[Thiên sư chung quỳ đồng nhân] – Nếu sai lầm tan thành khói

0
19

NẾU SAI LẦM TAN THÀNH KHÓI

(THIÊN SƯ CHUNG QUỲ ĐỒNG NHÂN)

Nguyên tác: Nhược Thủy Tam Thiên Lưỡng

Thể loại: Đam mỹ, Hàm Yên x Phú Khúc, thanh thủy văn, BE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng bản dịch: Hoàn

Dịch giả: Quick Translator

Biên tập: Âu Dương Tình

Nếu sai lầm tan thành khói – CHƯƠNG 1

Nếu sai lầm tan thành khói – CHƯƠNG 2

Nếu sai lầm tan thành khói – CHƯƠNG 3

Nếu sai lầm tan thành khói – CHƯƠNG 4

SHARE
Previous articleNếu sai lầm tan thành khói - CHƯƠNG 4
Next articlePhán quan - CHƯƠNG 1

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI