Trọng sinh chi tướng quân VS tướng quân

0
44

Tác giả: Mông Diện Đại Hiệp

Tình trạng bản gốc: Hoàn (93 chương chính văn + 2 PN)

Tình trạng bản dịch: Đã hoàn

Editor: Snaps

Trans: QT + Google dịch

Raw + QT: Link

Thể loại: tương lai, tinh tế, cơ giáp, song trọng sinh, mặt lạnh ít lời chiếm hữu dục cường công x ngạo kiều cường thụ, cường cường, HE

CP: Hình Chiến x Cố Khâm

Văn án:

Truyện phát sinh tại thời đại Tinh tế, thời điểm cuộc chiến tranh giữa liên minh nhân loại và bộ tộc Satan đến từ nơi xa xôi ngoài tinh hệ  đang diễn ra vô cùng ác liệt.

Cố Khâm cuối cùng cũng trở thành tướng quân sau khi tham gia vô số chiến dịch lớn nhỏ. Thế nhưng tại nhiệm vụ đầu tiên sau khi thăng quân hàm lại ngoài ý muốn mà mất mạng, sống lại tại thời điểm hắn vừa mới nhập học tại trường quân sự.

Khiến hắn bất ngờ chính là hắn dù có được kinh nghiệm thực chiến phong phú lại vẫn không cách nào vượt qua được Hình Chiến, người nhập học cùng thời điểm với mình, tương lai chính là tướng quân trẻ tuổi nhất trong lịch sử của liên minh, trong khi hiện tại đối phương mới chỉ là một quân giáo sinh. Đây không lẽ chính là thiên tài trong truyền thuyết?

Cố Khâm theo bản năng mà tranh đua cùng Hình Chiến, tranh tới tranh lui, hình như có thứ gì đó đã bắt đầu thay đổi…

Tướng Quân VS Tướng Quân, đến đấu thử xem rốt cuộc là ai hơn ai!

 

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 1

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 2

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 3

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 4

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 5

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 6

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 7

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 8

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 9

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 10

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 11

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 12

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 13

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 14

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 15

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 16

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 17

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 18

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 19

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 20

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 21

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 22

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 23

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 24

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 25

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 26

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 27

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 28

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 29

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 30

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 31

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 32

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 33

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 34

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 35

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 36

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 37

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 38

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 39

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 40

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 41

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 42

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 43

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 44

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 45

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 46

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 47

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 48

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 49

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 50

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 51

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 52

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 53

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 54

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 55

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 56

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 57

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 58

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 59

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 60

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 61

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 62

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 63

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 64

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 65

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 66

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 67

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 68

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 69

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 70

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 71

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 72

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 73

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 74

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 75

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 76

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 77

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 78

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 79

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 80

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 81

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 82

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 83

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 84

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 85

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 86

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 87

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 88

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 89.1

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 89.2

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 90

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 91

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN -92

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – 93

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – PN1

Trọng sinh chi Tướng Quân VS Tướng Quân – TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – PN2

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI