Nếu như nam thần nhà ngươi mất trí nhớ

0
17

Nếu Như Nam Thần Nhà Ngươi Mất Trí Nhớ

Tác giả: Đào Hoa Tửu

Edit: BelFran

Beta : Sa Nguyen

Tình trạng edit: Hoàn chính văn

VĂN ÁN

Mấy người đã nhặt được mèo, nhặt được chó… Vậy mấy người có từng nhặt được nam thần bị mất trí nhớ chưa?

Mấy người từng nuôi thỏ, từng nuôi chim… Vậy mấy người đã từng nuôi qua một đứa con nít to xác ngốc ngốc chưa?

Dương Thư lệ rơi đầy mặt bày tỏ, từ khi đem Trình Hành Chi nhặt về nhà, cậu hai điều này đều đã làm hết rồi.

Mất trí nhớ cũng được, ngốc ngốc cũng được, mà cái chuyện thời thời khắc khắc đều muốn đem cậu đẩy ngã là tuyệt đối không chấp nhận được…

Nam thần anh tự trọng a!

Nam thần nhị hóa x Người hâm mộ thổ tào

Bán manh làm chủ, ăn thịt là phù vân…

(Nhị hóa: trở nên ngốc ngốc)

_______________________________________

Công: Trình Hành Chi

Thụ: Dương Thư

Nếu như nam thần nhà ngươi mất trí nhớ – CHƯƠNG 1

Nếu như nam thần nhà ngươi mất trí nhớ – CHƯƠNG 2

Nếu như nam thần nhà ngươi mất trí nhớ – CHƯƠNG 3

Nếu như nam thần nhà ngươi mất trí nhớ – CHƯƠNG 4

Nếu như nam thần nhà ngươi mất trí nhớ – CHƯƠNG 5

Nếu như nam thần nhà ngươi mất trí nhớ – CHƯƠNG 6

Nếu như nam thần nhà ngươi mất trí nhớ – CHƯƠNG 7

Nếu như nam thần nhà ngươi mất trí nhớ – CHƯƠNG 8

Nếu như nam thần nhà ngươi mất trí nhớ – CHƯƠNG 9

Nếu như nam thần nhà ngươi mất trí nhớ – CHƯƠNG 10

Nếu như nam thần nhà ngươi mất trí nhớ – CHƯƠNG 11

Nếu như nam thần nhà ngươi mất trí nhớ – CHƯƠNG 12

Nếu như nam thần nhà ngươi mất trí nhớ – CHƯƠNG 13

Nếu như nam thần nhà ngươi mất trí nhớ – CHƯƠNG 14(H)

Nếu như nam thần nhà ngươi mất trí nhớ – CHƯƠNG 15

Nếu như nam thần nhà ngươi mất trí nhớ – CHƯƠNG 16

Nếu như nam thần nhà ngươi mất trí nhớ – CHƯƠNG 17

Nếu như nam thần nhà ngươi mất trí nhớ – CHƯƠNG 18

Nếu như nam thần nhà ngươi mất trí nhớ – CHƯƠNG 19

Nếu như nam thần nhà ngươi mất trí nhớ – CHƯƠNG 20

Nếu như nam thần nhà ngươi mất trí nhớ – CHƯƠNG 21

Nếu như nam thần nhà ngươi mất trí nhớ – CHƯƠNG 22

Nếu như nam thần nhà ngươi mất trí nhớ – CHƯƠNG 23

Nếu như nam thần nhà ngươi mất trí nhớ – CHƯƠNG 24

Nếu như nam thần nhà ngươi mất trí nhớ – CHƯƠNG 25

Nếu như nam thần nhà ngươi mất trí nhớ – CHƯƠNG 26

Nếu như nam thần nhà ngươi mất trí nhớ – CHƯƠNG 27

Nếu như nam thần nhà ngươi mất trí nhớ – CHƯƠNG 28

Nếu như nam thần nhà ngươi mất trí nhớ – CHƯƠNG 29: PHIÊN NGOẠI – SAU ĐÓ…

Nếu như nam thần nhà ngươi mất trí nhớ – CHƯƠNG 30: PHIÊN NGOẠI – BẢN GHI CHÉP CHIẾN LƯỢC TẤN CÔNG CỦA NAM THẦN 1

Nếu như nam thần nhà ngươi mất trí nhớ – CHƯƠNG 31: PHIÊN NGOẠI – BẢN GHI CHÉP CHIẾN LƯỢC TẤN CÔNG CỦA NAM THẦN 2

Nếu như nam thần nhà ngươi mất trí nhớ – CHƯƠNG 32: PHIÊN NGOẠI – BẢN GHI CHÉP CHIẾN LƯỢC TẤN CÔNG CỦA NAM THẦN 3

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI