Phỉ hoạn (Công Tử Hoan Hỉ)

0
20

Phỉ Hoạn [匪患]

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Nguồn Raw:  https://hanguyet2012.wordpress.com

Editor: Yến Phi Ly & Minh Lan

Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, 1×1, hài hước, thoải mái, thanh thuỷ, HE.

Tình trạng: Hoàn 25 chương.

Giới thiệu: Câu chuyện về cuộc sống ầm ĩ, ồn ào, hỗn loạn, ngọt ngọt ngào ngào của lưu manh đại đương gia và băng sơn đại thiếu gia.

Còn nhớ khi đó tuổi còn nhỏ, ta thích nói ngươi thích cười, trong mộng hoa rơi biết nhiều hay ít. Yến Khiếu tổng cộng gặp Lạc Vân Phóng hai lần, hai lần đều bị tổ phụ cầm roi đánh đến kêu cha gọi mẹ.

Cái này gọi là duyên phận. Nghiệt duyên cũng là duyên. Thứ duyên phận này, chính là tùy hứng như thế.

 

Phỉ hoạn (Công Tử Hoan Hỉ) – CHƯƠNG 1

Phỉ hoạn (Công Tử Hoan Hỉ) – CHƯƠNG 2

Phỉ hoạn (Công Tử Hoan Hỉ) – CHƯƠNG 3

Phỉ hoạn (Công Tử Hoan Hỉ) – CHƯƠNG 4

Phỉ hoạn (Công Tử Hoan Hỉ) – CHƯƠNG 5

Phỉ hoạn (Công Tử Hoan Hỉ) – CHƯƠNG 6

Phỉ hoạn (Công Tử Hoan Hỉ) – CHƯƠNG 7

Phỉ hoạn (Công Tử Hoan Hỉ) – CHƯƠNG 8

Phỉ hoạn (Công Tử Hoan Hỉ) – CHƯƠNG 9

Phỉ hoạn (Công Tử Hoan Hỉ) – CHƯƠNG 10

Phỉ hoạn (Công Tử Hoan Hỉ) – CHƯƠNG 11.1

Phỉ hoạn (Công Tử Hoan Hỉ) – CHƯƠNG 11.2

Phỉ hoạn (Công Tử Hoan Hỉ) – CHƯƠNG 12

Phỉ hoạn (Công Tử Hoan Hỉ) – CHƯƠNG 13

Phỉ hoạn (Công Tử Hoan Hỉ) – CHƯƠNG 14

Phỉ hoạn (Công Tử Hoan Hỉ) – CHƯƠNG 15

Phỉ hoạn (Công Tử Hoan Hỉ) – CHƯƠNG 16

Phỉ hoạn (Công Tử Hoan Hỉ) – CHƯƠNG 17

Phỉ hoạn (Công Tử Hoan Hỉ) – CHƯƠNG 18

Phỉ hoạn (Công Tử Hoan Hỉ) – CHƯƠNG 19

Phỉ hoạn (Công Tử Hoan Hỉ) – CHƯƠNG 20

Phỉ hoạn (Công Tử Hoan Hỉ) – CHƯƠNG 21

Phỉ hoạn (Công Tử Hoan Hỉ) – CHƯƠNG 22

Phỉ hoạn (Công Tử Hoan Hỉ) – CHƯƠNG 23

Phỉ hoạn (Công Tử Hoan Hỉ) – CHƯƠNG 24

Phỉ hoạn (Công Tử Hoan Hỉ) – CHƯƠNG 25

SHARE
Previous articlePhỉ hoạn (Công Tử Hoan Hỉ) - CHƯƠNG 25
Next articlePhụ ái như sơn, huynh hữu đệ công

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI