Trường hận ca

0
20

TRƯỜNG HẬN CA

.

Tên tác phẩm:  Chougonka – The song of eternal hatred

Tác giả: Yamaai Shikiko

Thể loại: Tiểu thuyết boyslove, NP, SM

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng bản dịch: Hoàn

Edit: Phong My

Trường hận ca – CHƯƠNG 1

Trường hận ca – CHƯƠNG 2

Trường hận ca – CHƯƠNG 3

Trường hận ca – CHƯƠNG 4

Trường hận ca – CHƯƠNG 5

Trường hận ca – CHƯƠNG 6

Trường hận ca – CHƯƠNG 7

Trường hận ca – CHƯƠNG 8

Trường hận ca – CHƯƠNG 9

Trường hận ca – CHƯƠNG 10

Trường hận ca – CHƯƠNG 11

Trường hận ca – CHƯƠNG 12

Trường hận ca – CHƯƠNG 13

Trường hận ca – CHƯƠNG 14

Trường hận ca – CHƯƠNG 15

Trường hận ca – CHƯƠNG 16

Trường hận ca – CHƯƠNG 17

Trường hận ca – CHƯƠNG 18

Trường hận ca – CHƯƠNG 19

SHARE
Previous articleTrường hận ca - CHƯƠNG 19
Next articleTrầm nịch - CHƯƠNG 0: TIẾT TỬ:

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI