Tiện nhân xứng cẩu thiên trường địa cửu

0
34

TIỆN NHÂN XỨNG CẨU THIÊN TRƯỜNG ĐỊA CỬU

Tác giả: Khởi Ti Kê

Edit: Tiểu Tử

(6/7/16)

Raw + QT: Hủ giới

Thể loại: đoản văn, hiện đại, huyền huyễn, xuyên hồn, gương vỡ lại lành, bá đạo thâm tình công x thanh lãnh phun tào thụ, HE

CP: Cảnh Hằng x Thẩm Dạ Triệt

Tình trạng bản gốc: Hoàn 8 chương + PN

Tình trạng edit: hoàn

Văn án: 

Thời điểm lần thứ bảy bắt được con cún hay bỏ trốn của mình, Cảnh Hằng cũng nhận ra có chuyện không ổn…

Tiện nhân xứng cẩu thiên trường địa cửu – CHƯƠNG 1

Tiện nhân xứng cẩu thiên trường địa cửu – CHƯƠNG 2

Tiện nhân xứng cẩu thiên trường địa cửu – CHƯƠNG 3

Tiện nhân xứng cẩu thiên trường địa cửu – CHƯƠNG 4

Tiện nhân xứng cẩu thiên trường địa cửu – CHƯƠNG 5

Tiện nhân xứng cẩu thiên trường địa cửu – CHƯƠNG 6

Tiện nhân xứng cẩu thiên trường địa cửu – CHƯƠNG 7

Tiện nhân xứng cẩu thiên trường địa cửu – CHƯƠNG 8

Tiện nhân xứng cẩu thiên trường địa cửu – CHƯƠNG 9: PHIÊN NGOẠI

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI