Trộm ra một lão bà đại nhân

0
20

Trộm ra một lão bà đại nhân

Tên gốc: Đạo xuất cá lão bà đại nhân

Tạm dịch: Trộm ra một lão bà đại nhân

Tác giả: Quỷ Thoại Tam Thiên

Tình trạng bản gốc: hoàn

Tình trạng edit: hoàn

Thể loại: Hữu tình độc chung, sẽ thành thân thuộc, đam mỹ, 1×1, HE.

Cặp đôi: Tề Sở, Lê Phong; phối hợp diễn: Tề lão nhân, Tề Bá, Lê Thành Thực.

Edit: Hwan

Beta:

Nguồn: Đoản văn đam mỹ

Văn án

Bốn cha con Tề gia đều là người an phận thành thật thiện lương, đáng tiếc gia cảnh vô cùng khó khăn, ăn đói mặc rét rơi vào đường cùng quyết định đi trộm mộ trộm chút tiền bạc, bốn cha con vừa vặn trộm một tòa mộ phần, ai ngờ thi thể xinh đẹp động lòng người trong mộ chưa thối rữa, mỹ nhân bật dậy thở gấp một tiếng. Khó khăn đi trộm mộ lại trộm ra cương thi?

Mỹ nhân kể lại tên gọi là Lê Phong, bị quản gia Lê phủ hãm hại, nhốt vào quan tài…

Tề phụ nhớ tới ba đứa con của mình đều đang độc thân, lại nhìn thấy nhan sắc mỹ nhân thanh lệ kiều diễm muốn hứa cho một trong ba đứa con, Lê Phong chọn lão tam Tề Sở, đêm động phòng hoa chúc của hai người bị mỹ nhân đặt dưới thân mới biết được lão bà đại nhân là nam tử?

Trộm ra một lão bà đại nhân – [TRỘM RA MỘT LÃO BÀ ĐẠI NHÂN] CHƯƠNG 1

Trộm ra một lão bà đại nhân – [TRỘM RA MỘT LÃO BÀ ĐẠI NHÂN] CHƯƠNG 2

Trộm ra một lão bà đại nhân – [TRỘM RA MỘT LÃO BÀ ĐẠI NHÂN] CHƯƠNG 3

Trộm ra một lão bà đại nhân – [TRỘM RA MỘT LÃO BÀ ĐẠI NHÂN] CHƯƠNG 4

Trộm ra một lão bà đại nhân – [TRỘM RA MỘT LÃO BÀ ĐẠI NHÂN] CHƯƠNG 5

Trộm ra một lão bà đại nhân – [TRỘM RA MỘT LÃO BÀ ĐẠI NHÂN] CHƯƠNG 6

Trộm ra một lão bà đại nhân – [TRỘM RA MỘT LÃO BÀ ĐẠI NHÂN] CHƯƠNG 7

Trộm ra một lão bà đại nhân – [TRỘM RA MỘT LÃO BÀ ĐẠI NHÂN] CHƯƠNG 8

Trộm ra một lão bà đại nhân – [TRỘM RA MỘT LÃO BÀ ĐẠI NHÂN] CHƯƠNG 9

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI