Ghi chép JQ game online của Họa Đoan

0
15

Ghi chép JQ game online của Họa Đoan

Tác giả: Ca Đức Oa Oa

Đây là bản ghi chép về JQ trên game của Họa Đoan.

PS: Hợp Hoan nam của chúng ta là Họa Đoan, cũng là một tiểu bạch trong game online, cho nên truyện không phải hoàn toàn về game online, những bạn thích game online cũng có thể xem, bạn không thích game online cũng không sợ không hiểu, hơn nữa, tác giả cam đoan với tất cả truyện này vui vẻ đến cùng, những bạn sợ ngược có thể an tâm nhảy hố O(∩_∩)O~

PS: Cám ơn Nguyệt Lượng Ngư đã giúp làm ảnh bìa, tìm ảnh quả thật vất vả ~ Hợp Hoan Nam của chúng ta quả thật quá trung tính XDD

Thể loại: đô thị, tình duyên, yêu thích không rời, hoan hỉ, oan gia

Chú thích: – Tên bé thụ của chúng ta là Họa Đoan, có nghĩa là mầm tại họa.

– Hợp Hoan là tên một môn phái của Mộng Ảo Tru Tiên.

 

Ghi chép JQ game online của Họa Đoan – CHƯƠNG 1: 0001-0030

Ghi chép JQ game online của Họa Đoan – CHƯƠNG 2: 0031-0053

Ghi chép JQ game online của Họa Đoan – CHƯƠNG 3: 0054-0068

Ghi chép JQ game online của Họa Đoan – CHƯƠNG 4: 0069-0078

Ghi chép JQ game online của Họa Đoan – CHƯƠNG 5: 0079-0088

Ghi chép JQ game online của Họa Đoan – CHƯƠNG 6: 0089-0096

Ghi chép JQ game online của Họa Đoan – CHƯƠNG 7: 0097-0107

Ghi chép JQ game online của Họa Đoan – CHƯƠNG 8: 0108-0109

Ghi chép JQ game online của Họa Đoan – CHƯƠNG 9: 0120-0147

Ghi chép JQ game online của Họa Đoan – CHƯƠNG 10: 0148-0160

Ghi chép JQ game online của Họa Đoan – CHƯƠNG 11: 0161-0173

Ghi chép JQ game online của Họa Đoan – CHƯƠNG 12: 0174-1093

Ghi chép JQ game online của Họa Đoan – CHƯƠNG 13: 0194-0205

Ghi chép JQ game online của Họa Đoan – CHƯƠNG 14: 0211-0227

Ghi chép JQ game online của Họa Đoan – CHƯƠNG 15: 0228-0229

Ghi chép JQ game online của Họa Đoan – CHƯƠNG 16: 0231-0246

Ghi chép JQ game online của Họa Đoan – CHƯƠNG 17: 0247-0257

Ghi chép JQ game online của Họa Đoan – CHƯƠNG 18: 0258-0264

SHARE
Previous articleGhi chép JQ game online của Họa Đoan - CHƯƠNG 18: 0258-0264
Next articleGia tộc quái dị - CHƯƠNG 1

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI