cho ai biết là được. Khốn nỗi muốn yên phận ‘trời’ cũng không cho yên, ma đưa lối quỷ đưa đường mọi việc cứ làm cho cậu khốn đốn lao đao, Mấy bận cứ tưởng đã lên tới thiên đường ai ngờ cửa địa ngục vẫn chưa có đóng.

 

[Longfic] Chiếc nhẫn đi lạc – [LONGFIC] CHIẾC NHẪN ĐI LẠC – CHƯƠNG 1

[Longfic] Chiếc nhẫn đi lạc – [LONGFIC] CHIẾC NHẪN ĐI LẠC – CHƯƠNG 2

[Longfic] Chiếc nhẫn đi lạc – [LONGFIC] CHIẾC NHẪN ĐI LẠC – CHƯƠNG 3

[Longfic] Chiếc nhẫn đi lạc – [LONGFIC] CHIẾC NHẪN ĐI LẠC – CHƯƠNG 4

[Longfic] Chiếc nhẫn đi lạc – [LONGFIC] CHIẾC NHẪN ĐI LẠC – CHƯƠNG 5

[Longfic] Chiếc nhẫn đi lạc – [LONGFIC] CHIẾC NHẪN ĐI LẠC – CHƯƠNG 6

[Longfic] Chiếc nhẫn đi lạc – [LONGFIC] CHIẾC NHẪN ĐI LẠC – CHƯƠNG 7

[Longfic] Chiếc nhẫn đi lạc – [LONGFIC] CHIẾC NHẪN ĐI LẠC – CHƯƠNG 8

[Longfic] Chiếc nhẫn đi lạc – [LONGFIC] CHIẾC NHẪN ĐI LẠC – CHƯƠNG 9

[Longfic] Chiếc nhẫn đi lạc – [LONGFIC] CHIẾC NHẪN ĐI LẠC – CHƯƠNG 10

[Longfic] Chiếc nhẫn đi lạc – [LONGFIC] CHIẾC NHẪN ĐI LẠC – CHƯƠNG 11

[Longfic] Chiếc nhẫn đi lạc – [LONGFIC] CHIẾC NHẪN ĐI LẠC – CHƯƠNG 12

[Longfic] Chiếc nhẫn đi lạc – [LONGFIC] CHIẾC NHẪN ĐI LẠC – CHƯƠNG 13

[Longfic] Chiếc nhẫn đi lạc – [LONGFIC] CHIẾC NHẪN ĐI LẠC – CHƯƠNG 14

[Longfic] Chiếc nhẫn đi lạc – [LONGFIC] CHIẾC NHẪN ĐI LẠC – CHƯƠNG 15

[Longfic] Chiếc nhẫn đi lạc – [LONGFIC] CHIẾC NHẪN ĐI LẠC – CHƯƠNG 16

[Longfic] Chiếc nhẫn đi lạc – [LONGFIC] CHIẾC NHẪN ĐI LẠC – CHƯƠNG 17

[Longfic] Chiếc nhẫn đi lạc – [LONGFIC] CHIẾC NHẪN ĐI LẠC – CHƯƠNG 18

[Longfic] Chiếc nhẫn đi lạc – [LONGFIC] CHIẾC NHẪN ĐI LẠC – CHƯƠNG 19

[Longfic] Chiếc nhẫn đi lạc – [LONGFIC] CHIẾC NHẪN ĐI LẠC – CHƯƠNG 20

[Longfic] Chiếc nhẫn đi lạc – [LONGFIC] CHIẾC NHẪN ĐI LẠC – CHƯƠNG 21

[Longfic] Chiếc nhẫn đi lạc – [LONGFIC] CHIẾC NHẪN ĐI LẠC – CHƯƠNG 22

[Longfic] Chiếc nhẫn đi lạc – [LONGFIC] CHIẾC NHẪN ĐI LẠC – CHƯƠNG 23

[Longfic] Chiếc nhẫn đi lạc – [LONGFIC] CHIẾC NHẪN ĐI LẠC – CHƯƠNG 24

[Longfic] Chiếc nhẫn đi lạc – [LONGFIC] CHIẾC NHẪN ĐI LẠC – CHƯƠNG 25

[Longfic] Chiếc nhẫn đi lạc – [LONGFIC] CHIẾC NHẪN ĐI LẠC – CHƯƠNG 26

[Longfic] Chiếc nhẫn đi lạc – [LONGFIC] CHIẾC NHẪN ĐI LẠC – CHƯƠNG 27

[Longfic] Chiếc nhẫn đi lạc – [LONGFIC] CHIẾC NHẪN ĐI LẠC – EXTRA – END

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI