Trước khi trọng sinh đạo lữ không uống thuốc

0
26

TRƯỚC KHI TRỌNG SINH ĐẠO LỮ KHÔNG UỐNG THUỐC

Tác giả: Giang Nam Hồn Cô Nương

Thể loại: Trọng sinh, điềm văn, tu chân tiên hiệp

Editor: miu_s2_booV (cùng sự trợ giúp của Baike, QT và Google)

Nhân vật: Thời Bạc Y, Hạ Hàm Tử  | Phối hợp diễn: Tả hộ pháp, Hữu hộ pháp, Diệp Quân Ca, Diệp Dật Minh,…

 

Văn án:

Tông chủ Đoàn Tụ Tông Thời Bạc Y có một tật xấu, mỗi ngày tỉnh lại sẽ mất trí nhớ.

Nhưng mà hắn có một đạo lữ không rời không bỏ tên Hạ Hàm Tử.

* đạo lữ: tương đương với bạn lữ, tình nhân, vợ chồng

Các đệ tử dồn dập biểu thị, sức mạnh của tình yêu quả nhiên vĩ đại, Tông chủ không hề nhớ rõ Hạ tiên sinh, còn có thể chuẩn xác chọn trúng mục tiêu để câu dẫn.

Mỗi ngày đều bị nhồi cẩu lương muốn chết a~

* cẩu lương: dịch ra là thức ăn cho chó, ở đây ám chỉ hành động ân ái ngọt ngào của các cặp đôi

 

Trước Khi Trọng Sinh Đạo Lữ Không Uống Thuốc – TRƯỚC KHI TRỌNG SINH ĐẠO LỮ KHÔNG UỐNG THUỐC – 1+2

Trước Khi Trọng Sinh Đạo Lữ Không Uống Thuốc – TRƯỚC KHI TRỌNG SINH ĐẠO LỮ KHÔNG UỐNG THUỐC – 3

Trước Khi Trọng Sinh Đạo Lữ Không Uống Thuốc – TRƯỚC KHI TRỌNG SINH ĐẠO LỮ KHÔNG UỐNG THUỐC – 4

Trước Khi Trọng Sinh Đạo Lữ Không Uống Thuốc – TRƯỚC KHI TRỌNG SINH ĐẠO LỮ KHÔNG UỐNG THUỐC – 5

Trước Khi Trọng Sinh Đạo Lữ Không Uống Thuốc – TRƯỚC KHI TRỌNG SINH ĐẠO LỮ KHÔNG UỐNG THUỐC – 6

Trước Khi Trọng Sinh Đạo Lữ Không Uống Thuốc – TRƯỚC KHI TRỌNG SINH ĐẠO LỮ KHÔNG UỐNG THUỐC – 7

Trước Khi Trọng Sinh Đạo Lữ Không Uống Thuốc – TRƯỚC KHI TRỌNG SINH ĐẠO LỮ KHÔNG UỐNG THUỐC – 8

Trước Khi Trọng Sinh Đạo Lữ Không Uống Thuốc – TRƯỚC KHI TRỌNG SINH ĐẠO LỮ KHÔNG UỐNG THUỐC – 9

Trước Khi Trọng Sinh Đạo Lữ Không Uống Thuốc – TRƯỚC KHI TRỌNG SINH ĐẠO LỮ KHÔNG UỐNG THUỐC – 10

Trước Khi Trọng Sinh Đạo Lữ Không Uống Thuốc – TRƯỚC KHI TRỌNG SINH ĐẠO LỮ KHÔNG UỐNG THUỐC – 11 + 12

Trước Khi Trọng Sinh Đạo Lữ Không Uống Thuốc – TRƯỚC KHI TRỌNG SINH ĐẠO LỮ KHÔNG UỐNG THUỐC – 13

Trước Khi Trọng Sinh Đạo Lữ Không Uống Thuốc – TRƯỚC KHI TRỌNG SINH ĐẠO LỮ KHÔNG UỐNG THUỐC – 14

Trước Khi Trọng Sinh Đạo Lữ Không Uống Thuốc – TRƯỚC KHI TRỌNG SINH ĐẠO LỮ KHÔNG UỐNG THUỐC – 15

Trước Khi Trọng Sinh Đạo Lữ Không Uống Thuốc – TRƯỚC KHI TRỌNG SINH ĐẠO LỮ KHÔNG UỐNG THUỐC – 16

Trước Khi Trọng Sinh Đạo Lữ Không Uống Thuốc – TRƯỚC KHI TRỌNG SINH ĐẠO LỮ KHÔNG UỐNG THUỐC – 17

Trước Khi Trọng Sinh Đạo Lữ Không Uống Thuốc – TRƯỚC KHI TRỌNG SINH ĐẠO LỮ KHÔNG UỐNG THUỐC – 18

Trước Khi Trọng Sinh Đạo Lữ Không Uống Thuốc – TRƯỚC KHI TRỌNG SINH ĐẠO LỮ KHÔNG UỐNG THUỐC – 19

Trước Khi Trọng Sinh Đạo Lữ Không Uống Thuốc – TRƯỚC KHI TRỌNG SINH ĐẠO LỮ KHÔNG UỐNG THUỐC – 20

Trước Khi Trọng Sinh Đạo Lữ Không Uống Thuốc – TRƯỚC KHI TRỌNG SINH ĐẠO LỮ KHÔNG UỐNG THUỐC – PN1 + PN2

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI