Đặc chủng dong binh | Lính đánh thuê đặc chủng

0
33

Đặc Chủng Dong Binh

(Lính đánh thuê đặc chủng)

Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: hiện đại, hắc bang, bộ đội đặc chủng, nhị hóa dương quang thụ, cường cường, 1×1, HE

Edit: Ảo Vũ, Nấm

Beta: Nana, Mika

____________________________

Văn án

Tống Phong là một lính đánh thuê, trải qua cuộc sống vừa kích thích vừa thích chí, đã thế còn kiếm được rất nhiều tiền mặt.

Hắn tưởng có thể sống thỏa thích theo ý mình, cho đến khi bị cấp trên điều về nước ném vào đội huấn luyện bộ đội đặc chủng.

Lính đánh thuê biến thành bộ đội đặc chủng.

Tống Phong: “Tổ chức, xin cân nhắc kỹ quyết định này.”

Tổ chức: “Phục tùng mệnh lệnh đi.”

Tống Phong: “……. Rõ.”

Nhân vật chính: Tống Phong x Tiêu Minh Hiên

Chú thích: Lính đánh thuê là những người tham gia vào một cuộc xung đột vũ trang nhưng không phải phục vụ cho một quốc gia hoặc một bên trong cuộc xung đột mà là những người hành nghề tự do không bị bó buộc và tham gia cho một bên để nhận lấy những lợi ích vật chất khi tham chiến.

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 1

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 2

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 3

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 4

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 5

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 6

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 7

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 8

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 9

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 10

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 11

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 12

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 13

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 14

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 15

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 16

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 17

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 18

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 19

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 20

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 21

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 22

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 23

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 24

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 25

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 26

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 27

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 28

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 29

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 30

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 31

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 32

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 33

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 34

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 35

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 36

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 37

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 38

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 39

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 40

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 41

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 42

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 43

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 44

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 45

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 46

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 47

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 48: MỊT MỜ

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 49: CHUYỆN XƯA.

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 50: QUAY VỀ QUÂN DOANH

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 51: NHIỆM VỤ.

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 52: LỜI KHUYÊN

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 53: HỢP MƯU

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 54: HỖN LOẠN

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 55: RÚT LUI.

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 56: CHẠY TRỐN

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 57: ĐUỔI THEO

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 58: KHỐN CẢNH

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 59: TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 60: TIÊU KHIỂN (H)

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 61: TƯ TÂM

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 62: VÒNG CỔ.

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 63: BIẾN CỐ

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 64: PHÂN BIỆT

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 65: THIẾU TÌNH THƯƠNG

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 66: HƯNG TRÍ.

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 67: XUẤT PHÁT

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 68: CỤC DIỆN

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 69: KẺ PHÍA SAU MÀN

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 70: THẬT CÓ LỖI.

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 71: BIỂN SÂU

Đặc chủng dong binh – CHƯƠNG 72: SAU CƠN MƯA, TRỜI LẠI SÁNG.

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI