Phiến tử x công lược x xuyên việt

0
43

Phiến tử x công lược x xuyên việt

Tác giả: Đồi

Edit+beta: Thảo Lê

Văn án

Nếu nghĩ rằng đây là một áng văn vui vẻ hài hước thì ngươi đã bị lừa:

Trên thế giới này, bi kịch lớn nhất chính là sắp sửa hưởng thụ nhân sinh tốt đẹp thì xuyên việt.

Trên thế giới này, bộ đồ ăn tốt nhất chính là bắt được công lược trong truyền thuyết, nhưng cũng không phải ngựa đực văn, mà sẽ khiến cho người cúc chặt đản đau chuyện xưa.

Trên thế giới này, kịch bản tốt nhất chính là, hắn không phải nhân vật chính, oh, hắn là một tên phiến tử.

Tin tưởng ta, có vấn đề không phải là ta, mà là thế giới này. -By phiến tử.

Tin tưởng ta, “Công” là họ của ta, không phải là của hắn. -By công lược.

Trâu có dắt đến Bắc Kinh thì cũng là trâu, tổng thụ xuyên về cổ đại thì vẫn là tổng thụ, mễ sách… -By xuyên việt.

Ps: Văn này kể về một phiến tử, có trong tay công lược, xuyên việt về cổ đại gặp đủ loại tai họa.

Thể loại: Xuyên việt thời không, tình hữu độc chung, âm mưu lừa gạt các loại, NP, tổng thụ, dưỡng thành, yêu nghiệt, tù cấm…

Âm mưu thứ nhất: Tỏa Vân trống rỗng

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 1: QUY TẮC

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 2: PHÙ SÊNH X LUÂN HỒI X TUYỆT SẮC

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 3: HIỂU LẦM X MẶT NẠ X HỒI ỨC

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 4: BỘI TUYỆT X NHẬP HÍ X NGỤY TRANG

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 5: NGẮM HOA X ÁI THIẾP X RƠI XUỐNG NƯỚC

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 6: CỨU NGƯỜI X ÁM CHỈ X TƯ LIỆU

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 7: KHI DỄ X RỐI LOẠN X THÂN PHẬN

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 8: CON NỐI DÒNG X THIÊN GIỚI X XUNG KHẮC

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 9: NÓI THẬT X NÓI DỐI X THIẾT KẾ

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 10: HỌA KHỞI X XEM KỊCH X TẾ TỬ

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 11: QUYẾT LIỆT X SINH NHẬT X ĐỐI THOẠI

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 12: CHÂN TƯỚNG X TUYỆT TÌNH X BIỂU HIỆN GIẢ DỐI

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 13: TỬ VONG X ĐIÊN CUỒNG X TÂN SINH

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 14: THANH MAI X VÂN LAI X TRỞ VỀ

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 15: SỰ THẬT X BỈ NGẠN X TUYỆT VỌNG

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 16: SƠ KIẾN X TRƯỚC KIA X ỨC MỘNG()

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 17: RÀNG BUỘC X KHỞI ĐẦU X TUYỆT XỬ

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 18: NHÂN VẬT PHẢN DIỆN X LUÂN HỒI X KẾT CUỘC

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 19: PHIẾN TỬ X CÔNG LƯỢC X XUYÊN VIỆT

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 20: NHẤT KHUYẾT X LIÊN HOA X A CẤP

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 21: THANH LIÊM X Ô HẮC X HẮC BẠCH

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 22: KÌNH THẢO X TIỀN ĐỒNG X S CẤP

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 23: VÂN LAI X TẠM BIỆT X VÂN LAI

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 24: ƯỚC ĐỊNH X CƠ HỮU X TỤC SÁO

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 25: LỪA DỐI X THANH KINH X HỘI HOA ĐĂNG

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 26: LÂU LÝ X LÂU TRUNG X LÂU NGOẠI

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 27: HẠ HÀ X SỐ PHẬN X KHÓ HIỂU

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 28: RÀNG BUỘC X QUAN HỆ X TRÒ CƯỜI

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 29: NGỤY THANH X CƯỠI NGỰA X CHI NHÁNH

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 30: DẠ TRÙNG X TRÙNG NGUYÊN X SS CẤP

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 31: THUẦN PHỤC X TÊN X QUANG THẢO

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 32: ÁM TRÀNG X HỖN CHIẾN X BẠI HOẠI

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 33: HUYẾT DỤC X HUYẾT VŨ X HUYẾT NGỤC

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 34: TRÙNG HỢP X ĐỘNG DỤC X KHAI TRAI

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 35: BẮT ĐƯỢC X QUẤN X TRÙNG NGUYÊN

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 36: TÌNH CỜ X GIẰNG CO X GẶP LẠI

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 37: PHIÊN NGOẠI: Ý NAN BÌNH X HẠ CHI THẢO

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 38: PHONG ẤN X HẠ THẢO X ĐÔNG TRÙNG

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 39: YẾN HỘI X BỊ TẬP KÍCH X XUÂN DƯỢC

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 40: SỦNG ÁI X CỐ NHÂN X SAI LẦM

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 41: THÁI ĐỘ X THẤT SỦNG X CHÁY

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 42: ĐOẠN TUYỆT X LỪA DỐI X ĐÀM PHÁN

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 43: LỰA CHỌN X CON TIN X LY BIỆT

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 44: PHIÊN NGOẠI: HẮN X HẮN X HẮN

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 45: TRỞ VỀ X PHÁP TRƯỜNG X BẮT ĐƯỢC

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 46: VUỐT VE X THIẾT ĐỊNH X NUÔI DƯỠNG

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 47: PHIÊN NGOẠI: GIẢI THÍCH TRỤC THỜI GIAN

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 48: ĐẠI GIỚI X CON MẮT X TƯƠNG XỬ

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 49: ĐIỀU GIÁO X GIAO CHIẾN X MÊ HƯƠNG

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 50: NGHIỀN NÁT X ĐẤU SỨC X MÊ THẤT

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 51: YẾN LOẠN X LY KHAI X LÀM RÕ

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 52: THANH MINH X TÌNH CỜ GẶP X TIỂU TƯ

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 53: CON RỐI X TIỂU TƯ X TAY PHẢI

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 54: THẦN TẾ X LẺN VÀO X GẶP LẠI

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 55: ÁC MỘNG X TRA HỎI X BỊ TẬP KÍCH

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 56: BẠI LỘ X ĐỒ GIẢ X TỬ CỤC

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 57: TUYỆT XỬ X PHÙNG SINH X LY KHAI

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 58: HOẢNG SỢ X PHÙNG SINH X TÂN TRÌNH

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 59: TRỞ VỀ X LUÂN HỒI X GẶP LẠI

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 60: ĐIÊN CUỒNG X ĐIÊN CUỒNG X ĐIÊN CUỒNG

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 61: CẤM BẾ X THẦN MỘC X GẶP LẠI

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 62: DIỆP CHU X THUẦN TÚY X ƯỚC ĐỊNH

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 63: HÀ KỶ X HANG ĐÁ X THUYẾT PHỤC

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 64: TRỊ LIỆU X KHÔI PHỤC X NGƯỜI CHẾT

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 65: MỜI X NGỤY VẬT X BẠI LỘ

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 66: CHÂN TƯỚNG X CHỮA THƯƠNG X NHÌN NHAU

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 67: THẠCH THẤT X BẢN NĂNG X CƯỠNG CHẾ

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 68: THÓI QUEN X VẤN ĐÁP X GẶP LẠI

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 69: Ở CHUNG X KHOẢNG CÁCH X BẤT AN

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 70: PHIÊN NGOẠI: NGỤY VẬT

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 71: NGỦ X ĐIÊN CUỒNG X THỎA HIỆP

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 72: VÔ DANH X GAIA X KHỞI ĐOAN

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 73: CHÍNH ĐẠO X MA GIÁO X CHƠI CỜ

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 74: LY BIỆT X BUÔNG RA X TƯƠNG PHÙNG

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 75: PHONG LÂM X ĐOÀN ĐỘI X NHỊ TRÙNG

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 76: ÂM SOA X SINH NHẬT X DƯƠNG THÁC

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 77: CỨU VIỆN X GẶP LẠI X SỐ PHẬN

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 78: LẠC DỊCH X ROY X THAY THẾ

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 79: KHUYẾT THỦY X LỄ THÀNH HÔN X S CẤP

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 80: ĐẤU TRÀ X GẶP MẶT X PHÙNG NHẤT

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 81: LUÂN HỒI X VẠCH TRẦN X SỦNG NỊCH

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 82: QUAN HỆ X ĐÀM PHÁN X THỎA THUẬN

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 83: PHÙNG NHỊ X BÁI PHỎNG X PHÙNG TAM

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 84: HỖN CHIẾN X BẠN ĐỜI X PHÙNG TỨ

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 85: LỜI ĐỒN X TRẤN AN X CỰ TUYỆT

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 86: TỪ BIỆT X BỎ ĐI NGỤY TRANG X NGẢ BÀI

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 87: ĐẠI HÔN X ĐỘNG PHÒNG X KẾT THÚC

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 88: ĐIỂM KẾT THÚC X LUÂN HỒI X ĐIỂM KHỞI ĐẦU

Phiến tử x công lược x xuyên việt – CHƯƠNG 89: CUỐI CÙNG…

SHARE
Previous articlePhiến tử x công lược x xuyên việt - CHƯƠNG 89: CUỐI CÙNG...
Next articlePhong (Phong Duy) - CHƯƠNG 1

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI