Hoàng thúc

0
28

Hoàng Thúc

Tác giả: Đại Phong Quát Quá

Thể loại: cung đình, huyền huyễn (một chút), buồn, trào phúng, HE

Cặp đôi: Thừa Tuấn x …

Biên tập: Can

-o-

Tự chương

Từ cổ chí kim, có bao nhiêu giang hồ nghĩa khí, anh hùng hào kiệt, hết thảy đều là một vò rượu ngon, một trận tuý luý, một đêm mộng đẹp.

.

Đời người mười phần thì hết tám, chín phần là không vừa ý.

Nếu có thể dùng tám, chín phần không vừa ý để đổi lấy một, hai phần hạnh phúc,

âu cũng đã đủ.

.

Dưới cầu sóng biếc trông nao lòng, cánh hồng thảng thốt chợt thoáng đâu đây

Hoàng Thúc – CHƯƠNG 1

Hoàng Thúc – CHƯƠNG 2

Hoàng Thúc – CHƯƠNG 3

Hoàng Thúc – CHƯƠNG 4

Hoàng Thúc – CHƯƠNG 5

Hoàng Thúc – CHƯƠNG 6

Hoàng Thúc – CHƯƠNG 7

Hoàng Thúc – CHƯƠNG 8

Hoàng Thúc – CHƯƠNG 9

Hoàng Thúc – CHƯƠNG 10

Hoàng Thúc – CHƯƠNG 11

Hoàng Thúc – CHƯƠNG 12

Hoàng Thúc – CHƯƠNG 13

Hoàng Thúc – CHƯƠNG 14

Hoàng Thúc – CHƯƠNG 15

Hoàng Thúc – CHƯƠNG 16

Hoàng Thúc – CHƯƠNG 17

Hoàng Thúc – CHƯƠNG 18

Hoàng Thúc – CHƯƠNG 19

Hoàng Thúc – CHƯƠNG 20

Hoàng Thúc – CHƯƠNG 21

Hoàng Thúc – CHƯƠNG 22

Hoàng Thúc – CHƯƠNG 23

Hoàng Thúc – CHƯƠNG 24

Hoàng Thúc – CHƯƠNG 25

Hoàng Thúc – CHƯƠNG 26

Hoàng Thúc – CHƯƠNG 27

Hoàng Thúc – CHƯƠNG 28

Hoàng Thúc – CHƯƠNG 29

Hoàng Thúc – CHƯƠNG 30

Hoàng Thúc – CHƯƠNG 31

Hoàng Thúc – CHƯƠNG 32

Hoàng Thúc – CHƯƠNG 33

Hoàng Thúc – CHƯƠNG 34

Hoàng Thúc – CHƯƠNG 35

Hoàng Thúc – CHƯƠNG 36

Hoàng Thúc – CHƯƠNG 37

Hoàng Thúc – CHƯƠNG 38

Hoàng Thúc – CHƯƠNG 39.1

Hoàng Thúc – CHƯƠNG 39.2: PHIÊN NGOẠI – HỌA LIỄU

Hoàng Thúc – CHƯƠNG 40

Hoàng Thúc – CHƯƠNG 41

Hoàng Thúc – CHƯƠNG 42

Hoàng Thúc – CHƯƠNG 43

Hoàng Thúc – CHƯƠNG 44

Hoàng Thúc – CHƯƠNG 45

Hoàng Thúc – CHƯƠNG 46

Hoàng Thúc – CHƯƠNG 47

Hoàng Thúc – CHƯƠNG 48

Hoàng Thúc – CHƯƠNG 49

Hoàng Thúc – CHƯƠNG 50

Hoàng Thúc – CHƯƠNG 51

Hoàng Thúc – CHƯƠNG 52

Hoàng Thúc – CHƯƠNG 53

Hoàng Thúc – CHƯƠNG 54

Hoàng Thúc – CHƯƠNG 55

Hoàng Thúc – CHƯƠNG 56

Hoàng Thúc – CHƯƠNG 57: PHIÊN NGOẠI – QUỶ HOÀNG ĐẾ

Hoàng Thúc – CHƯƠNG 58: PHIÊN NGOẠI – SAY RƯỢU

Hoàng Thúc – CHƯƠNG 59: BÌNH VỀ KẾT CỤC CỦA HOÀNG THÚC

SHARE
Previous articleHoàng Thúc - CHƯƠNG 59: BÌNH VỀ KẾT CỤC CỦA HOÀNG THÚC
Next articleHoàng thượng dụ dỗ thị vệ - CHƯƠNG 1

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI