Vũ tập ân

0
25

Vũ Tập Ân

TÁC GIẢ : HẠ NGUYỆT

Thể loại : xuyên không , phụ tử , nhất thụ nhất công , cung đình , ấm áp , … ( tác giả tùy thời chém giết )

 

Văn án

Hắn là con một của tập đoàn Lý Thị , Lý Phong .  Từ nhỏ sống trong gia đình hạnh phúc được người khác nâng như nâng trứng , hứng như hứng hoa . Hắn 20 tuổi , đang học kinh tế để sau này tiếp quản gia nghiệp . Này đừng nghĩ hắn tham tiền tài . Hắn không muốn tiếp quản sản nghiệp khổng lồ của gia đình tý nào hết. Nhưng mà cũng tại lão ba và mụ mụ chỉ sinh có một mình hắn , nếu không ….. Hắn thực chỉ muốn một cuộc đời phiêu diêu tự tại , chỉ muốn , chỉ muốn ăn chơi nhàn nhã cho đến hết đời mà thôi .

Nhưng sao lại thế này , hắn thật muốn tránh né cái trách nhiệm nặng nề kia nhưng cũng không cẩn đẩy hắn về một thế giới không TV , không internet , không có gì hết thế này chứ. Oa oa …. Ông trời đừng phạt ta như thế này chứ . Cho ta trở lại đi ….

Tiếng kêu lòng thất thanh của hắn không thấu được ông trời

Vũ tập ân – CHƯƠNG 1 : XUYÊN KHÔNG 

Vũ tập ân – CHƯƠNG 2 : THÍCH ỨNG

Vũ tập ân – CHƯƠNG 3 : THỎA THUẬN

Vũ tập ân – CHƯƠNG 4 : VŨ LONG ĐIỆN

Vũ tập ân – CHƯƠNG 5 : BẤT LỰC A

Vũ tập ân – CHƯƠNG 6 : TUYỂN ĐỆ ĐỆ

Vũ tập ân – CHƯƠNG 7 : NƯỚC MẮT

Vũ tập ân – CHƯƠNG 8 : LÀ AI CẦU AI ?

Vũ tập ân – CHƯƠNG 9 : ĐI HỌC A

Vũ tập ân – CHƯƠNG 10 : CA … ÁCH … CA CA

Vũ tập ân – CHƯƠNG 11 : CẢNH GIÁC

Vũ tập ân – CHƯƠNG 12 : ĐẠI HỒ LY XUẤT HIỆN

Vũ tập ân – CHƯƠNG 13 : TÍNH KẾ ? AI LÀ KẺ THÔNG MINH ĐÂY

Vũ tập ân – CHƯƠNG 14 : NGƯỜI CỦA NGƯƠI SAO HỎI TA?

Vũ tập ân – CHƯƠNG 15 : ĐỘT KÍCH NGỰ HOA VIÊN

Vũ tập ân – CHƯƠNG 16 : NHỊ VỊ MẪU PHI 

Vũ tập ân – CHƯƠNG 17 : CHUẨN BỊ XUẤT CUNG

Vũ tập ân – CHƯƠNG 18 : XUẤT CUNG

Vũ tập ân – CHƯƠNG 19 : ĐI KĨ VIỆN A.

Vũ tập ân – CHƯƠNG 20 :  GẶP NẠN

Vũ tập ân – CHƯƠNG 21  : MƠ HAY THỰC ?

Vũ tập ân – CHƯƠNG 22 : THỨC DẬY

Vũ tập ân – CHƯƠNG 23 : GIẢI QUYẾT

Vũ tập ân – CHƯƠNG 24 : ĐẠI HOÀNG HUYNH

Vũ tập ân – CHƯƠNG 25 : VỀ QUÊ

Vũ tập ân – CHƯƠNG 26 : QUÁ KHỨ CỦA MẪU PHI

Vũ tập ân – CHƯƠNG 27 : CHỌN LỰA CỦA A NIÊN

Vũ tập ân – CHƯƠNG 28 : QUYẾT ĐỊNH CỦA MẪU PHI

Vũ tập ân – CHƯƠNG 29 : HỒI CUNG

Vũ tập ân – CHƯƠNG 30 : VŨ NGỌC DANH

Vũ tập ân – CHƯƠNG 31 : RẮC RỐI

Vũ tập ân – CHƯƠNG 32

Vũ tập ân – CHƯƠNG 33 : ĐỐI MẶT

Vũ tập ân – CHƯƠNG 34 : NGÔI NHÀ TRONG TƯƠNG LAI

Vũ tập ân – CHƯƠNG 35 : GẶP NHAU

Vũ tập ân – CHƯƠNG 36 : HÃY CỨ LÀM NHỮNG GÌ MÌNH NGHĨ

Vũ tập ân – CHƯƠNG 37 : TỎ TÌNH…

Vũ tập ân – CHƯƠNG 38 : YÊN MINH QÚY

Vũ tập ân – CHƯƠNG 39 : HIÊN VIÊN GIA HUÂN

Vũ tập ân – CHƯƠNG 40 : ĐỘNG PHÒNG 

Vũ tập ân – CHƯƠNG 41 : LẠC CHÂU THÀNH

Vũ tập ân – CHƯƠNG 42 : THANH LÂU…

Vũ tập ân – CHƯƠNG 43 : TRỪNG PHẠT

Vũ tập ân – CHƯƠNG 44 : ĐẠI HỈ

Vũ tập ân – CHƯƠNG 45 PN1 : ĐẠI HOÀNG TỬ

Vũ tập ân – CHƯƠNG 46 PN2: TỨ HOÀNG TỬ

Vũ tập ân – CHƯƠNG 47 PN3: BÁT HOÀNG TỬ

Vũ tập ân – CHƯƠNG 48 PN4: HIÊN VIÊN GIA HUÂN

Vũ tập ân – CHƯƠNG 49 PN5: HÀN TỰ THIÊN

SHARE
Previous articleVũ tập ân - CHƯƠNG 49 PN5: HÀN TỰ THIÊN
Next articleVương công quý tộc - CHƯƠNG 1

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI