Tiểu gia vô xử bất tại

0
24

Edit: Kitty Denxi

Nguồn raw: Queen of the night

Tác giả: Đả cương thi

Thể loại: hiện đại, thần quái, hắc bạch thông cật cuồng bá duệ đại lão công X nhị hóa ngạo kiều tác tử thụ, trọng sinh, HE

Văn án

Lâm U đã chết, thần côn tiểu thúc nói cậu sống không quá 25, cho nên vào ngày sinh nhật 25 tuổi đó cậu cam chịu số phận đã chết.

Lâm U còn sống, ông nội thần côn tính toán cậu có cơ duyên, sau khi qua tử kiếp 25 tuổi là có thể đại phú đại quý sống lâu trăm tuổi!

Vì vậy, cậu bị cơ duyên… Kéo đi.

Vẹt Tinh Cương, mèo cụp tai Scotland , chuột, chim sẻ, chó Husky… Lâm U cảm giác tự mình có thể trình diễn thế giới động vật, còn có thể tham gia giải thi đấu động vật đa tài.

Mà ngoài chuyện đó ra, cậu còn có thể trình diễn một chút hoạt động ‘Mỗi ngày thức dậy đều dùng các loại hình thái trêu chọc mù mắt chủ nhân’. Thật sự là, vô cùng vui mừng a.

Đợi đến thời điểm Lâm U không còn nhập vào thân động vật nữa , cậu lại phát hiện, cậu bắt đầu vô cùng tưởng niệm cuộc sống nhập vào đám thú kia.

Nhân vật chính: Lâm U, Mục Viêm Khiếu ┃Phối hợp diễn: Mục Nhất, Linh Hữu ┃ Cái khác: Ha Ha.

Biên tập đánh giá:

Sống ở đạo thuật thế gia, Lâm U trời sinh không thích học đạo thuật, hết lần này tới lần khác cậu được ông nội cùng tiểu thúc nhà mình tiên đoán khẳng định mình sống không tới 25 tuổi. Từ đó cậu lẩn trốn bên người tên nhà giàu đã đâm chết cậu, dùng đủ loại hình thức để xoát độ tồn tại của bản thân. Lâm U từ vẹt Kim Cương, chuột Hà Lan đến mèo rừng, Husky, liên tục hoán đổi thân thể, mà cậu và Mục Viêm Khiếu trong thời gian đó cũng dần xảy ra biến hóa, ràng buộc sâu sắc lẫn nhau.

Câu văn sinh động, đem nhân vật chính nhập vào từng cơ thể sủng vật đáng yêu, với lối viết sinh động như thật, làm cho người xem khó quên. Mà sự thay đổi giữa hai nhân vật chính cũng có chút thú vị, chung quy có thể gây được tiếng cười. Ngoài ra đội vệ sĩ Mục gia và vị tiểu thúc thần bí cường đại chờ phối hợp diễn cũng có nhiều đặc sắc, tóm lại, chúng ta cùng xem thú cưng nhân vật chính thần thông quảng đại làm sao chạy theo con đường trở lại làm người không đường về khó khăn thú vị ra sao!

P/s: Đây là do nghỉ hè rãnh rỗi sinh việc làm, hoàn toàn chưa qua đào tạo, cho nên các bạn đối với văn phong mượt mà trôi chảy, bám sát raw gì đó hãy chết tâm đi!

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI-01

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI-02

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI-03

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI-04

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI-05

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 06

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 07

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 08

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 09

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 10

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 11

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 12

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 13

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 14

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 15

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 16

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 17

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 18

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 19

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 20

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 21

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 22

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 23

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 24

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 25

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 26

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 27

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 28

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 29

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 30

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 31

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 32

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 33

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 34

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 35

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 36

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 37

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 38

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 39

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 40

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 41

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 42

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 43

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 44

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 45

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 46

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 47

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 48

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 49

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 50

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI -51

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 52

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 53

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 54

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 55

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 56

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 57

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 58

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 59

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 60

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 61

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 62

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 63

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 64

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 65

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 66

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI -67

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 68

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 69

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 70

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI -71

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 72

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 73

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 74

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 75

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 76

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 77

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 78

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 79

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 80

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 81

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 82

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 83

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 84

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 85

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 86

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 87

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 88

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 89

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 90

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI -91

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 92

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 93

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 94

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 95

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI- 96

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 97

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 98

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 99

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 100

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 101

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 102

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 103

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 104

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 105

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 106

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 107

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 108

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 109

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 110

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 111

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 112

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 113

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 114

Tiểu gia vô xử bất tại – TIỂU GIA VÔ XỬ BẤT TẠI – 115

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI