Gặp quỷ (Hồng Đường)

0
19

Gặp quỷ – Hồng Đường

Thể loại: đam mỹ, cận đại hiện đại, âm soa dương thác (phối hợp sai về âm dương), oan gia, thiên tác chi hòa(hòa hợp ăn ý tự nhiên),1×1

Bản gốc: hoàn (48 chương + 3 phiên ngoại)

Cặp đôi: Tiêu Linh x Chu Hoàn

Trans: QT – Edit: Nê đại vương

Văn án:

Đây không phải văn thần quái, chẳng qua chỉ là đối với Chu Hoàn mà nói thì, cảm giác lần đầu gặp Tiêu Linh, có chút giống như gặp quỷ.

Tiêu Linh ─── tác gia tiểu thuyết kinh khủng bán chạy kiêm người thích thực hiện hứng thú xấu

Chu Hoàn ─── ông chủ kiêm chạy việc của “hắc ám chi lữ”

P/s: “hắc ám chi lữ” là bản quỷ ốc được chào đón nhất.

Khi to gan gặp ngụy to gan, tàn khốc ngày mùa hè gặp gỡ lãng mạn trong nhà ma, hai bên đều nín thở hù dọa đối phương, khi Chu Hoàn gặp phải Tiêu Linh… bôi cụ(1) a!

⌐⌐⌐

(1): bôi cụ, từ này xưa dùng để chỉ những dụng cụ đựng nước, nay lưu hành trên mạng và do nó hài âm với từ bi kịch nên cư dân mạng Trung còn lấy nó thay cho từ bi kịch.

Gặp quỷ (Hồng Đường) – CHƯƠNG 1

Gặp quỷ (Hồng Đường) – CHƯƠNG 2

Gặp quỷ (Hồng Đường) – CHƯƠNG 3

Gặp quỷ (Hồng Đường) – CHƯƠNG 4

Gặp quỷ (Hồng Đường) – CHƯƠNG 5

Gặp quỷ (Hồng Đường) – CHƯƠNG 6,

Gặp quỷ (Hồng Đường) – CHƯƠNG 7,

Gặp quỷ (Hồng Đường) – CHƯƠNG 8,

Gặp quỷ (Hồng Đường) – CHƯƠNG 9,

Gặp quỷ (Hồng Đường) – CHƯƠNG 10,

Gặp quỷ (Hồng Đường) – CHƯƠNG 11,

Gặp quỷ (Hồng Đường) – CHƯƠNG 12

Gặp quỷ (Hồng Đường) – CHƯƠNG 13

Gặp quỷ (Hồng Đường) – CHƯƠNG 14

Gặp quỷ (Hồng Đường) – CHƯƠNG 15

Gặp quỷ (Hồng Đường) – CHƯƠNG 16

Gặp quỷ (Hồng Đường) – CHƯƠNG 17

Gặp quỷ (Hồng Đường) – CHƯƠNG 18

Gặp quỷ (Hồng Đường) – CHƯƠNG 19

Gặp quỷ (Hồng Đường) – CHƯƠNG 20

Gặp quỷ (Hồng Đường) – CHƯƠNG 21:

Gặp quỷ (Hồng Đường) – CHƯƠNG 22:

Gặp quỷ (Hồng Đường) – CHƯƠNG 23:

Gặp quỷ (Hồng Đường) – CHƯƠNG 24

Gặp quỷ (Hồng Đường) – CHƯƠNG 25:

Gặp quỷ (Hồng Đường) – CHƯƠNG 26:

Gặp quỷ (Hồng Đường) – CHƯƠNG 27:

Gặp quỷ (Hồng Đường) – CHƯƠNG 28

Gặp quỷ (Hồng Đường) – CHƯƠNG 29

Gặp quỷ (Hồng Đường) – CHƯƠNG 30

Gặp quỷ (Hồng Đường) – CHƯƠNG 31

Gặp quỷ (Hồng Đường) – CHƯƠNG 32

Gặp quỷ (Hồng Đường) – CHƯƠNG 33

Gặp quỷ (Hồng Đường) – CHƯƠNG 34

Gặp quỷ (Hồng Đường) – CHƯƠNG 35

Gặp quỷ (Hồng Đường) – CHƯƠNG 36

Gặp quỷ (Hồng Đường) – CHƯƠNG 37

Gặp quỷ (Hồng Đường) – CHƯƠNG 38

Gặp quỷ (Hồng Đường) – CHƯƠNG 39

Gặp quỷ (Hồng Đường) – CHƯƠNG 40

Gặp quỷ (Hồng Đường) – CHƯƠNG 41

Gặp quỷ (Hồng Đường) – CHƯƠNG 42

Gặp quỷ (Hồng Đường) – CHƯƠNG 43

Gặp quỷ (Hồng Đường) – CHƯƠNG 44

Gặp quỷ (Hồng Đường) – CHƯƠNG 45

Gặp quỷ (Hồng Đường) – CHƯƠNG 46

Gặp quỷ (Hồng Đường) – CHƯƠNG 47

Gặp quỷ (Hồng Đường) – CHƯƠNG 48

SHARE
Previous articleGặp quỷ (Hồng Đường) - CHƯƠNG 48
Next articleKhốn lưu - CHƯƠNG 1. NẰM VÙNG

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI