Khốn lưu

0
33

Tác giả: Thẩm Dạ Diễm

Editor: choco91

Thể loại: Hiện đại, hắc bang, nằm vùng, phúc hắc công, lãnh đạm thụ, công sủng thụ, ngược công, HE

Nhân vật chính: Chu Hồng x Đàm Thanh Tuyền

Độ dài: 42 chương

—–

Văn án

“Tôi lừa gạt em, lợi dụng em, em không hận tôi sao?”

“Không sao cả.”

“Nếu như tôi nói, tôi yêu em thì sao?”

—–

Phúc hắc công

Cực kỳ lãnh đạm thụ (nhìn tên là biết đi ~~~)

Công sủng thụ

Kết cục HE

Còn muốn biết gì nữa?

Khốn lưu – CHƯƠNG 1. NẰM VÙNG

Khốn lưu – CHƯƠNG 2. BẠI LỘ

Khốn lưu – CHƯƠNG 3. LÔI NẶC

Khốn lưu – CHƯƠNG 4. TỰ DO

Khốn lưu – CHƯƠNG 5. LY DẠ

Khốn lưu – CHƯƠNG 6. OAN GIA NGÕ HẸP

Khốn lưu – CHƯƠNG 7. GIẢI CỨU

Khốn lưu – CHƯƠNG 8. XUẤT ĐÀI

Khốn lưu – CHƯƠNG 9. ÁNH MẶT TRỜI

Khốn lưu – CHƯƠNG 10. CẢNH SÁT

Khốn lưu – CHƯƠNG 11. QUÊN

Khốn lưu – CHƯƠNG 12. A VĂN

Khốn lưu – CHƯƠNG 13. GẶP LẠI

Khốn lưu – CHƯƠNG 14. LĂNG NHỤC

Khốn lưu – CHƯƠNG 15. DÂY DƯA

Khốn lưu – CHƯƠNG 16. ẤM ÁP

Khốn lưu – CHƯƠNG 17. TRÓI BUỘC

Khốn lưu – CHƯƠNG 18. PHONG BA

Khốn lưu – CHƯƠNG 19. LÔI ĐÀI

Khốn lưu – CHƯƠNG 20. CHỮA TRỊ

Khốn lưu – CHƯƠNG 21. ÁM ĐẤU ()

Khốn lưu – CHƯƠNG 22. KÝ ỨC

Khốn lưu – CHƯƠNG 23. ĐẤU TRANH

Khốn lưu – CHƯƠNG 24. ĐỘT BIẾN

Khốn lưu – CHƯƠNG 25. DẤU VẾT

Khốn lưu – CHƯƠNG 26. THOÁT KHỎI

Khốn lưu – CHƯƠNG 27. KẾT HÔN

Khốn lưu – CHƯƠNG 28. BÌNH THẢN

Khốn lưu – CHƯƠNG 29. TIN DỮ

Khốn lưu – CHƯƠNG 30. ÁC MỘNG

Khốn lưu – CHƯƠNG 31. DẤU VẾT

Khốn lưu – CHƯƠNG 32. CHUYỆN CŨ

Khốn lưu – CHƯƠNG 33. DỊU DÀNG

Khốn lưu – CHƯƠNG 34. KINH BIẾN

Khốn lưu – CHƯƠNG 35. TRAO ĐỔI

Khốn lưu – CHƯƠNG 36. CỐ CHẤP

Khốn lưu – CHƯƠNG 37. CHÓ VÀ MÈO

Khốn lưu – CHƯƠNG 38. KINH HỈ

Khốn lưu – CHƯƠNG 39. GẶP LẠI

Khốn lưu – CHƯƠNG 40. TƯƠNG PHÙNG – CHIA LY

Khốn lưu – CHƯƠNG 41. TRỞ LẠI

Khốn lưu – CHƯƠNG 42. KẾT CỤC

SHARE
Previous articleKhốn lưu - CHƯƠNG 42. KẾT CỤC
Next articleLục Tiêu - CHƯƠNG 1

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI