Mặt nạ (Diện cụ)

0
48

Tên gốc:Diện cụ

Tác giả : Dịch Nhân Bắc

Dịch giả: Fumi chan aka Tử Hồ Điệp

Thể loại: cổ trang, giang hồ, nhất thụ đa công, ngược luyến tàn tâm, SM, HE

**********

Quyển thượng

Bắc phong và Thái Dương

Văn án

Trần Mặc làm bạn với Viên Khuyết Thủy đã hơn mười năm, là một người vô cùng dịu dàng. Nhờ có y, Khuyết Thủy yếu đuối mới có thể kiên cường, gắng vượt qua huấn luyện nghiêm khắc của phụ thân. Đối với Trần Mặc, tình cảm Khuyết Thủy dành cho y ngoại trừ sự cảm kích, mà hơn cả là tình cảm sâu nặng.

Lưu Yên Cốc, cốc chủ Yên Vô Quá, tà ma đệ nhất thiên hạ, ngạo mạn tùy hứng, điên cuồng ngoan độc, bởi vì khẩu quyết Cửu Dương thần công chân truyền của Viên gia, vì để giảm bớt sự đau đớn do luyện Âm Tuyệt Công trong cơ thể mình, tìm mọi cách bắt lấy Khuyết Thủy chỉ vì “Điều hòa âm dương”.

Khuyết Thủy cắn răng chịu đựng tất cả, chỉ vì Trần Mặc, chỉ vì nhà họ Viên! Nhưng vị trí Minh chủ võ lâm của phụ thân lại vì thế mà lung lay…

Một kế hoạch khổng lồ được che giấu nhiều năm, quỷ dị bắt đầu!

Mặt nạ (Diện cụ) – TỰ CHƯƠNG

Mặt nạ (Diện cụ) – CHƯƠNG 1

Mặt nạ (Diện cụ) – CHƯƠNG 2

Mặt nạ (Diện cụ) – CHƯƠNG 3

Mặt nạ (Diện cụ) – CHƯƠNG 4

Mặt nạ (Diện cụ) – CHƯƠNG 5

Mặt nạ (Diện cụ) – CHƯƠNG 6

Mặt nạ (Diện cụ) – CHƯƠNG 7

Mặt nạ (Diện cụ) – CHƯƠNG 8

Mặt nạ (Diện cụ) – CHƯƠNG 9

Mặt nạ (Diện cụ) – CHƯƠNG 10

Mặt nạ (Diện cụ) – CHƯƠNG 11: QUYỂN TRUNG- TRANH ĐOẠT

Mặt nạ (Diện cụ) – CHƯƠNG 12: TỰ CHƯƠNG

Mặt nạ (Diện cụ) – CHƯƠNG 13

Mặt nạ (Diện cụ) – CHƯƠNG 14

Mặt nạ (Diện cụ) – CHƯƠNG 15

Mặt nạ (Diện cụ) – CHƯƠNG 16

Mặt nạ (Diện cụ) – CHƯƠNG 17

Mặt nạ (Diện cụ) – CHƯƠNG 18

Mặt nạ (Diện cụ) – CHƯƠNG 19

Mặt nạ (Diện cụ) – CHƯƠNG 20

Mặt nạ (Diện cụ) – CHƯƠNG 21

Mặt nạ (Diện cụ) – CHƯƠNG 22: QUYỂN HẠ – VĂN ÁN

Mặt nạ (Diện cụ) – CHƯƠNG 23

Mặt nạ (Diện cụ) – CHƯƠNG 24

Mặt nạ (Diện cụ) – CHƯƠNG 25

Mặt nạ (Diện cụ) – CHƯƠNG 26

Mặt nạ (Diện cụ) – CHƯƠNG 27

Mặt nạ (Diện cụ) – CHƯƠNG 28

Mặt nạ (Diện cụ) – CHƯƠNG 29

Mặt nạ (Diện cụ) – CHƯƠNG 30

Mặt nạ (Diện cụ) – CHƯƠNG 31

Mặt nạ (Diện cụ) – CHƯƠNG 32

Mặt nạ (Diện cụ) – CHƯƠNG 33: CHUNG CHƯƠNG

Mặt nạ (Diện cụ) – CHƯƠNG 34: HẬU KÍ

SHARE
Previous articleMặt nạ (Diện cụ) - CHƯƠNG 34: HẬU KÍ
Next articleMệnh phạm tát bát thú lang (Bộ I) - CHƯƠNG 1

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI